Een dag in het leven van Maryam

FacebookTwitterGoogle+

De hoofdrol in de onderstaande video is weggelegd voor Maryam Waleed. Het meisje verwierf via de sociale media enige bekendheid dankzij een interview  aan de christelijke Arabische satellietzender SAT 7 waarin ze een diepgaand gesprek voerde met de reporter over ISIS en over verzoening. Ze is een leerlinge in één van de acht door Kerk in Nood gefinancierde scholen in Noord-Irak, de Al Bishara lagere school van de Zusters Dominicanessen van Sint-Catherina van Siena.

Het schoolgeld is gratis. Het enige wat de leerlingen wel moeten betalen is 100.000 Iraakse dinar om de kosten te dekken van elektriciteit en poetsmateriaal, ongeveer 85 USD voor één jaar. Zowel de leerlingen als de leraren zijn christenen. Ook de leraren zijn vluchtelingen afkomstig uit Alqosh, Karakosh, Mosoel,… De school telt 18 klaslokalen en in elke klas kunnen 30 leerlingen plaatsnemen.

De vijf zusters baten de school uit, doen administratief werk en geven catecheselessen. Catechese is het belangrijkste zendingswerk van de zusters; ze begeleiden de jongeren tijdens de godsdienstlessen en helpen hen zo op een christelijke levensweg. De zusters schreven aan Kerk in Nood: “Het is onze hoop dat de school niet alleen een plek is waar de vluchtelingenkinderen kunnen leren om te lezen en te schrijven, maar dat het ook een plek is waar ze de liefde mogen ontdekken.” Help Kerk in Nood om dit werk verder te zetten.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation