“De ontmoeting van de kerkleiders is een wederzijdse kreet om vrede”

FacebookTwitter

Paus Franciscus en Patriarch Kyrill van Moskou van geheel Rusland zullen elkaar in Cuba ontmoeten op 12 februari. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een paus en een patriarch van de Russisch-orthodoxe Kerk elkaar zullen zien. De expert van Kerk in Nood voor Rusland, Peter Humeniuk, legt ons de betekenis uit van deze ontmoeting voor de dialoog tussen de katholieke en Russisch-orthodoxe Kerk, waaraan onze hulporganisatie al bijna 25 jaar zijn bijdrage levert.

Eva-Maria Kolmann     

Wat was je reactie toen jij hoorde dat de Paus en de Patriarch van Moskou elkaar gaan ontmoeten?

Peter Humeniuk, de Ruslandexpert van Kerk in Nood

Peter Humeniuk, de Ruslandexpert
van Kerk in Nood

Peter Humeniuk: De langverwachte ontmoeting tussen de twee kerkleiders die binnenkort plaatsvindt, is een sensatie en schept een grote vreugde. Het is de vervulling van een droom die Paus Johannes Paulus II al koesterde. De aankondiging op zich was natuurlijk een grote verrassing voor me. Aan de andere kant is daar jarenlang veel voorbereidingswerk in gestoken. In die zin was de vraag eerder “wanneer” de ontmoeting zou plaatsvinden dan “of” ze zou doorgaan. Over de datum heeft metropoliet Hilarion dikwijls geantwoord dat die nog onbekend was maar dat hij elke dag dichterbij kwam. Dat gaf ons moed.

Waarom gebeurt de ontmoeting tussen de kerkleiders nu op dit moment?

Peter Humeniuk: Dat de ontmoeting nu sneller gebeurt dan dat men kon verwachten, heeft alles te maken met de dramatische internationale situatie. We zijn vandaag getuige van een vervolging van christenen in een nooit geziene mate en het bedreigt zelfs het voorbestaan van het christendom in verschillende delen van de wereld. Tijdens een persconferentie in Moskou zei metropoliet Hilarion dat de ontwikkeling van de situatie in het Midden-Oosten, in Noordelijke en Centraal-Afrika en in andere regio’s waar “extremisten een ware genocide plegen op de christelijke bevolking dringende maatregelen nodig maakt en een nauwere samenwerking tussen de christelijke Kerk vereist”. Het betekent dat wanneer de wereld in brand staat, persoonlijke zaken van kerkelijke politiek een ondergeschikte rol spelen. Het is meer dan ooit belangrijk om gezamenlijk een getuigenis te geven!

Waarom is de Russisch orthodoxe Kerk zo een belangrijke partner? De Paus heeft toch al gesproken met andere orthodoxe Patriarchen…

Peter Humeniuk: Met haar meer dan 100 miljoen gelovigen is de Russisch-orthodoxe Kerk wel de grootste en meest invloedrijke van alle orthodoxe Kerken. Haar stem heeft een groot gewicht.

Niet alleen het moment van de ontmoeting is verrassend, ook de plaats waar de kerkleiders elkaar zullen ontmoeten is een verrassing. Waarom in hemelsnaam Cuba?

Peter Humeniuk: Het was al heel snel duidelijk dat de ontmoeting tussen de Paus en de Patriarch van Moskou het best op een neutrale locatie zou plaatsgrijpen. De Europese landen waren niet geschikt omdat er te veel historische connecties en pijnlijke herinneringen aan gekoppeld zijn. Daarop werd Latijns-Amerika op tafel gegooid. Er werden een aantal mogelijke plaatsen overwogen zoals Paraguay. Het geluk heeft hier een handje geholpen omdat het pad van de twee kerkleiders elkaar zullen kruisen, elk op hun weg naar Latijns-Amerika, reizen die ze onafhankelijk van elkaar hadden gepland. Waarom zouden ze dan van die gelegenheid geen gebruik maken? Bovendien hebben beide Kerkleiders het eiland al eerder bezocht.

Trouwens, Cuba is al eerder het toneel geweest van de wereldpolitiek in het verleden. Ik denk daarbij aan de Cubacrisis in 1962, toen de wereld op de rand stond van een kernoorlog tussen de VS en de Sovjetunie. Een oproep van Paus Johannes XXIII heeft destijds een escalatie verhinderd. Het moet in elk geval duidelijk zijn dat de conflicten een dynamiek op gang hebben gebracht die een bedreiging vormt voor grote delen van de mensheid en die een wederzijdse oproep voor vrede door de beide Kerken vereist.

U bent voor het ogenblik in Moskou. Hoe werd het nieuws van de op hand zijnde ontmoeting ontvangen door het Russische publiek en binnen de orthodoxe wereld?

160210 missie_ruslandPeter Humeniuk: De reacties op het nieuws waren positief, ook die van een belangrijk deel van de Russische media. Als je bijvoorbeeld de televisie inschakelt op kanaal 1, zie je voortdurend foto’s van de Paus. Het was een heel goed signaal van de Heilige Stoel en het Patriarchaat van Moskou om het nieuws gelijktijdig openbaar te maken.

In de orthodoxe wereld wordt de ontmoeting ook als positief ervaren. Patriarch Bartolomeus, de oecumenische Patriarch van Constantinopel, werd van de komende ontmoeting op de hoogte gebracht en reageerde verheugd.

Wellicht heeft de ontmoeting tussen de Paus en de Patriarch van Moskou geen onmiddellijk effect op het panorthodoxe concilie dat dit jaar zal plaatsvinden. Toch hebben orthodoxe bisschoppen in Moskou , op de bisschoppenconferentie begin februari, al gezegd dat de situatie in het Midden-Oosten zo dramatisch is dat er onmiddellijk duurzame stappen gezet moeten worden. Iedereen is het erover eens dat het hier gaat om het voortbestaan van het christendom in deze landen. Hoewel naar mijn weten bij de geplande ontmoeting hier niet direct over is gepraat, toch is het zonneklaar dat er een consensus bestaat binnen de orthodoxe wereld over de ernst van de situatie, die speciale maatregelen en stappen vereist.

Wat zal er veranderen na het gesprek tussen de Paus en de Patriarch?

Peter Humeniuk: Het is niet omdat de kerkleiders elkaar nog niet persoonlijk hebben ontmoet, dat er geen één of andere vorm van samenwerking bestaat. De ontmoeting bouwt net voort op het hetgeen al bereikt werd en is het gevolg van het werk dat al tientallen jaren wordt verricht. In het verleden waren al heel wat gelegenheden waarbij de Kerken met één stem hebben gesproken. Ik herinner u bijvoorbeeld aan september 2013 toen Paus Franciscus en Patriarch Kyrill zich hebben uitgesproken voor vrede in Syrië. Op dat moment heeft Patriarch Kyrill naar president Obama, Paus Franciscus en president Putin een brief geschreven. We verwachten dat na de ontmoeting de samenwerking tussen de beide Kerken zal worden versterkt. Er werd ook aangekondigd dat op de ontmoeting een gezamenlijk document zal ondertekend worden. Dat wijst erop dat het voorbereidend werk succesvol was en dat we mogen bidden en hopen op een rijke oogst.

Opening van een rehabilitatiecentrum in  Sint-Petersburg met steun van Kerk in Nood

Opening van een rehabilitatiecentrum in
Sint-Petersburg met steun van Kerk in Nood

Hoe zal de ontmoeting de samenwerking van Kerk in Nood met de Russisch-orthodoxe Kerk beïnvloeden?

Peter Humeniuk: Voor ons is deze ontmoeting een opsteker en een bevestiging om ons pad verder te zetten. Tegelijk zoeken we nieuwe vormen van samenwerking die zouden moeten uitmonden in nieuwe projecten en gezamenlijke campagnes. Domeinen van samenwerking zie ik op het vlak van de vervolging van christenen en in de steun voor het christelijk gezin. Hiervoor ligt veel werk op de plank en beide Kerken hebben al eerder hun bereidheid getoond om samen naar oplossingen te zoeken en gezamenlijk te getuigen. Met het oog op de internationale situatie kunnen beide Kerken beter met één stem spreken zodat ze gehoord worden in hun kreet om vrede. Voor Kerk in Nood is het duidelijk dat we er alles zullen aandoen om op dit pad verder te gaan.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *