Gratis Gebedskaart voor het Jaar van de Barmhartigheid

FacebookTwitterGoogle+

In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid roept paus Franciscus op om barmhartig te zijn: “Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is” (Lc 6,36)”

© Grzegorz Galazka

© Grzegorz Galazka

Barmhartig zijn zoals de Vader betekent dat wij niet onverschillig mogen zijn voor de armen. “Laten wij niet in onverschilligheid vervallen (…), in de gewoonte die de ziel gevoelloos maakt (…), in een vernietigend cynisme. Laten wij onze ogen openen voor de ellende van de wereld, de wonden van zoveel broeders en zusters verstoken van waardigheid, en laten wij gehoor geven aan hun hulpgeroep”, schrijft de Paus.

Hij verwijst ook vaak naar de ‘werken van barmhartigheid’. Er zijn de lichamelijke werken van barmhartigheid: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bevrijden, de doden begraven. Daarnaast zijn er ook de geestelijke werken van barmhartigheid: onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen en moed inspreken, evenals vergeving schenken en onrecht geduldig verdragen. (Youcat 450-451)

Vraag hier de kaart gratis aan!

Beschikbaar vanaf 30 november 2015

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation