Heilig Land – Success Story: Een auto voor een priester

Pater Simon Khoury

10/04/2018 Leuven – In Kana, in Galilea,  verrichte Jezus Zijn eerste mirakel, toen Hij op een bruiloft water in wijn veranderde. Het stadje Kana bestaat ook vandaag de dag nog altijd. Het ligt tussen het Meer van Tiberias en Nazareth. Tegenwoordig wonen daar 20.000 moslims en 3.000 christenen.

Pater Simon Khoury heeft veel te doen: naast het opdragen van de Heilige Mis, staat hij in voor huwelijken, doopsels en begrafenissen, bezoekt hij zieken in de ziekenhuizen en gevangenen in de gevangenissen. Hij bereidt kinderen voor op hun eerste communie en jonge aanstaande echtparen op het sacrament van het huwelijk, hij geeft catechese en godsdienstonderricht en staat in voor de spirituele begeleiding van de gelovigen. Vaak komen ook moslims naar hem voor advies, in het bijzonder bij familiale problemen. Ook in scholen zet de priester zich in voor een vreedzaam samenleven van de verschillende geloofsgemeenschappen. Tot op vandaag woont hij nog niet in Kana, omdat de pastorie nog altijd een bouwwerf is. Tegenwoordig woont hij nog altijd in Ibillin, dat ongeveer 30 km vandaar verwijderd is.

Dankzij onze weldoeners, die 8.000 euro hebben geschonken, beschikte pastoor Khoury nu eindelijk over een eigen auto. Totnogtoe was hij op een geleende auto aangewezen, maar voor de vervulling van zijn talrijke taken op diverse plaatsen had hij dringend een eigen auto nodig. Onze weldoeners hebben hem niet in de steek gelaten en daardoor is zijn pastoraal werk nu veel gemakkelijker geworden. Moge God het iedereen lonen die hieraan heeft bijgedragen!

Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling voor gift: 321-01-29 Heilig Land

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid