Egyptische bisschop: ”Welke kerk is de sterkste?”

FacebookTwitter

Koptisch-katholieke bisschop: de moorddadige aanslag van ISIS op de kopten in Libië heeft Egypte verenigd.

 

“De Kerk in Egypte is na de moord op onze broeders in Libië er versterkt uitgekomen.” Het zijn de woorden van de Koptisch-katholieke bisschop van Sohag in Egypte, Mgr. Youssef Aboul-Kheir, afgelopen woensdag 18 februari in een gesprek met Kerk in nood. De bisschop legde ons uit: “Vervolging maakt deel uit van het Kerkelijk leven. Het bloed van de martelaren is het zaad van de Kerk. In Europa geniet de Kerk vrijheid. Wij, anderzijds, worden geconfronteerd mat talrijke hindernissen. Maar welke Kerk is de sterkste?” De Koptische gastarbeiders die door ISIS zijn vermoord in Libië zijn echte martelaren, zei de kerkleider. “Ze zijn biddend en heilig gestorven. Ze traden de dood tegemoet zoals de eerste christenen dat ook deden.”

articleimgDe bisschop beklemtoonde dat hij vele telefoontjes ontving van bevriende moslims toen het nieuws van de moordaanslag zondag bekend geraakte. “Ze vertelden me dat het eerder hun probleem was dan het onze. Het was Egypte en de Egyptenaren die aangevallen zijn en niet op de eerste plaats de christenen.” Het is vast en zeker de bedoeling van de terroristen om een wig te drijven tussen de moslims en de christenen, zei Mgr. Aboul-Kheir. “Maar die vlieger ging niet op. Integendeel!Vele moslims zijn woedend om deze moordaanslag. President Sisi van Egypte bezocht de leiders van de Koptische Kerk en bood hen zijn deelneming aan. Nadien reisde hij door naar de woonplaats van de vermoorde gastarbeiders. Het is zonneklaar dat de aanslag de Egyptenaren heeft verenigd.”

Aboul-Kheir gaf evenwel toe dat hij schrik heeft voor de extremisten in Egypte. “Ik ben bevreesd voor de salafisten in ons land. Ze spreken met een gespleten tong. Het Moslimbroederschap is gekant tegen deze samenleving. Er bestaat een binnenlandse dreiging in Egypte.” In het vooruitzicht van de komende parlementsverkiezingen drukte Mgr. Aboul-Kheir zijn bezorgdheid uit over de mogelijke verkiezing van kandidaten met extremistische overtuigingen: “Het is een mogelijkheid omdat vele kandidaten door de bevolking helemaal niet gekend zijn.”

Het is in elk geval belangrijk dat het volgende parlement dringend het probleem aanpakt van de bouw van nieuwe kerken, dat tot nu toe gebonden is aan allerlei beperkingen. “Het is voor de christenen in Egypte essentieel dat we hier eindelijk als gelijkwaardige burgers kunnen leven”, benadrukte bisschop Aboul-Kheir. Er zou ook best een hervorming komen van de interreligieuze dialoog bij de moslimoverheden. “De Al-Azharuniversiteit wordt beschouwd als één van de gematigde krachten. Maar eigenlijk zijn enkele van haar programma’s en leerinhouden allesbehalve gematigd. Zo wordt geweld niet geschuwd voor afvallige moslims. Dat staat helemaal in tegenstelling met de gematigde opvattingen. De Al-Azharuniversiteit zou op dat vlak haar programma best aanpassen”, aldus de bisschop.

 

 

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *