De wereldwijde kerstcampagne van Kerk in Nood is aan de christenen in Syrië gewijd

04/12/2018 Leuven – De pauselijke stichting en internationale hulporganisatie Kerk in Nood zal de diverse christelijke gemeenschappen in Syrië met haar kerstactie ondersteunen. In dat land bestaat er voor de christenen immers een ernstige dreiging van totale verdwijning. Voor de oorlog maakten ze met bijna 2,5 miljoen mensen ongeveer 10 procent van de bevolking uit.  Het is weliswaar moeilijk om exacte cijfers  te geven, maar volgens ramingen is het aantal christenen tot zowat 700.000 gedaald. Dit komt overeen met om en bij de 3 tot 4 procent van de bevolking.

De sterke daling is het gevolg van de humanitaire catastrofe die door de bloedige burgeroorlog werd teweeggebracht en door de openlijke vervolging van christenen door extremistische groeperingen als IS en Al-Qaida nog werd versterkt.

Kerk in Nood legt zich toe op de financiering van nood-, wederopbouw- en pastorale hulpprojecten en op programma’s die zich in het bijzonder tot kinderen en jongeren richten. Het totale bedrag dat voor die financiering wordt uitgetrokken is 15 miljoen euro:

A) Noodhulp: levens- en geneesmiddelen, hygiëneproducten, toelagen voor huur- en stroomkosten voor ontheemde gezinnen.

B) Wederopbouw in het bijzonder van huizen van christelijke gezinnen die naar hun thuisstreek en hun dorpen zijn teruggekeerd, evenals voor gemeenschapsvoorzieningen met inbegrip van kerken en kloosters.

C) Pastorale hulp: bestaanshulp voor priesters en kloosterzusters, opleidingsprogramma’s en pastorale begeleiding, naast programma’s ter ondersteuning en begeleiding van personen die ernstige trauma’s hebben opgelopen.

D) Voor kinderen en jongeren is hulp gepland in de vorm van studiebeurzen en schoolmateriaal. Daarnaast zijn er programma’s die erop gericht zijn melk te voorzien voor zuigelingen en peuters onder de drie jaar. Bovendien zullen aan meer dan 15.000 kinderen ook kerstcadeautjes worden uitgedeeld.

Door Maria Lozano

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid