Gebed voor pater Tom Uzhunnalil

FacebookTwitterGoogle+

Beste Broeders en Zusters,

Vrede zij met u! We zijn nog steeds in shock na de brutale moord op vier zusters van de congregatie van Missionarissen van de Naastenliefde en twaalf van hun medewerkers in Aden op 4 maart. We bidden voor hun zielenrust. Tegelijkertijd vragen we aan de vier martelaren om hun tussenkomst voor Jemen en voor het gehele Midden-Oosten opdat er vrede zou komen en het geweld zou ophouden.

Overal bidt Kerk in Nood voor pater Tom (c) Zuid-Korea

Overal bidt Kerk in
Nood voor pater Tom
(c) Zuid-Korea

Sinds 4 maart, is pater Tom Uzhunnalil, een Salesiaanse priester, die al vele jaren dienstwerk vervulde in Jemen, vermist. Sinds de dag van zijn ontvoering, blijven we in het ongewisse over wat gebeurd is of waar hij zich bevindt. We hopen er nog steeds op dat hij bevrijd wordt. Nu we het lijden en de Verrijzenis vieren van onze Heer, vraag ik u om te bidden voor pater Tom, in bijzonder tijdens de aanbidding op Witte Donderdag na de viering van het Laatste Avondmaal. Verenigd met Jezus, met pater Tom en met allen die vervolgd worden, bidden we: “Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U.” (Lc 22,42). We bidden U opdat dezelfde engel die Jezus troostte, ook sterkte zou schenken aan allen die in gevaar zijn en hen sterker zou maken in deze donkere tijden.

Ik wil ieder die getroffen is door deze gebeurtenissen in Aden mijn solidariteit en mijn medeleven betonen: de familieleden, de Missionarissen van de Naastenliefde, de Congregatie van de Paters Salesianen, en niet in het minst ook aan de patiënten van het tehuis en de enkele christenen die nu achterblijven zonder herder tijdens deze tijd van beproeving. We bidden voor de bekering van de boosdoeners en van onszelf: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” (Lc 23,34 a)

We geloven dat Golgotha niet het einde betekent. Jezus is de Christus, de Verrezen Heer die leeft en heerst in de eeuwigheid. In Hem wens ik u allen een heel Zalig Paasfeest.

Bisschop Paul Hinder, Apostolisch Vicaris voor Zuidelijk Arabië.
Abu Dhabi, 22 maart 2016

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation