De Syrische leider van een Kerk van de oosterse ritus roept op tot actie om de islamistische dreiging in Europa af te wenden

FacebookTwitterGoogle+

ACN-20160219-36888Europa moet strengere maatregelen nemen om te verhinderen dat fundamentalisten naar het continent komen, aldus de leider van een in Syrië gevestigde Kerk van de oosterse ritus, die waarschuwt voor de dreiging die uitgaat van een nieuwe generatie geradicaliseerde moslims.

Zijne heiligheid Ignatius Aphrem II, patriarch van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Damascus, wees erop dat hoewel vele moslims die naar Europa komen gematigd en vredelievend zijn, de regeringen “voorbereid moeten zijn” op een steeds groter aantal extremisten die de westerse waarden verwerpen en op een zo groot mogelijke schaal de sharia willen opleggen.

Als één van de nieuwe maatregelen die volgens de patriarch, die aan het hoofd staat van een Kerk met meer dan vijf miljoen gelovigen over de hele wereld, zouden kunnen worden overwogen, suggereerde hij om nieuwkomers die van fundamentalisme worden verdacht te screenen – in het bijzonder personen die uit islamitische landen komen en Europeanen die terugkeren na een verblijf in landen van het Midden-Oosten en andere landen met een moslimmeerderheid.

De patriarch benadrukte wel het gevaar voor de eerbiediging van de burgerlijke vrijheden van een screeningproces dat niet behoorlijk wordt uitgevoerd, maar drong toch aan op de noodzaak van meer maatregelen om Europa te beschermen tegen radicale moslims die de sharia willen invoeren en de islam in het Westen willen opleggen.

In een interview met Kerk in Nood verklaarde de patriarch: “Er zou een manier moeten worden gevonden om al degenen die naar Europa komen te screenen, zodat al wie een extremistische ideologie aanhangt, kan worden opgespoord. Ik weet niet hoe dat in zijn werk moet gaan, maar het is absoluut noodzakelijk en zou moeten gebeuren zonder de rechten te schenden van al wie vredelievend is en de wetten naleeft. Er zijn immers Europeanen die naar Syrië en elders trekken om er de jihad te voeren en daarna teruggaan naar hun eigen land. Daarop moet Europa voorbereid zijn.”

Noodhulp aan de vluchtelingen en woonachtige families in het bisdom van Homs en Hama

Noodhulp aan de vluchtelingen en woonachtige families
in het bisdom van Homs en Hama

En hij voegde er nog aan toe: “Wij leven samen met moslims en wij respecteren hen, maar wat we in de afgelopen jaren hebben gezien, is een andere vorm van islam, die niet alleen niet-moslims als “kaffirs” (ongelovigen) beschouwt, maar ook moslims die het niet eens zijn met hun interpretatie van de islam. Vandaag de dag hebben wij geen schrik van de gematigde moslims, maar wel van sommige uitdrukkingen van de islam die de invoering van de sharia in Europa willen eisen.”

Hij heeft de westerse regeringen ook opgeroepen om erop aan te dringen dat er in de islamitische landen kerken worden gebouwd als tegenprestatie voor de bouw van moskeeën in Europa en elders in de westerse wereld. Hij benadrukte het belang van deze religieuze wederkerigheid en verklaarde: “Mogen wij van de Europese regeringen verwachten dat zij van die moslimlanden eisen dat er kerken worden gebouwd?”.

Patriarch Aphrem waarschuwde er verder voor dat het christendom zowel in Syrië en Libanon, als in Irak dreigt te verdwijnen. Voorts wees de patriarch op het risico dat de spectaculaire daling van de christelijke bevolking  in Turkije – van 3.500.000 naar 150.000 in de loop van de 20ste eeuw – zich ook in Syrië en Libanon zou herhalen: “Ik vrees dat het christendom zowel in Syrië en Irak als in Libanon aan het verdwijnen is.”

Hij zei dat tachtig procent van de Iraakse christenen het land hadden verlaten na de val van president Sadam Hoessein in 2003. In Syrië, zo bevestigde hij, waren sinds het begin van de oorlog in 2011 vijftig procent van alle christenen in het land ontheemd of naar het buitenland gevlucht. Hij voegde er verder nog aan toe dat talrijke christelijke vluchtelingen in Libanon zo arm waren dat ze geen andere keuze hadden dan de regio te verlaten.

Vervolgens bedankte de patriarch Kerk in Nood en andere organisaties voor de noodhulp en de spirituele ondersteuning die ze bieden aan tienduizenden mensen die in Syrië, Irak en elders vechten om te overleven. Kerk in Nood voorziet christenen en gelovigen van andere godsdiensten die in grote nood verkeren van levensmiddelen, een onderkomen en geneesmiddelen en biedt hen pastorale hulp. De patriarch benadrukte: “Het werk van Kerk in Nood is van cruciaal belang, het maakt een groot verschil. Duizenden christenen zijn afhankelijk van de hulp die ze van Kerk in Nood en andere organisaties krijgen.”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation