DR Congo: Hulp aan zusters in Maluku om in hun levensonderhoud te voorzien

06/04/2021 Leuven – “Vrouwen gevuld met de Geest van het Evangelie kunnen de mensheid helpen om niet onmenselijk te zijn,” aldus paus Paul VI. Deze waardering voor vrouwen in het algemeen, en voor religieuze vrouwen in het bijzonder, doorloopt de leringen tot aan paus Franciscus, die net als Johannes Paulus II spreekt over het “vrouwelijke genie, onmisbaar voor de samenleving”.

Onder deze vrouwen gevuld met de Geest van het Evangelie bevinden zich de zusters van de franciscaanse congregatie van de Dochters van Liefde. Voor velen zijn ze het gezicht van de menselijkheid. En in overeenstemming met hun charisma brengen ze de liefde en de glimlach van God naar de armsten onder de armen.

Vorig jaar vierden de ‘Dochters van Liefde van de Derde Orde van Sint Franciscus’ het honderdjarig bestaan van hun stichting. De congregatie werd in 1920 gesticht in wat nu Kroatië is. Acht jaar na de stichting werd het opgenomen in de Derde Orde van St. Franciscus.

De jonge meisjes en moeders willen de heilige Franciscus en de Kroatische grondlegster Marija Petković van hun congregatie volgen.

Vandaag worden de ‘Dochters van Liefde’ vertegenwoordigd door 52 gemeenschappen in veertien landen in Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Zij helpen de behoeftigen, zijn actief in de verpleging en op scholen, en zetten zich vooral in voor de opvoeding en opleiding van meisjes. In parochies wijden zij zich aan catechese en andere belangrijke taken. In principe helpen zij overal waar mensen lijden aan lichamelijke of geestelijke noden.

De zusters zijn ook actief in de Democratische Republiek Congo, een van de armste landen ter wereld. Hun congregatie geniet van jonge roepingen want Gods glimlach is aantrekkelijk. In Maluku, in het aartsbisdom Kinshasa, zijn er twee zusters die reeds hun eeuwige geloften hebben afgelegd, één zuster met tijdelijke geloften en vijf jonge vrouwen die nog in het beginstadium van hun vorming zijn.

De zusters in Maluku zetten zich in het bijzonder in voor jonge meisjes, voor kinderen in gevaar en voor jonge moeders in nood. Aangezien de zusters echter geen inkomen hebben, zijn zij afhankelijk van hulp om de huur van hun huis, elektriciteit, water, voedsel, medische verzorging, vervoer en al het andere dat dringend nodig is, te betalen. Hoewel zij bescheiden leven, is dit een te grote financiële last voor hen. Het wordt echter steeds moeilijker voor hun medezusters in andere landen om hen te steunen, aangezien de economische crisis en de pandemie in veel landen het ook voor hen moeilijk maken om te overleven.

Dit is waarom de zusters zich vol vertrouwen tot Kerk in Nood hebben gewend. Zuster Mirela en haar medezusters vertrouwen op Gods voorzienigheid, maar ook op de vrijgevigheid van onze weldoeners. Wij willen dit vertrouwen niet teleurstellen en hebben hun 6.000 euro beloofd. Om in hun levensonderhoud te voorzien, en voor meer menselijkheid.

 

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.
Mededeling op uw overschrijving: 115-05-39 Democratische Republiek Congo

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid