Ethiopië: Bijbelapostolaat en catechese

02/08/2022 Leuven – De Orde van de Imitatie van Christus werd in 1919 gesticht in Kerala (Zuid-India). Sinds 2009 is de Orde ook aanwezig in de Hoorn van Afrika. Inmiddels heeft zij in Ethiopië in totaal drie kloosters in het bisdom Endibir en in het apostolisch vicariaat Nekemte.

De paters zorgen voor zes parochies. Zij wijden zich in het bijzonder aan het bijbelapostolaat, de catechese voor volwassenen en kinderen, vooral ter voorbereiding op de sacramenten, en de opleiding van catechisten. Zij vertalen de Heilige Schrift en liturgische en catechetische boeken in de plaatselijke talen en geven deze uit. Ze onderwijzen zelf ook. Het is voor hen bijzonder belangrijk dat elk gezin een exemplaar van de Heilige Schrift ontvangt en begeleid wordt bij het lezen en overdenken van het Woord van God.

In 2019 hadden we hun Bijbelapostolaat en educatief werk voor leken al gesteund met 3.500 euro. Pater Mathews Augustine meldt dat deze steun rijke vruchten heeft afgeworpen. Veel meer mensen dan voorheen komen naar de Mis en de parochiekerken zitten vol! Er zijn ook talrijke doopkandidaten en veel mensen hebben inmiddels het doopsel ontvangen. Daarnaast is er een verheugend hoog aantal ouders dat hun baby’s en kleine kinderen laat dopen. Ook nu vragen de paters ons om hulp, want elk gezin dat pas het katholieke geloof heeft gevonden, moet een exemplaar van de Heilige Schrift krijgen. Bovendien willen de broeders de catechismus in twee plaatselijke talen uitgeven. Kerk in Nood wil dit waardevolle apostolaat graag steunen met 6.600 euro.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 118-04-49 Ethiopië

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid