Ethiopië: Steun aan de jeugdpastoraal van het bisdom Addis-Abeba

06/02/2019 Leuven – De jeugdpastoraal is van prioritair belang in het bisdom Addis-Abeba, want de jongeren krijgen in Ethiopië veel te verduren. Vele jonge mensen lijden onder de armoede en de werkloosheid en dromen ervan om het platteland te verlaten om naar de hoofdstad en zelfs naar Europa te vertrekken. De meesten beseffen echter niet dat ze daardoor de grond onder hun voeten kunnen verliezen. Bovendien bereiken de invloeden van de moderne wereld met vaak valse waarden tegenwoordig door middel van de media de meest afgelegen dorpen. Daardoor verandert de visie op het leven en op het gezin.

De katholieke Kerk heeft bijgevolg besloten om jongerenprogramma’s in te richten in de 15 parochies van het aartsbisdom. De bedoeling is om jonge mensen tot groepsverantwoordelijken op te leiden zodat ze met andere lokale jongeren kunnen werken.  Aangezien de parochies in ver uitgestrekte gebieden liggen, is het belangrijk dat er zo vaak mogelijk activiteiten georganiseerd worden. Vooral in onderontwikkelde en ver van de hoofdstad gelegen regio’s zijn er nauwelijks mogelijkheden om te groeien en zich te ontwikkelen. De ervaring in andere landen toont ook aan dat jongeren die erg betrokken zijn bij het kerkelijke leven eerder bereid zijn dan anderen om hun vaderland niet te verlaten, maar  om te werken aan een betere toekomst in eigen land.

Een van de belangrijke aspecten voor het bijbrengen van verantwoordelijkheidszin is de voorbereiding op het huwelijk en seksuele voorlichting. Er worden trouwens ook bijbellessen georganiseerd, muzikale evenementen en religieuze zangateliers. Bovendien is er ruimte voor ontmoeting en om samen plezier te beleven bij sport- en spelactiviteiten. Het programma biedt tevens een retraite van drie dagen per jaar waarbij de deelnemers zich kunnen toeleggen op hun relatie tot God. Ook jongeren die nog niet in parochies actief zijn, worden expliciet uitgenodigd.

Kerk in Nood wil deze belangrijke initiatieven steunen met 10.000 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 118-08-49 Ethiopië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid