Ethiopië: Een boekbindmachine voor de kapucijnen in Addis Abeba

15/11/2018 Leuven – Het Instituut voor Filosofie en Theologie van de kapucijnen in Addis Abeba is de enige katholieke instelling voor hoger onderwijs in Centraal- en Zuid-Ethiopië. Alle bisdommen en alle kloosterorden van het Oost-Afrikaanse land sturen hun seminaristen daar naartoe om te studeren.

Tot de instelling behoort ook het “Capuchin Research and Retreat Center”, dat religieuze vorming voor volwassenen, spirituele begeleiding, bezinningsdagen en retraites voor geestelijken en leken aanbiedt. De evenementen staan ook open voor orthodoxe en protestantse deelnemers. Om de twee weken vindt er een oecumenisch seminarie plaats over diverse thema’s op gebied van religieuze kunst, filosofie of literatuur. Voorts worden viermaal per jaar nationale conferenties georganiseerd en vindt er om de drie jaar een internationaal congres plaats.

Bovendien publiceert het centrum ook boeken. Enerzijds worden klassiekers van de spirituele literatuur uit Europese talen in het Amhaars vertaald, anderzijds worden ook de bijdragen aan de conferenties uitgegeven zodat ze beschikbaar zijn voor wetenschappelijke kringen maar ook voor een breder publiek. Op dit ogenblik kunnen de boeken door het centrum zelf worden gedrukt, maar niet ingebonden. Daardoor verschijnen ze met veel vertraging. Daarnaast is het ook duurder om de boeken extern te laten inbinden. Dit maakt dat ook de prijs van de boeken stijgt. Het centrum maakt zelf geen winst, maar wil de boeken toch tegen een betaalbare prijs aanbieden. Daarom hebben de kapucijnen ons om hulp verzocht. Wij hebben hun 18.000 euro voor een boekbindmachine beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 118-04-49 Ethiopië

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid