“De solidariteit van Libanon bereikt zijn grens”

FacebookTwitterGoogle+

Vorige week hadden we zuster Hanan Yousef uit Beiroet bij Kerk in Nood te gast die o.a. vluchtelingen uit Syrië opvangt. Vandaag horen we een levensecht verhaal van een vluchtelingengezin.

Veel Syrische christenen vonden een schuilplaats in Libanon – Het is niet gemakkelijk voor hen – Kerk in Nood geeft steun.

Artikel van onze correspondent Oliver Maksan

1 kamer voor 5 mensen

Flodia voelt zich helemaal niet wel. De jonge vrouw ligt in bed met acute buikpijn. “Die hele toestand begint me nu ook lichamelijk te raken”, zegt ze. “Als vluchteling word je geconfronteerd met stress. Je kunt je het niet inbeelden. De zorgen voor de toekomst vreten aan je, eerst mentaal en tenslotte ook lichamelijk.” Ze woont hier al in Zahleh sinds 2012, samen met haar man George en haar drie kinderen. Deze christelijke stad aan de rand van de Libanese Bekavallei ligt niet ver van de Syrische grens. Veel Syrische christenen zijn hierheen gevlucht toen de opstand in hun moederland tegen president Assad in 2011steeds bloederiger werd. “We hadden een goed leven in Syrië. We woonden in een mooi huis in de buurt van Homs. Maar we konden er niet blijven. De rebellen rukten verder op. We hebben niets meer. We hebben ook geen idee wat er met ons huis is gebeurd”, zegt ze bitter, brede gebaren makend in de kamer. Het gezin huurt een kleine studio. De vijf wonen in een kamer waar ze koken, eten en slapen. Er staan oude meubels die ze van plaatselijke christenen cadeau kregen. “We moeten voor deze kleine flat 250 dollar (€ 220) per maand betalen. Dat is veel voor ons. Heel veel zelfs.”

Kinderarbeid om te overleven

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? In Syrië werkte Flodia’s man in de bouw. Jammer genoeg is hij ook niet meer zo gezond. Geen van beiden heeft werk. Nu moeten de drie zonen een tandje bijsteken om de familie een inkomen te bezorgen. Flodia krijgt tranen in de ogen als ze erover spreekt. “Mijn zonen zouden eigenlijk op de schoolbanken moeten zitten of een beroep moeten aanleren of wie weet zelfs naar de universiteit moeten gaan. Dat is allemaal niet mogelijk. We hebben geld nodig. Maar kan jij je inbeelden wat een moeders hart voelt wanneer de kinderen zo van hun toekomst worden beroofd? Ik voel me zo schuldig.” Zoon Eli wuift haar woorden weg. De 16-jarige jongen werkt in een warenhuis en levert goederen aan huis. “Onze ouders deden alles voor ons. Nu is het eenvoudigweg onze beurt.” Zijn jongere broer die amper 13 is, werkt in een bakkerij. De oudste zoon, de 17-jarige Roger, wast de haren van klanten in een kapperszaak. De jongelui verdienen niet veel. “Mijn zonen werken twaalf uur per dag. Daarvoor krijgen ze amper 150 dollar (€ 132) per maand. Het is regelrechte uitbuiting. Maar wat kunnen we eraan veranderen?  Volgens de moeder heeft het vijfkoppige gezin minstens zes tot zevenhonderd dollar nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Eli heeft zich min of meer verzoend met de situatie. “Het was verschrikkelijk om ons huis te verlaten. Anderzijds heb ik hier nieuwe vrienden gevonden. Gelukkig zijn we nog allemaal in leven en wonen als gezin samen. Daarvoor ben ik erg dankbaar. Ik zou wel graag mijn opleiding verder afwerken.” De zoon en de vader zouden graag naar Syrië terugkeren eens de oorlog voorbij is. “Het is onze thuis. Ik hoor daar te zijn”, zegt hij. Moeder Flodia is een andere mening toegedaan. “Natuurlijk horen we thuis in Syrië. Maar hoe lang zal het duren voor alle wonden van de oorlog geheeld zijn tussen christenen, soennieten, druzen, Koerden en alevieten? Ik wil helemaal niet terug. Ik ben bereid elders heen te trekken.”

Kerk helpt christenen én moslims

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Het gezin is erg dankbaar voor de steun die ze van de Kerk ontvangen. Het Melkitische Aartsbisdom van Zahle helpt de christenen al van bij de aanvang van de crisis. “Zonder de Kerk zouden we het niet gehaald hebben”, vertelt moeder Flodia. Voor aartsbisschop Issam Darwish was het vanzelfsprekend. De bisschop is zelf een Syriër. “Toen in 2011 de eerste Syrische christenen uit Homs in het midden van de nacht op mijn deur klopten, was het evident om hen te helpen. Ze zijn ten slotte allemaal broeders en zusters.” Het aartsbisdom staat in totaal 700 christelijke gezinnen bij met voeding, kleding en andere levensbehoeften. Daarnaast helpt de Kerk ook een aantal moslimgezinnen. “Zonder de vrijgevigheid van de weldoeners van Kerk in Nood zouden we dat allemaal niet kunnen doen”, zegt de aartsbisschop dankbaar. “Het is voor de christenen niet zo gemakkelijk om hulp te krijgen. Omdat ze in een flat wonen en niet in tenten zoals de meeste islamitische vluchtelingen, komen ze niet in aanmerking voor hulp vanwege de grote hulporganisaties. Daarom zijn ze van ons afhankelijk.”

(c) Nassif Seif via Wikipedia

(c) Nassif Seif via Wikipedia

De toestand waarin de Syrische vluchtelingen zich in Libanon zich bevinden, zal nog niet onmiddellijk gemakkelijker worden. Volgens voorzichtige schattingen is elke vierde inwoner van Libanon nu een Syrische vluchteling. De VN telde 1,2 miljoen vluchtelingen. Niet alle vluchtelingen zijn geregistreerd.  Waarschijnlijk ligt het echte aantal veel hoger. Velen spreken van twee miljoen Syriërs op een totaal van 4 miljoen Libanezen. “De solidariteit van de Libanezen bereikt haar bovengrens. Ze verliezen hun geduld”, zegt aartsbisschop Darwish. “De misdaad piekt. Ook de Libanezen zelf komen onder druk te staan door de import van goedkope arbeidskrachten.  En er waren al geen arbeidsplaatsen genoeg voor de jongeren uit Libanon. Daarom denken vele Libanezen er zelf aan te emigreren. Daarom heeft de regering beslist geen nieuwe vluchtelingen in het land toe te laten.”

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Volgens de aartsbisschop zijn enkele christelijke vluchtelingen die hij onder zijn hoede had toch al naar Syrië teruggekeerd, vooral naar die gebieden waar de situatie nu rustiger is. “Het laatste jaar alleen al, slaagden 100 christelijke gezinnen erin naar huis terug te keren. Dat is goed zo. Er zijn ook christelijke gezinnen naar West-Europese landen uitgeweken”, zegt aartsbisschop Darwish. “We moedigen onze gelovigen nochtans aan te blijven. Ze zijn belangrijk voor het Midden-Oosten. Het is ook moeilijker geworden om naar Australië te emigreren. De drempel ligt vrij hoog.” We moeten vooral hoop bieden aan zij die eraan denken weg te gaan. “We zoeken een baan voor hen. Maar we proberen hen er vooral van te overtuigen dat ze een roeping hebben als christenen in het Midden-Oosten.  Met dat standpunt sta ik niet alleen. Ook islamitische geleerden zeggen dat de christenen moeten blijven. Het Midden-Oosten zou niet meer hetzelfde zijn zonder hen.” Volgens de aartsbisschop brengen de christenen verschillende groepen samen. “Soennieten en sjiieten kunnen thuis bij mij met elkaar praten. Waar elders is dat mogelijk? Christenen hebben een roeping van verzoening!”

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation