Mozambique: Evangelisatie door de radio’s van het bisdom Pemba in tijd van crisis

29/03/2021 Leuven – De bisschop van Pemba in Mozambique, Dom Luis Fernando Lisboa, heeft Kerk in Nood om hulp gevraagd voor de radio’s van zijn bisdom. “Ik beveel het radioproject ‘Evangelisatie in tijden van crisis’ aan om meer mensen toegang te geven tot de evangelisatieprogramma’s die worden aangeboden door Radio Zonder Grenzen en Radio San Francisco van het bisdom Pemba. Zij spelen een zeer belangrijke rol op het vlak van informatie en evangelisatie, vooral in deze tijd van crisis en conflict in Cabo Delgado. Het is dus van het grootste belang, om niet te zeggen dringend, dat meer mensen toegang krijgen tot de programma’s, aangezien de ontmoeting beperkt is door zowel de oorlog, als de Covid-19-pandemie.”

Vorming en communicatie zijn essentieel voor het behoud van het geloof in het dagelijkse leven. De radio is een kanaal om vele gezinnen te bereiken. Geloof brengt hoop terwijl ze wachten op betere tijden. Kerk in Nood heeft besloten om het media-apostolaat van het bisdom Pemba te steunen met 22.000 euro. Laten we onze broeders en zusters in Mozambique helpen met onze gebeden en vrijgevigheid.

Een salesiaanse missionaris bidt met gevluchte gezinnen in zijn parochie in Cabo Delgado in Noord-Mozambique.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 139-08-69 Mozambique

 

In een recent interview met Kerk in Nood benadrukt Mgr. Luiz Fernando Lisboa dat de bevolking van Mozambique – zowel moslims als christenen – de laatste drie jaar te maken heeft met “een ervaring van het kruis” door de opmars van het jihadistische terrorisme, die vooral de noordelijke provincie Cabo Delgado in een humanitaire crisis heeft gestort en geleid heeft tot meer dan 670.000 ontheemden en meer dan 2000 doden.

Kerk in Nood heeft een eerste noodhulp van 160.000 euro toegekend als steun aan de plaatselijke Kerk, die structuur en hoop biedt aan de ontheemde bevolking. Ook door middel van andere projecten zoals opleiding en bestaanshulp voor kloosterordes kunnen priesters en religieuzen de materiële en psychologische nood van deze getraumatiseerde en ontwortelde mensen verlichten.

De onderstaande video geeft het woord aan de Portugeessprekende zuster Nubia Zapata van de Teresiaanse karmelietenzusters van Sint-Jozef, die de door islamitische milities intern ontheemden van een vluchtelingenkamp in Mozambique bijstaat:

Deze video kadert in de internationale vastencampagne 2021 van Kerk in Nood over religieus extremisme in Afrika waar de Kerk slachtoffer van is, maar bovenal een belangrijke kracht van steun, verzoening en genezing voor allen die onder het geweld te lijden hebben. Deze actie draagt de titel “Help ons de wonden van religieus extremisme in Afrika te helen”.

 

 

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid