Ghana: Voertuig voor de kapucijnen in de parochie St. Michael in Kpassa

27/05/2021 Leuven – Het West-Afrikaanse land Ghana telt bijna 29 miljoen inwoners. Ongeveer 70 procent van de totale bevolking is christen, van wie de meesten tot de protestantse gemeenschappen behoren. Ongeveer 15 procent is katholiek. Maar vooral onder de volgelingen van traditionele Afrikaanse religies zijn velen geïnteresseerd in het christendom. Voor hen betekent de Blijde Boodschap van Christus bevrijding van hun angst voor hekserij en boze geesten.

Een voorbeeld van een bloeiende nieuwe parochie waar veel mensen zich tot het katholieke geloof bekeren is de parochie van St. Michael in Kpassa. Het dorp ligt in het oosten van het land op ongeveer 400 kilometer van de hoofdstad Accra. In 2008 stichtten de paters kapucijnen hier een missiepost, die in 2010 tot parochie werd verheven. Die bestaat uit 34 dorpen. In 17 dorpen zijn reeds buitenposten opgericht, hetgeen betekent dat daar een parochie is, elk begeleid door twee catechisten. De priesters bezoeken deze plaatsen regelmatig om de Heilige Mis op te dragen en de sacramenten toe te dienen. Vier andere dorpen zijn op weg om dergelijke buitenposten te worden. Deze buitenposten bevinden zich op maximaal 45 kilometer van het centrum van de parochie.

Andere plaatsen zijn echter zo afgelegen dat het Evangelie daar nog niet verkondigd kon worden. Dat komt omdat de wegen in slechte staat zijn. In het regenseizoen veranderen de wegen in modderige paden die bijna onmogelijk begaanbaar zijn. Wat hier nodig is, is een terreinwagen met veel vermogen. De drie kapucijnen van de parochie hebben een motorfiets en een oude auto. Dit is beter dan niets, maar de priesters zijn nog steeds niet in staat om de buitenposten zo intensief te bezoeken als nodig is, laat staan regelmatig de afgelegen dorpen te bezoeken. Dit is een reden tot bezorgdheid, want niet alleen worden de mensen alleen gelaten in hun geestelijke en vaak ook sociale behoeften, maar waar de Kerk niet aanwezig is, bestaat het gevaar dat het sektarisme zich uitbreidt.

Daarom heeft pastoor Robinson Melkis ons om hulp gevraagd bij de aanschaf van een voertuig dat geschikt is voor off-road gebruik. Hij schrijft dat de ritten noodzakelijk zijn om “de vlam van het christelijk geloof levend te houden in de harten van de gelovigen”. Hij komt nog 10.000 euro tekort, die we hem al beloofd hebben. Wie helpt mee?

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 121-01-29 Ghana

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid