De terugkeer van de Iraakse christenen naar Nineve wordt gevierd

FacebookTwitterGoogle+

Ongeveer 500 christelijke gezinnen – in totaal tot 2.500 personen – hebben hun langverwachte terugkeer naar de Vlakte van Nineve, in Irak, gevierd met plechtigheden die de nieuwe start van hun leven in hun vroegere steden en dorpen inluiden.

In Qaraqosh (Baghdeda), de grootste christelijke stad in de Vlakte van Nineve, hielden priesters en inwoners met olijftakken in de hand een optocht door de straten terwijl ze lofzangen zongen in het Aramees, de taal van Jezus Christus.

De processie werd geleid door priesters die kruisbeelden in de lucht hielden en de bescherming werd verzekerd door veiligheidspersoneel in gepantserde voertuigen.

Er werd een Heilige Mis opgedragen in de Syrisch-katholieke kerk van de Onbevlekte Ontvangenis. Dit in het stadscentrum gelegen gebouw werd door de strijders van de Islamitische Staat (IS) ontheiligd en in brand gestoken.

Tijdens de plechtigheid riep de coördinator van de projecten van Kerk in Nood in het Midden-Oosten, pater Andrzej Halemba, de mensen ertoe op om vergiffenis te schenken aan degenen die hen uit hun huizen hadden verjaagd en hun dorpen en steden hadden aangevallen.

Pater Halemba sprak tot de teruggekeerde vluchtelingen: “Uiteraard kunnen wij onze tranen niet bedwingen wanneer we het geweld zien dat ons werd aangedaan, maar we moeten de woede uit onze harten bannen. In onze harten mag er geen enkele plaats zijn voor haat. Wij moeten ons met onze buren verzoenen.”

Daarna deelde pater Halemba, die de plechtigheden samen met de lokale clerus had georganiseerd, aan elk gezin olijftakken uit als symbool van de terugkeer van de intern ontheemden naar hun wortels – naar de gemeenschappen waar ze eeuwenlang hebben geleefd.

Een andere plechtigheid waarbij olijftakken werden uitgedeeld vond eerder die dag (zondag 10 september) plaats in de Syrisch-orthodoxe kerk van de Maagd Maria in Bartella, een grotendeels Syrisch-orthodoxe stad in de buurt van Qaraqosh.

Volgens sommige bronnen zouden minstens 2.000 gezinnen – ofwel zowat 10.000 personen – naar Qaraqosh zijn teruggekeerd en worden nog minstens 500 andere gezinnen – ofwel ongeveer 2.500 personen – tegen het einde van de maand september verwacht.

Kerk in Nood is op dit ogenblik honderden woningen aan het herstellen of heropbouwen in een aantal steden en dorpen met een christelijke meerderheid in de Vlakte van Nineve, waar grootschalige vernielingen werden aangericht tijdens en na de bezetting van de streek door de Islamitische Staat (IS), tussen augustus 2014 en oktober 2016.

De hulporganisatie heeft er zich eveneens toe verbonden om de kerken in die twee steden te repareren, net als in Teleskuf, waar de heropbouw van de kerk van Sint-Joris al goed is opgeschoten.

In zijn bedanking van de hulporganisatie voor de organisatie van de plechtigheden en de hulp bij de heropbouw van de woningen, verklaarde Mgr. Timotheos Moussa Al Shamany, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Bartella: “Het was een prachtige manier om het begin van de terugkeer naar onze huizen – naar het land waar wij thuishoren – luister bij te zetten”.

Door John Pontifex

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation