Eritrea smacht naar God

FacebookTwitterGoogle+

Interview – De eerste indrukken na zijn recente reis naar Eritrea – Pater Andrzej Halemba

acn-20161107-47565U bent onlangs in Eritrea geweest. Wat is uw indruk over dit land?

Het was voor mij de eerste keer. Nadat ik jarenlang had geprobeerd, kreeg ik eindelijk de toestemming om naar Eritrea te reizen. Nagenoeg 50% van de bevolking is christen en de andere helft is moslim. De meeste christenen zijn lid van de orthodoxe Kerk. De katholieke, orthodoxe en protestantse Kerken en de islam zijn door de staat erkend. Er leven in het land zowat 150.000 katholieken. Zonder twijfel kan men zeggen dat Eritrea een land is dat heel sterk werd geraakt door het christendom. Het land draagt de stempel van het christendom: er zijn heel indrukwekkende en mooie kerken en imposante torens. Maar ook de spiritualiteit van de mensen is indrukwekkend. Dat is af te lezen van hun gezichten en blijkt ook uit de kleren die ze dragen. Men kan er vrouwen zien die witte kleren dragen, als symbool van hun gehechtheid aan het spirituele leven, aangezien ze aan de hemel doen denken. Zelfs die kleren zorgen op de een of andere manier voor een spirituele sfeer.

Hoe is het leven voor de christenen daar?

Ondanks alle moeilijkheden die zij hebben meegemaakt en die algemeen gekend zijn, zouden we kunnen stellen dat het christendom in deze veeleisende tijden overleeft. Het is het vermelden waard dat de katholieke Kerk erin slaagt om zelfvoorzienend te blijven. Ze probeert haar onafhankelijkheid te bewaren en sociale projecten te beheren. De katholieke Kerk is de enige religieuze organisatie in het land die zich inzet voor kleuterscholen, voor onderwijs… Ze biedt ook diverse soorten ondersteuning aan ter bevordering van de vrouwen en voorziet hen van een aantal instrumenten, waardoor ze onafhankelijk kunnen zijn. Dit is een zeer opmerkelijk werk van de Kerk omdat – zoals iedereen weet-  vele mannen van middelbare leeftijd in het leger dienen en de vrouwen in de regel de zorg voor de doorgaans grote gezinnen op zich moeten nemen. Vele gezinnen worden haast uitsluitend door vrouwen gerund. De katholieke Kerk erkent die nood en probeert het probleem aan te pakken door cursussen over hygiëne, koken, borduren, naaien enzovoort te organiseren die degelijke informatie bieden.

Wat waren de meest aangrijpende momenten tijdens de reis?

acn-20161107-47561Er waren talrijke aangrijpende momenten. Indien ik er één moet uitkiezen, voor mij als priester, dan was het de grote vastberadenheid van de jongeren – zowel priesters als zusters – om te leren. Aangezien de snelheid van het internet niet echt hoog is, moeten ze tot heel laat ‘s nachts, tot ruim na middernacht, opblijven om hun huistaken te maken, bestanden te downloaden en de scripties voor de volgende dag voor te bereiden. Ik zag hen ‘s nachts zeer vele uren werken en studeren om hun universitair diploma te behalen. Dit verdient veel respect. Het doet deugd te zien hoeveel mensen interesse hebben om catechist te worden, godsdienst te onderwijzen. Voor hen is het niet alleen een bron van inkomsten; het is meer dan gewoon maar een loon, het is een roeping die ze voelen.

Het is algemeen geweten dat de priester de Mis niet overal kan opdragen en om die reden  nemen de zusters de zorg voor de parochies op zich. Ze bereiden mensen op de eerste communie voor en dragen zorg voor de zieken. Ik herinner me een oude man die hen kwam opzoeken. Hij leek zo vertrouwelijk met de zusters om te gaan. Ze behandelden hem als een grootvader. Hij was een albino. Het was duidelijk dat hij ziek was en ook nog andere problemen had, maar bij hen voelde hij zich volledig thuis, wat betekent dat ze zeer dicht bij de mensen staan.

Bijzonder aangrijpend was ook om te zien hoe de zusters het weeshuis runnen. Het was mooi om vast te stellen hoe de zusters door de jongere en de oudere meisjes werden behandeld. Hen zien dansen, les geven enz. was echt een verrijkende ervaring.

Een ander beeld dat in mijn hoofd blijft hangen, was dat van een oude vader die nagenoeg blind was. Hij leidde een weeshuis en werd er naartoe gebracht door een gehandicapte man, aangezien het huis niet alleen openstond voor wezen, maar ook voor mensen met een handicap. Men voelt aan dat die huizen geen instellingen zijn, maar een soort familie, iets wat hen heel nauw aan het hart ligt.

Wat is belangrijk voor het werk van Kerk in Nood op dit ogenblik?

acn-20161107-47567Eritrea smacht naar God. Wat ik kan zeggen, is dat hun vastberadenheid en hun spiritualiteit, hun hevig verlangen naar Bijbels, echt heel opmerkelijk zijn. Ze vertelden mij dat mensen alles willen lezen wat met godsdienst samenhangt. Ze zouden dergelijke literatuur willen hebben. Het is niet gemakkelijk om die vast te krijgen, maar als ze beschikbaar is, dan zullen ze die ook kopen, zelfs al is het voor hen heel duur. Er zijn vele roepingen, zowel voor het priesterschap als voor het religieus leven. Toen ik het Klein Seminarie bezocht, vroeg ik aan de jongens: “Waarom wil jij priester worden?”. De antwoorden waren heel mooi. Ze waren allemaal verschillend, maar allemaal even mooi: “Ik wil God dienen”, “Ik wil leiding geven aan de mensen” of “Ik houd van God en ik zou willen dat de anderen ook van God houden”. Uiteraard zullen ze niet allemaal priester worden, omdat ze er soms alleen voor staan met hun ideeën. Soms zijn ze de enige zoon van het gezin en hun ouders gaan er niet mee akkoord. Sommigen van hen zullen dienst nemen in het leger en ze kunnen niet meer weg. Ongetwijfeld zijn er een aantal hinderpalen, maar de antwoorden waren zo mooi.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation