Ghana – Success Story: Een hostiebakmachine voor een noviciaatshuis

12/04/2021 Leuven – De ‘Dienstmaagden van het Heilig Kind Jezus’ zijn een congregatie gesticht in Nigeria. Zij zijn actief in verpleging en onderwijs, zorgen voor de armen en achtergestelden, vooral vrouwen en meisjes, en doen diverse andere sociale en pastorale werkzaamheden.

Vooral in Ghana geniet de kloosterorde talrijke roepingen, zodat in 1983 een noviciaatshuis werd gesticht in het bisdom Sunyani. Daar worden de jonge zusters opgeleid die hun geloften nog niet hebben afgelegd. Deze jonge vrouwen moeten een zo goed mogelijke opleiding krijgen, maar gezien de slechte economische situatie is het voor een nog jonge gemeenschap niet gemakkelijk om de materiële middelen hiervoor bijeen te brengen. Om de kosten van de vorming te dekken, bakken de zusters hosties voor vele bisdommen in het land. Tegelijkertijd is dit ook een dienst aan de Kerk en een deel van hun apostolaat, want zonder hosties is er geen Eucharistie.

De vraag is groot omdat het aantal katholieken toeneemt en velen ook doordeweeks de Heilige Mis bijwonen. In feite zouden er maandelijks 1,5 miljoen hosties voor leken en 15.000 hosties voor priesters nodig zijn. Met hun 25 jaar oude machine, die al kapot was, konden de zusters echter hooguit aan 15 procent van de vraag voldoen, omdat de productie van het deeg, het bakproces en het snijden van de hosties moeizaam en traag verliepen. Bovendien was het werk gevaarlijk geworden, aangezien er altijd gevaar voor elektrocutie bestond als gevolg van beschadigde elektrische kabels.

De zusters hebben ons dus om hulp gevraagd en onze weldoeners hebben hen niet teleurgesteld: 21.000 euro werd geschonken, zodat de zusters hun productie aanzienlijk konden verhogen. Tegelijkertijd betekende dit dat de vorming van de jonge zusters verbeterd kon worden, aangezien er nu meer financiële middelen beschikbaar zijn. Zuster Christina, de novicenmeesteres, dankt alle weldoeners vanuit haar hart en schrijft: “Wij vragen God u te zegenen!”

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 121-05-39 Ghana

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid