Filippijnen: “Een actieve verdediger van het geloof”

19/06/2018 Leuven – Opnieuw is een priester op de Filippijnen het slachtoffer geworden van een dodelijke aanslag. De 43-jarige Richmond Nilo werd op 10 juni in de kerk van Nueva Ecija, 160 kilometer ten noorden van de hoofdstad Manila, aan de treden van het altaar doodgeschoten. De moordenaars konden ontkomen. Nilo stond bekend voor zijn sociaal-politiek engagement en had zich meermaals uitgesproken tegen de activiteiten van de sekte “Iglesia ni Christo” (Kerk van Christus). Die sekte telt in de Filippijnen zowat 2,7 miljoen leden.

Deze afschuwelijke daad was al de derde dodelijke aanslag op een priester in de afgelopen zes maanden. Begin juni had nog een andere priester maar ternauwernood  een moordaanslag overleefd. In een verklaring hebben de Filippijnse bisschoppen het over een “brutale moord“. De voorzitter van de Filippijnse Bisschoppenconferentie en president van Kerk in Nood in de Filippijnen, Socrates Buenaventura Villegas, ziet in de nieuwe moord op een priester een teken dat de tegenkanting tegen de katholieke Kerk almaar groter wordt. “Niettemin zullen we ons de mond niet laten snoeren” benadrukte hij.

De jonge priester Richmond Nilo werd vermoord toen hij de zondagsmis aan het voorbereiden was. Wat kunt u vertellen over de omstandigheden?

Aartsbisschop Socrates Buenaventura Villegas: Hij kwam net van de Heilige Mis in een andere kerk. Hij was bezig om de albe (het witte onderkleed dat de priester onder zijn misgewaad draagt, n.v.d.r.) aan te trekken en bereidde zich voor om nog een eredienst te vieren. Hij was nog aan het grappen met de misdienaar, zoals hij altijd deed. Toen vielen er vier schoten. De priester overleed dicht bij het altaar, onder een beeld van de Moeder Gods.

De vermoorde priester heeft meerdere malen kritiek geuit op de leer van de “Iglesia ni Christo“, die een grote politieke invloed heeft en bekendstaat voor de agressieve retoriek waarmee ze zich tegen de Katholieke Kerk richt. Er werden verdenkingen in die richting geuit. Wat weet u hierover?

De zaak wordt op dit moment onderzocht. Wat de onderzoekers daarbij ook mogen vinden, er is geen enkele reden om iemand om het leven te brengen. Wij debatteren, wij discussiëren, maar moord mag nooit een middel zijn om meningsverschillen op te lossen.

Richmond Nilo is al de derde priester die sinds einde 2017 wordt vermoord. Waar komt die haat tegen de katholieke clerus vandaan?

Nilo is de vierde priester op wie werd geschoten en het derde dodelijke slachtoffer. Hij was een voorstander van de beweging “Kaya Natin“ (“Wij kunnen” in het Nederlands, n.v.d.r.), die zich op politiek en op ethisch vlak engageert. Hij was ook een actieve verdediger van het katholieke geloof. Bij een dergelijke missie, die op geloof en moraal gesteund is, zullen er altijd mensen zijn die daarmee niet akkoord gaan en zelfs van haat vervuld zijn.  “De slaaf is niet meer dan zijn meester”, zegt Jezus. Maar een dergelijke vijandigheid en confrontatie is toch geen reden om te zwijgen.

Buitenlandse waarnemers noemen de Filippijnen “een van de gevaarlijkste plaatsen voor mensenrechten- en milieuactivisten en voor kritische journalisten“. Wat kan de Kerk in een dergelijk verhitte en explosieve situatie ondernemen?

De Kerk zal zich altijd blijven inzetten voor vrede en voor barmhartigheid. Wraak is niet verenigbaar met onze boodschap. Ons voornaamste werktuig om een maatschappelijke verandering tot stand te brengen, is het gebed. Enkel God kan verharde harten verzachten. Ons tweede werktuig bestaat erin Christus te blijven verkondigen. Wij onderrichten de mensen en worden het nooit moe om altijd opnieuw dezelfde boodschap te verkondigen. Het derde werktuig is de dialoog. Wij spreken met hen die ons haten of ons geloof niet delen. Wij zoeken naar een gemeenschappelijke basis.

De politieke toestand op de Filippijnen wordt almaar meer gespannen. Tegelijk werden in het zuiden aanvallen uitgevoerd door islamisten. Dreigt het land uiteen te spatten?

Wij vertrouwen op de kracht van God. Wij hebben geen angst om te worden vermoord. Veeleer moeten wij angst hebben om zelf te doden. In gevaarlijke tijden leven maakt deel uit van onze zending als christen in deze wereld. Jezus zei: “Heb geen angst. Ik heb de wereld overwonnen“. De Kerk kan in elke situatie overleven en voorspoed kennen.

Door Tobias Lehner & Jonathan Luciano

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid