Een Marshallplan voor Irak: de heropbouw van de christelijke dorpen in de Vlakte van Nineve

FacebookTwitterGoogle+

Königstein / Erbil, 27.01.2017. – “De hoop keert terug in de Vlakte van Nineve”, meldt de expert voor het Midden-Oosten van een katholieke hulporganisatie na zijn terugkeer van een informatief bezoek aan de Iraakse christelijke dorpen die afgelopen november uit de handen van IS werden bevrijd. Pater Andrzej Halemba, de verantwoordelijke voor het Midden-Oosten van Kerk in Nood verklaarde: “Ondanks de vele dringende vragen die nog moeten worden opgehelderd, zijn de mensen bereid om naar hun dorpen terug te gaan”. Op de vraag naar de aard van die “dringende vragen” verwees pater Halemba naar de problematiek van de illegale inbezitneming van verlaten huizen, naar een onderzoek naar het vermeende gebruik van chemische wapens voor de vernieling van huizen van christenen en wat de christelijke gezinnen betreft die overwegen om naar huis terug te keren, naar de aanhoudende vrees, wegens de gebrekkige veiligheid, voor het geweld van geïsoleerde strijders en fundamentalisten, die niet willen dat de christenen terugkeren.

Om zich met eigen ogen een beeld van de vernieling te vormen, bezocht pater Halemba alle christelijke dorpen die werden heroverd. Hij benadrukt dat “de meeste huizen minstens één keer door hun bezitters waren bezocht, omdat ze wilden zien wat er met hun eigendom was gebeurd.” Hij stelt vast dat er een beduidende verandering is opgetreden in de houding van de ontheemden sinds november: “In november hebben wij een eerste enquête uitgevoerd om te weten te komen of ze naar hun dorpen wilden teruggaan. Wij stelden toen vast dat de mensen nog te veel angst hadden – gezien de aanhoudende gevechten in Mosoel, maar ook wegens de mogelijkheid dat er zich in dit gebied eventueel nog terroristen schuilhielden. Tot slot waren er ook bedenkingen over de opvoeding van de kinderen. Uit die eerste enquête van Kerk in Nood bleek dat nauwelijks één procent van de mensen wilde terugkeren. Tijdens het bezoek dat ik nu bracht aan Alqosh werd mij gezegd dat meer dan vijftig procent van de ontheemden bereid zijn om terug te gaan. En dat aantal blijft stijgen.”

In verband met het hulpprogramma van Kerk in Nood voor de komende zes maanden lichtte pater Halemba de uitdagingen toe, waarmee de hulporganisatie op dit ogenblik in Erbil wordt geconfronteerd bij de ondersteuning van de verdreven christelijke gezinnen tot op het moment van de terugkeer naar hun huizen: “We moeten die vluchtelingen – zeker nu tijdens de koude winter – elke dag opnieuw helpen om te overleven. Dit betekent dat onze steun voor manden met levensmiddelen voor meer dan 12.000 gezinnen, net als die voor huisvesting, moet voortgezet worden. Ons werd gevraagd of we onze huurbijdrage konden verhogen. Tot op heden hielpen wij met de huur van 641 huizen, wat overeenkomt met 1.800 gezinnen. Nu vragen meer dan 5.000 gezinnen, die in ruim 3.000 huizen wonen, ons om hen te helpen met de huur. Dat is een immense uitdaging.”

Wat de hoop voor de toekomst betreft,  blikt pater Halemba terug in het verleden en roept de internationale gemeenschap ertoe op om “een nieuw Marshallplan” uit te werken. Verwijzend naar het plan voor de wederopbouw van Europa dat in 1948, na de Tweede Wereldoorlog, door de Verenigde Staten werd opgezet om de economische stabiliteit van West-Europa te ondersteunen, zei pater Halemba: “Om zich een correct beeld te kunnen vormen van de situatie, bestaat één van de belangrijkste eerste stappen erin om een aanvankelijke beoordeling te maken van de omvang van de vernielingen. Kerk in Nood ondersteunt christelijke groepen ter plaatse om ervoor te zorgen dat er een professionele beoordeling kan worden gemaakt. Er worden duizenden foto’s gemaakt met duizenden beschrijvingen van de vernielingen en de opstelling van een raming van de kosten die nodig zijn voor de wederopbouw. Met behulp van satellietbeelden identificeert het team elk huis in elk dorp in de Vlakte van Nineve, die na de bezetting door IS werd heroverd. De huizen waarover we het hier hebben, zijn eigendom van leden van de Syrisch-katholieke Kerk, de Syrisch-orthodoxe Kerk en de Chaldeeuwse Kerk. Enkele dorpen zijn gemengd. We spreken hier over ongeveer 10 dorpen.”

De volgende geplande stap is een voortzetting van de enquête van november 2016, die bedoeld is om te weten te komen hoe het staat met het voornemen van minstens 1.200 christelijke vluchtelingengezinnen die in Ankawa zijn ondergebracht om naar huis terug te gaan. Op basis van die twee documenten – de beoordeling van de vernielingen en de enquête over het voornemen om terug te gaan – moedigt de pauselijke stichting de oprichting aan van een speciaal comité dat toezicht zou houden op de uitwerking van een Marshallplan om de terugkeer van de verdreven en ontheemde mensen te vergemakkelijken.

Wat zou dit Marshallplan voor de Vlakte van Nineve inhouden? Pater Halemba duidt verscheidene thema’s aan: “Het moet een samenvattend verslag omvatten over de vernielingen, de oprichting van een lokaal comité en een programma voor de inzameling van financiële middelen voor de heropbouw van de dorpen. Vanzelfsprekend zal Kerk in Nood de heropbouw ondersteunen, maar daarvoor moeten wij wel met andere liefdadigheidsorganisaties samenwerken. Alleen is dat onhaalbaar.” En hij zegt verder: “Dan moet er een oplossing worden gezocht voor de juridische problemen. Dat gaat bijvoorbeeld over het recht op volledig staatsburgerschap voor de christenen in Irak en over de deelname van de Iraakse regering aan de heropbouw. De regering moet verantwoordelijk zijn voor de oprichting van structuren en de schepping van arbeidsplaatsen, maar er tevens voor zorgen dat de veiligheid van de christenen in hun dorpen gewaarborgd is. Dit is van eminent belang gezien de verschrikkelijke ervaringen die ze in het recente verleden hebben meegemaakt. Ook op internationaal niveau moet de aandacht op dit Marshallplan voor de Vlakte van Nineve worden gevestigd en moeten passende hulpprogramma’s worden voorzien. Uiteindelijk is het zeer belangrijk om de vernielingen en de gewelddadige vervolging behoorlijk te documenteren, zodat bij de mensen opnieuw een zeker gevoel van gerechtigdheid en vrede kan worden gewekt en kan worden verzekerd dat dit zich nooit meer zal herhalen.”

Volgens pater Halemba wordt de tijd krap. Hij schat dat de eerste weken van februari voor de projectplanning van de hulporganisatie van cruciaal belang zijn: “We hebben gedacht dat de eerste gezinnen in juni zouden terugkeren en Kerk in Nood er moest op voorbereid zijn om hen daarbij te helpen. Uit de laatste informatie blijkt echter dat enkele gezinnen besloten hebben om al in de winter naar hun dorpen terug te gaan, ondanks de barre winterse omstandigheden en de bijzonder slechte of zelfs totaal vernielde infrastructuur. We moeten bekijken of we een deel van onze hulpmiddelen die voor Erbil zijn voorzien als “starthulp” voor de Vlakte van Nineve kunnen bestemmen. Die mensen verlaten zich ook op de Kerk – ze zien de Kerk als een symbool van veiligheid en stabiliteit en dus moet Kerk in Nood de zusters en de priesters helpen om samen met hun kudde terug te keren. Kerk in Nood moet die mensen op dit beslissende en historische moment voor de christenen in Irak haar steun verlenen.”

Sinds 2014 heeft Kerk in Nood de christenen in Irak met 26 miljoen euro voor noodhulpprojecten, schoolonderwijs, levensmiddelen en het levensonderhoud van ontheemden ondersteund.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation