Een nieuwe uitvoerende president bij Kerk in Nood internationaal

Thomas Heine-Geldern

19/04/2018 Leuven – Voor de nieuwe Uitvoerende President van de pauselijke stichting Kerk in Nood, Thomas Heine-Geldern, staan zijn toekomstige activiteiten volledig in het teken van continuïteit. Op de plechtige ceremonie naar aanleiding van het afscheid van zijn voorganger Johannes Baron Heereman von Zuydtwyck en van zijn eigen indiensttreding zei hij in Königstein, op de zetel van het algemeen secretariaat van de hulporganisatie, dat “het geloof, de energie, de sereniteit en het vertrouwen in God”,  waarvan zijn voorganger altijd blijk heeft gegeven voor hem een voorbeeld en een richtsnoer zijn voor de manier waarop vorm moet worden gegeven aan de leiderschapsstijl in de hulporganisatie. In zijn korte toespraak ging de Oostenrijker, die na het behalen van zijn doctoraat in de rechten aan de universiteit van Wenen en zijn MBA-opleiding aan het wereldberoemde managementinstituut INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)  in Fontainebleau nabij Parijs bijna veertig jaar lang in verscheidene raden van bestuur en raden van toezicht voornamelijk in de papierindustrie actief was, ook wat dieper in op de “functie van Kerk in Nood als brug van liefde en gebed”. Hij benadrukte dat de hulporganisatie de brug vormde tussen de wereldwijde gemeenschap van weldoeners enerzijds en de projectpartners in meer dan 140 landen anderzijds. Voor Heine-Geldern gaat het hierbij niet om een eenrichtingsweg, maar veeleer om een synthese tussen de professionele hulp voor de vervolgde en verdrukte Kerk en de persoonlijke getuigenis die wordt afgelegd van Christus, waardoor iedere weldoener ook in zijn dagelijks leven en in zijn omgeving bijdraagt aan de evangelisatie. Geloof en professionalisme – op die manier streeft de organisatie de vervulling van haar opdracht na die erin bestaat “te handelen alsof alles van mij afhangt en vertrouwen te hebben alsof alles van God afhangt “.

Heine-Geldern benadrukte dat een van de grote gemeenschappelijke projecten, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de noodlijdende lokale Kerk, de hulp voor de christenen in het Midden-Oosten is. Zijn eerste reis met Kerk in Nood, toen nog als president van de Oostenrijkse afdeling, ondernam hij in 2014 samen met Johannes Heereman naar Irak, kort nadat de christenen door de Islamitische Staat (Daesh) waren verdreven. Sindsdien heeft Kerk in Nood meer dan 40 miljoen euro gespendeerd aan noodhulp, pastorale begeleiding en de heropbouw in Irak. In het feit dat hij kort voor zijn aanstelling tot nieuwe Uitvoerende President net was teruggekomen van een reis naar Irak, ziet hij een teken van de Voorzienigheid.

Het belang dat hij aan de familie hecht (hij is sinds meer dan veertig jaar getrouwd en vader van vier volwassen kinderen) trad op het voorplan toen Heine-Geldern het familiale karakter van de hulporganisatie met haar 23 nationale secretariaten beschreef die door het algemeen secretariaat worden gecoördineerd.

Zijne Excellentie Mauro Kardinaal Piacenza
&Johannes Freiherr Heereman

De President van de stichting, Zijne Excellentie Mauro Kardinaal Piacenza, bedankte de afscheidnemende Uitvoerende President, Johannes Baron Heereman, voor de zeven jaar dat hij aan het hoofd had gestaan van de hulporganisatie Kerk in Nood, die meer dan zeventig jaar geleden door de “spekpater” Werenfried van Straaten werd opgericht. In de ambtsperiode van Heereman, die ook jurist is, vielen de institutionele heroprichting als pauselijke stichting door paus Benedictus XVI, de oprichting van zes nieuwe nationale kantoren en de toename van het volume giften en schenkingen tot de 120 miljoen euro per jaar die nu zijn bereikt. Heereman had voordien dertig jaar aan het hoofd gestaan van de Duitse katholieke hulporganisatie Malteser Hilfsdienst. Heereman laat bij zijn vertrek een schitterende balans achter, aldus Heine-Geldern, en hij benadrukte dat hij hoopte dat hij met het advies van zijn voorganger en met de hulp van de medewerkers van de internationale hoofdzetel en in de nationale kantoren aan dit niveau zou kunnen aanknopen. De nieuwe Uitvoerende President is 66 jaar oud, spreekt– naast zijn moedertaal Duits – ook vloeiend Engels en Frans en beschikt over een rijke ervaring niet alleen op het gebied van de internationale economie, maar ook in het stichtingswezen.

Door Jürgen Liminski

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid