Ghana: Een dorpskapel

05/09/2018 Leuven – Zowat 110 jaar geleden kwamen de eerste missionarissen naar Ghana. Het zag er destijds niet naar uit dat hun inspanningen veel succes zouden kennen. De meesten van hen stierven immers al na enkele weken door ziekte en ondervoeding. Bovendien wilde de lokale bevolking het christelijke geloof niet aannemen. Dan gebeurde er echter iets dat als een echt wonder kan worden beschouwd. In die periode heerste er een grote droogte in Ghana. Mensen en dieren kwamen om van de dorst en de planten verdorden. De medicijnmannen probeerden al het mogelijke om regen te voorschijn te toveren, maar er viel geen druppel water uit de hemel. In hun wanhoop wendden de mensen zich tot de missionaris. Die begon te bidden en na een half uur plensde de regen neer op de droge bodem. Daarop lieten vele mensen zich dopen.

Ook vandaag de dag leven er in het West-Afrikaanse land nog altijd missionarissen. De Italiaanse franciscaner pater Martino Corazzin is daar al sinds 1991 actief. In die lange jaren heeft hij talloze kerken en scholen gebouwd en vele sociale en pastorale projecten in het leven geroepen.

Sinds 2014 is pater Martino de pastoor van de Sint-Franciscusparochie in Elmina, in het zuiden van het land, in het bisdom Cape Coast. Zijn parochie bestaat uit acht geloofsgemeenschappen. Een daarvan is de gemeenschap van Sint-Anna in Nkontrodo. Die telt ongeveer tweehonderd gelovigen, die regelmatig de Heilige Mis bezoeken en actief aan het kerkelijk leven deelnemen. Spijtig genoeg heeft het plaatsje echter geen huis van God, zodat de Heilige Mis en de andere evenementen in de eetzaal van de school moeten plaatsvinden. Dit is echter geen waardige plek om de Heilige Mis te vieren en bovendien moet de kerkgemeenschap elke datum afspreken met de school. Het komt heel vaak voor dat de behoeften van de kerk en die van de school met elkaar in conflict komen.

In het plaatsje zijn er bovendien ook acht sekten en pinksterkerken actief, die elk een stevig kerkgebouw hebben opgetrokken. Het gevaar bestaat dat de katholieke gelovigen uit frustratie wegens hun situatie naar de sekten overstappen. Pater Martino vertrouwt ons toe: “Voorkomen is beter dan genezen. We moeten iets ondernemen om de parochie te redden voor het te laat is!“ Daarom verzoekt hij ons dringend om hulp. De mensen zijn immers zelf te arm om veel bij te dragen aan de bouw. Ze leven van de hand in de tand, kweken wat groenten in de tuin, houden enkele kippen voor eigen verbruik en om op de markt te verkopen. Geld is zeer schaars en vele jongeren zijn werkloos. Zonder onze hulp zal de kerk slechts een mooie droom blijven.

De gelovigen vragen pater Martino bijna elke dag: “Hoe zit het met onze kerk?“ Hij antwoordt hen: “Bid dag en nacht vol geloof en vertrouwen en de Heer zal uw gebeden verhoren en de harten van eventuele weldoeners raken!“

Opdat de gelovigen in Nkontrodo niet ontgoocheld zouden worden, zouden wij met 30.000 euro willen helpen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 121-01-19 Ghana

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid