Een oproep uit Aleppo – Van de karmelietessen

FacebookTwitterGoogle+

“Help ons alstublieft! De bommen vallen rondom ons, maar we zullen de mensen niet alleen achterlaten met hun leed”

Kinderen bidden voor vrede.

Kinderen bidden voor vrede.

“De situatie is ingewikkeld en er doen vele tegenstrijdige verhalen de ronde. De enige waarheid die wij kennen, is dat de mensen hier lijden en sterven.” Dit is wat zuster Anne-Françoise, een Franse zuster van het klooster van de ongeschoeide karmelietessen van Aleppo, aan de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood vertelde over de hel die is losgebarsten boven deze Syrische stad, die in de afgelopen weken het schouwtoneel vormde van hevige confrontaties tussen de Syrische regeringstroepen en de rebellengroeperingen.

Het klooster van de contemplatieve zusters ligt in de universiteitswijk aan de rand van de stad Aleppo, in een zone waar nog altijd gevechten aan de gang zijn. “Wanneer het Syrische leger probeert te verhinderen dat de oppositie en andere groepen de stad binnendringen, komen de bombardementen en beschietingen wel heel dicht bij ons in de buurt. God zij dank hebben ze ons tot nu toe nog niet geraakt, maar we horen voortdurend de granaten boven onze hoofden.”

De karmelietessen, vier Syrische en twee Franse zusters, hebben verscheidene vluchtelingengezinnen in een aanpalend gebouw van hun klooster onderdak verschaft en met de weinige middelen waarover ze beschikken, helpen ze ook andere gezinnen. “Ondertussen zijn het alleen de allerarmsten die nog in Aleppo blijven. Sinds het begin van de oorlog hebben ontelbare christenen de stad verlaten. We hebben geen drinkwater, geen stroom en de gevechten gaan onophoudelijk door. Wie zou er onder die omstandigheden kunnen terugkeren?” Het hoeft geen betoog dat ook de zes zusters schrik hebben, maar desondanks blijven ze bij die mensen. “Hoe zouden we die mensen met hun leed in de steek kunnen laten? Onze aanwezigheid is belangrijk voor hen. Wij putten kracht en moed uit het gebed. Dat is onze bescherming. De diplomatieke inspanningen hebben geen resultaat opgeleverd. Wij bidden tot de Heer dat die oorlog ophoudt.”

Na de bomaanslag

Na de bomaanslag

Na jarenlange gevechten en de niet-aflatende verdrijving van de christenen, vreest zuster Anne-Françoise dat steeds meer gezinnen uit Aleppo zullen wegtrekken – de stad die ooit een symbool van het christendom in Syrië was. Volgens een rapport van Kerk in Nood over de christenvervolging, dat dit jaar op een speciale bijeenkomst in Rimini zal worden voorgesteld, zijn er van de 160.000 christenen die in 2011 in de stad woonden nog slechts 40.000 overgebleven. “Het Midden-Oosten, het land van Christus, zal binnenkort wellicht geen christenen meer herbergen. Dat is ongelofelijk, nu is de toestand echt afschuwelijk. En zelfs voor hen die wegtrekken, zal de crisis geen einde kennen. Ze voelen zich ontworteld, uit hun eigen bodem gerukt en raken soms ook hun geestelijke wortels kwijt.”

De zusters richten een oproep tot de internationale gemeenschap en tot alle christenen van deze wereld: “Heb alstublieft medelijden met duizenden mensenlevens die door de oorlog worden verscheurd. Vergeet ons niet. Wij hebben uw gebeden en uw praktische hulp nodig!”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation