Franciscaan vanuit Jeruzalem: “Als we hen haten, hebben ze gewonnen”

FacebookTwitterGoogle+

Priester Pierbattista Pizzaballa is het hoofd van de Franciscanen in het Midden-Oosten. De broeders van de Custodie van het Heilige Land zijn actief in Israël en Palestina, maar ook in Egypte en Syrië. Eén van de Franciscaanse broeders werd recent ontvoerd in Syrië. Kerk in Nood ontmoette de custos in Jeruzalem om de vooruitzichten voor de christenen in het Midden-Oosten te bespreken, ongeveer 5 jaar na de start van de Arabische Lente.

Politieke oplossing voor het conflict

“Vanuit een politiek en militair standpunt zal dit jaar zonder twijfel een beslissend jaar zijn. 2016 zou wel eens een keerpunt kunnen vormen”, legt priester Pierbattista uit. Hij is ervan overtuigd dat er een zekere oorlogsmoeheid heerst onder de verschillende groeperingen en dat de kans op een wapenstilstand groter is dan tevoren. De vredesonderhandelingen in Genève kunnen een eerste stap vormen voor een langzame, maar geleidelijke politieke oplossing voor het conflict.

Vergeving en verzoening

160205 libanon_vluchtelingen_baalbek

Kinderen van Syrische vluchtelingen in Libanon

Op de vraag of er nog plaats zal zijn voor christenen in de toekomstige samenleving, antwoordt hij: “Zelfs als de wapens het zwijgen wordt opgelegd, zal het nog moeilijk zijn voor de christenen. Je moet beseffen dat deze oorlog grote sociale gevolgen met zich meebrengt. Uiteindelijk is het geen gewone burgeroorlog in Irak en Syrië. Van in het begin heeft de oorlog een zeer confessioneel en religieus karakter. Het zal niet gemakkelijk zijn om het verloren vertrouwen tussen christenen en moslims te herstellen.”

De verschillende extremistische groeperingen die actief zijn in de regio, krijgen ondersteuning vanuit de bevolking, anders zouden ze er nooit in slagen om controle te behouden over de regio. Daarom ligt volgens priester Pierbattista de sleutel tot een succesvolle samenleving in de handen van moslimtheologen: “Een theologisch gewetensonderzoek is noodzakelijk. Ze moeten zichzelf vragen stellen: Wat leidt er in onze doctrine tot fundamentalisme? Men moet zich toch afvragen waar die fundamentalisten plots vandaan kwamen? Ze vermoorden christenen en andere gelovigen. Waarom doen ze dat? Deze vragen moeten beantwoord worden door niet-radicale theologen”.

Verder hebben christenen ook een belangrijke rol te spelen in het verhaal, namelijk vergiffenis schenken: “Als we hen haten, hebben ze gewonnen. En dat is precies wat ze willen. Menselijk zijn is soms zeer moeilijk, zeker wanneer het gaat over vergiffenis schenken, wat niet geautomatiseerd kan worden en wat veel tijd vraagt”. Hij vraagt dus aan christenen om te handelen zoals geschreven in het Evangelie. Ons geloof is immers ontstaan op de Kruisberg, wat ook betekent dat vergiffenis één van de belangrijkste waarden moet zijn voor een christen.

Hulp aan christenen in het Midden-Oosten

160204 homs

Christenen in de Syrische stad Homs

Tenslotte spreekt priester Pierbattista de politici in Europa, en in het bijzonder ‘Mutti’ Angela Merkel, aan om de christenen in het Midden-Oosten te steunen, wat beter is voor de regio en voor de mensen zelf. “Trek naar een veilige regio binnen het land, maar blijf in Syrië. Vluchten is geen oplossing. Christenen horen hier thuis. Zij hebben een roeping hier. En Europa is geen paradijs”, raadt hij de vluchtelingen aan.

Sinds maart 2011 heeft Kerk in Nood in totaal al 27,67 miljoen euro geschonken aan de christenen en aan leden van andere godsdiensten in Syrië en Irak. Afgelopen maand alleen al startte de hulporganisatie 19 hulpprogramma’s op en daar zal ze nog eens 20 andere noodprogramma’s aan toevoegen in de komende maanden.

fast and pray CarryCross-FacebookCover (3)Kerk in Nood ondersteunt de oproep van patriarchen uit Syrië en Irak  om te bidden voor vrede en voor de christenen in het Midden-Oosten en start met een wereldwijde campagne: “Vast en bid met ons op Aswoensdag.” Deze gebedsoproep zal verspreid worden in de sociale media met de hashtags #fastandpray, #carrythecross, #AshWednesday.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation