De tranen van het lijden verbinden de Paus en Kerk in Nood

FacebookTwitterGoogle+

Een getuigenis van Kerk in Nood Mexico

door Julieta Appendini

Tijdens zijn bezoek aan Mexico drukte Paus Franciscus zijn bezorgdheid uit over de sociale problemen waarmee het volk kampt, hun pijn en lijden en hij sprak optimistische boodschappen uit van hoop en troost. Zijn glimlach en de tekenen van liefde die hij voortdurend blijft uiten, zijn een genade en onderstrepen zijn woorden.

Jeugd grootste troef van Mexico

Paus aan de basiliek van Guadaloupe

Paus aan de basiliek
van Guadeloupe

“De uitgestorte tranen van zij die lijden blijven niet onopgemerkt”, zei hij toen hij zijn bezorgdheid uitsprak voor “kinderen en daklozen”. Hij nodigde de gelovigen uit om zich te spiegelen aan Sint Juan Diego Cuauhtlatoatzin, aan wie Onze-Vrouw-van-Guadeloupe zou verschenen zijn, door het stellen van daden van barmhartigheid, trouw aan het Evangelie van de zaligsprekingen.

De Heilige Vader drukte zijn bezorgdheid over jongeren die doelloos door het leven gaan, vooral omdat net de jeugd de grootste troef is van Mexico. Hij sprak troostende woorden voor verwaarloosde bejaarden en beklemtoonde dat barmhartigheid een christelijke plicht is.

De Paus voerde onmiddellijk de daad bij het woord en bracht een bezoek aan kinderen met kanker en zei dat soms een enkele aai hen al beter maakt.

Kansen voor iedereen

Kerk in Nood, die een pauselijke stichting is, was al die tijd aanwezig bij de activiteiten van de Paus. Via de sociale media en andere media verspreiden we zijn woorden en daden, er erg heel bewust van zijnde dat Kerk “niet op haar lauweren mag rusten” en haar missie moet vervullen.

De inheemse bevolking is al vanaf de allereerste dag van zijn bezoek een thema in de toespraken. De Paus roept op om hun grote bijdrage, in de opbouw van een

Gelovige menigte in Chiapas

Gelovige menigte in Chiapas

veelkleurige en voorspoedige natie met ontelbare mogelijkheden, te erkennen. De paus zou Mexico graag zien als een land, die aan allen kansen biedt, zodat niemand nog zijn vaderland moet verlaten om elders op zoek te gaan naar een beter leven. Het onderwerp van migratie klinkt daarom doorheen al zijn woorden en is aanwezig in zijn hart en hij roept op tot solidariteit en barmhartigheid, te allen tijde.

De Paus waarschuwde dat we aan drie bekoringen moeten weerstaan: een op ziekelijke wijze verkregen rijkdom (door drugshandel en corruptie), de ijdelheid waarbij we onszelf beter achten dan de anderen en trots – het zijn de drie bekoringen waarmee Jezus Christus werd geconfronteerd in de woestijn. De Paus merkte op dat Jezus zelf geen antwoord gaf op deze drie verleidingspogingen omdat je met de duivel niet in dialoog gaat.

De boodschap van de Heilige Vader raakte het hart van vele mensen, die in verschillende omstandigheden moeten leven. Hij herinnerde er ons aan dat hij naar Mexico is gekomen als een missionaris van barmhartigheid en vrede, een vrede waarnaar Mexico vraagt te midden van al dat geweld, al die onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Paus Franciscus nodigt alle Mexicanen uit om een Kerk te zijn die stem is van degenen die meebouwen aan een andere wereld die kansen biedt aan iedereen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation