“Een druppel melk”: dringende hulpkreet voor de kinderen in Aleppo

FacebookTwitter

Op dit ogenblik zijn de gevechten in Oost-Aleppo gestaakt en de mensen komen langzaam terug om te kijken wat er van hun huizen nog overgebleven is. De vernielingen en beschadigingen van de infrastructuur zijn immens en de nood is groot: er is dringend behoefte aan levensmiddelen, stookolie, water en stroom. De pauselijke stichting Kerk in Nood, die de christenen sinds het begin van de oorlog onophoudelijk heeft ondersteund, werd door haar projectpartners ter plaatse verzocht om hulp te bieden voor een van de dringendste noden van de christelijke gezinnen in Aleppo: de behoefte aan melk voor kinderen.

In deze tijden van gebrek is melk voor de groei en de gezondheid van de kinderen van doorslaggevend belang. Het project dat de naam “Een druppel melk” draagt, wil de maandelijkse melkvoorziening voor de christelijke kinderen onder de 10 jaar in Aleppo verzekeren.

Het oecumenische project, dat sinds mei 2015 loopt, wordt door alle christelijke Kerken in Aleppo bijzonder op prijs gesteld, aangezien het als enige programma alle christenen helpt, ongeacht de ritus of de Kerk waartoe ze behoren. De financiering van dit uitermate belangrijke project is echter in het gedrang gebracht. Hoewel het in Aleppo rustig is en de stad bijgevolg niet meer in het middelpunt van de belangstelling van de internationale media staat, heersen hier hemeltergende wantoestanden: 80% van de bevolking van Aleppo werd verdreven en 70% leeft onder de armoedegrens. Het aantal gezinnen dat dringend levensmiddelen nodig heeft om te overleven, is dramatisch gestegen. Dr. Nabil Antaki, een Syrische gastro-enteroloog, die tijdens de bombardementen bij de bevolking is gebleven en die dit project nu coördineert, heeft dringend om meer hulp voor de voortzetting van het melkproject verzocht. “Wij verdelen elke maand melk aan zowat 2.850 kinderen: 2.600 van hen krijgen melkpoeder en 250 speciale melk voor zuigelingen. Aan baby’s die van hun moeder geen borstvoeding kunnen krijgen, wordt speciale zuigelingenmelk gegeven. Het totaal aantal begunstigden schommelt elke maand, afhankelijk van het aantal geboorten en van het aantal gezinnen dat vertrekt,” licht Dr. Antaki toe.

Georgina, een moeder van drie kinderen, legt aan Kerk in Nood uit hoe belangrijk dit project voor haar en haar gezin is: “Myriam is tien jaar oud, Pamela is zes. Wij zijn een van de begunstigden van het project “Een druppel melk”. Beide kinderen, Myriam en Pamela, krijgen elke maand één kilo melkpoeder. De gezondheidstoestand van Pamela was kritiek, nadat ze door een bomscherf in de rug werd getroffen. Ze heeft melk nodig om weer gezonder te worden en op krachten te komen. “Dit project is uiterst belangrijk voor mij en mijn gezin en ik hoop ten zeerste dat het zal worden voortgezet.”

Een vervulde en vreedzame kindertijd hebben de kinderen van Aleppo al verloren. Nu mogen ze ook niet nog de melk verliezen die ze voor hun gezondheid en hun groei zo dringend nodig hebben. Daarom heeft Kerk in Nood Dr. Antaki voor de komende twaalf maanden hulp beloofd om de melkvoorziening voor de kinderen in stand te houden.

Kerk in Nood zal het hele jaar 2017 een maandelijkse bijdrage van € 18.750 betalen, in totaal dus € 225.000.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *