“De VN hebben de Kerken nodig als boodschappers van vrede, omdat zij in naam van iedereen spreken”

FacebookTwitter

acn-20161012-46953Brussel/Genève, 14 oktober 2016. Ondersteund door voorbeelden van tekeningen en boodschappen afkomstig van 1,2 miljoen islamitische en christelijke leerlingen van scholen in de Syrische steden Homs, Aleppo en Damascus hebben de vertegenwoordigers van de drie voornaamste Kerken in Syrië een vredesoproep gericht tot de beleidsmakers op de allerhoogste echelons van de EU- en VN-instellingen.

Het bezoek van de delegatie, die 95% van alle christenen in Syrië vertegenwoordigde, was georganiseerd door de katholieke hulporganisatie Kerk in Noord. De delegatie werd geleid door patriarch Gregorios III Laham van Antiochië, de geestelijke leider van de Melkitische Grieks-katholieke Kerk, metropoliet Georgis Abou-Zakhem van het aartsbisdom Homs als vertegenwoordiger van het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Antiochië en het Gehele Oosten en metropoliet Selwanos Boutros Al-Nemeh van het Syrisch-orthodoxe aartsbisdom van Homs en Hama.

Bij de EU-instellingen in Brussel stonden veertien ontmoetingen op het programma, waaronder besprekingen met de Bijzondere Vertegenwoordiger van de EU voor Vrijheid van Godsdienst Jan Figel, de Europese Commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides, de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini, de Voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz en de Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

In zijn oproep tot de beleidsmakers van de Europese Unie om de internationale gemeenschap onder druk te zetten de veiligheid en de stabiliteit in Syrië te verzekeren, verklaarde patriarch Gregorios III: “Syrië zal alleen maar vrede kennen wanneer iedereen zijn deel daartoe bijdraagt. De internationale gemeenschap moet opnieuw rond de tafel gaan zitten om te bekijken hoe veiligheid en stabiliteit kunnen worden bereikt. Vrede kan echter niet van buitenaf worden opgelegd, ze moet van binnenuit komen, uit de harten van elk van ons – en dat was, is en zal ook in de toekomst het werk van de Kerken zijn, elke dag opnieuw”.

De Voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, zei in dit verband: “De omstandigheden zijn dramatisch en uw bezoek komt op een gelegen moment. Het biedt ons de kans om onze solidariteit te benadrukken en ons respect te uiten voor uw onvermoeibare inzet  om vrede te bewerkstelligen. Ik verzeker u dat aan onze ontmoetingen met u diepgaande discussies met onze collega’s zijn voorafgegaan en dat het voor ons van uitermate groot belang is om de toestand ter plaatse te kennen”.

“De rol van de christenen in Syrië is belangrijk, niet alleen wegens het verleden, maar ook voor de toekomst”, zei metropoliet Georgis Abou-Zakhem. “Christenen kunnen op een heel bijzonder vertrouwen rekenen. In sommige opzichten zijn wij het bindmiddel in de Syrische samenleving dat dialoog en verzoening mogelijk maakt in een land waarin we meer dan 14 eeuwen lang hebben samengeleefd”. Bisschop Georgis haalde een aantal voorbeelden aan van deze dialoog tussen moslims en christenen in Homs, waar hij al woonde nog voor het conflict uitbrak, die aantonen dat de diverse moslimgemeenschappen en de christenen weten hoe ze met elkaar kunnen omgaan en naast elkaar kunnen leven: “Met de toegenomen veiligheid en stabiliteit wordt de normaliteit van het sociale leven snel hersteld, zoals we kunnen vaststellen bij de mensen die naar Homs zijn teruggekeerd. Wij helpen zowel moslims als christenen om hun plaats in de dorpen opnieuw in te nemen”.

Hetzelfde geluid was te horen bij metropoliet Selwanos van Homs, die uitlegde hoe christenen  die overal in het land verspreid wonen de garantie vormen dat Syrië niet zal worden opgesplitst in sektarische provincies. “Wij bouwen scholen weer op en stellen ze open voor iedereen. Meer dan 90% van de leerlingen zijn moslim, omdat ze geloven in de kwaliteit van ons onderwijs. Op die manier leert de nieuwe generatie samenleven.”

De delegatie trok vervolgens naar Genève, waar ze de boodschappen van de kinderen overhandigde aan de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de VN Filippo Grandi en aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten prins Zaaid Al-Hussain. Er werd gezocht naar concrete manieren om samen te werken met hun respectieve VN-gezanten in Syrië.

“In sommige gebieden waaruit andere internationale ngo’s zich wegens de veiligheidsrisico’s hebben teruggetrokken, zijn de Kerken één van de weinige overblijvende structuren die de humanitaire noden op een doeltreffende manier helpen lenigen”, aldus het hoofd van de projecten in het Midden-Oosten van Kerk in Nood  pater Andrzej Halemba. De Kerken helpen nu al ontheemde gezinnen die willen terugkeren naar hun vernielde woningen, bijvoorbeeld in Qusayr, door bouw- en reparatiematerialen te kopen, waardoor met de heropbouw kan worden begonnen. Filippo Grandi verklaarde: “De VN hebben de Kerken nodig als boodschappers van vrede, omdat zij in naam van iedereen spreken”.

“Een generatie zonder scholen is een verloren generatie, die uit wanhoop eventueel de rangen van IS zou kunnen vervoegen. Wij zijn geen politici, onze taak bestaat erin de ziel van een multiculturele Syrische samenleving aan te wakkeren”, benadrukte patriarch Gregorios III, “wij hebben er alle vertrouwen in dat wij mits voldoende stabiliteit en veiligheid, die de kinderen de mogelijkheid biedt om naar school te gaan,  een solide en vreedzame toekomst voor Syrië kunnen helpen opbouwen”.

Door Mark von Riedemann

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *