Europese Volkspartij organiseerde congres over christenvervolging in Europees Parlement

FacebookTwitterGoogle+

Tegenwerking

Brussel – Op 1 juli organiseerden de christendemocraten van de E.V.P. een congres in het Europees Parlement om de aandacht te vestigen op de onderdrukking en vervolging van christenen in de wereld. Christenen zijn immers de meest vervolgde religie. De christendemocraten ijveren al een lange tijd om de vervolging aan de kaak te stellen en ze wilden een resolutie hierover laten stemmen in het Europees Parlement. Ze werden daarbij tegengewerkt door de liberale en socialistische families die alle verwijzingen naar het christendom in de tekst wilden schrappen. Nogal vreemd gezien het onderwerp van de resolutie. Aan het begin van de conferentie werd één minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers van de christenvervolging in de wereld.

150702 Congres EPP

Via een videoboodschap deed de Chaldeeuws priester Douglas Al-Bazi, die zelf ontvoerd werd en een paar keer ternauwernood aan een bomaanslag ontsnapte,  een emotionele oproep om zijn volk te redden, onderdak te geven en van onderwijs te voorzien. Als dat niet kan vroeg hij om de poorten van Europa voor hen te openen.

Mgr. Jean Benjamin Sleiman, aartsbisschop van Bagdad

Mgr. Jean Benjamin Sleiman,
aartsbisschop van Bagdad

Op de conferentie kwamen politici, vertegenwoordigers van vervolgde christenen en religieuzen aan het woord, niet alleen christenen maar ook een imam en een rabbijn. Mgr. Jean Benjamin Sleiman, de Rooms-katholieke aartsbisschop van Bagdad, bedankte uitdrukkelijk Kerk in Nood voor de steun die ze verleent aan de vluchtelingen uit Mosoel en de Ninevevlakte, o.a. door de oprichting van scholen en het inrichten van onderdak. Rabbi Avi Tawil, de directeur van het Europees Joods Gemeenschapscentrum (EJCC), waarschuwde voor de letterlijke interpretatie van Bijbel, Torah en Koran en pleitte voor het bouwen van bruggen tussen de verschillende godsdiensten. Imam Hocine Drouiche, de vicepresident van de Conferentie van Franse Imams, was ervan overtuigd dat we veel meer gemeenschappelijke activiteiten in het werkelijke leven moeten organiseren.

Bassam Ishah, een oppositielid in Syrië, verklaarde dat de strijd in zijn land te veel gaat om dominantie, op het veroveren van de macht. “We hebben een politiek systeem nodig dat gebaseerd is op machtsdeling, op partnerschap en op het verdedigen van de menselijke waardigheid”, zei hij.

Aanbevelingen voor Europa

Priester Andrzej Halemba, Kerk in Nood internationaal

Priester Andrzej Halemba,
Kerk in Nood internationaal

Eén van de belangrijke sprekers was priester Andrzej Halemba, de referent van het Midden-Oosten bij Kerk in Nood internationaal, die erop wees hoe sterk dat het aantal christenen in de regio gedaald was sinds de Eerste Wereldoorlog. Zo daalde het aantal christenen van 20% tot nog 4% vandaag.  Alleen op het Arabische schiereiland stijgt het aantal dankzij de inwijking van christelijke gastarbeiders. Ze moeten echter vaak de eredienst bijwonen op verborgen plekken  omdat het hen verboden wordt uitdrukking te geven aan hun geloof. Hij gaf een aantal aanbevelingen aan de Europese Gemeenschap om de christelijke aanwezigheid te verzekeren:

  • Verzeker de veiligheid van de christenen ter plaatse want christenen blijven het liefst in hun geboorteland wonen.
  • Geef humanitaire bijstand via de lokale christelijke hulporganisaties.
  • Werk mee aan het opnemen van garanties in de wetgeving van de betrokken landen voor christenen en andere minderheden.
  • Geef eens de situatie weer veilig is financiële hulp zodat christenen hun leven weer kunnen opbouwen.

Luc Claeys

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation