“De mensen zullen teruggaan nadat Mosoel is bevrijd”

FacebookTwitter

acn-20161111-48147De ontheemde christenen van Erbil zullen vermoedelijk pas naar hun dorpen in de Vlakte van Nineve kunnen terugkeren in de zomer van 2017. Hoewel het gebied door de militaire operaties grotendeels werd heroverd en beveiligd, blijven er nog altijd scherpschutters, landmijnen en verzetshaarden van militanten achter. Tot de uiteindelijke bevrijding van Mosoel zal het voor de dorpelingen niet veilig zijn om terug te keren.  Een andere essentiële voorafgaande voorwaarde voor de terugkeer van de gezinnen zal de heropbouw van hun dorpen zijn. In afwachting moeten de verdreven en ontheemde christenen de winter zien te overleven in Erbil – aldus aartsbisschop Bashar Warda van Erbil.

In een interview naar aanleiding van zijn bezoek op woensdag 9 november 2016 aan de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood zei aartsbisschop Warda: “Dat ze zullen terugkeren is volgens mij zeker. De mensen zullen terug naar huis gaan, maar ze hebben wat tijd nodig. Wanneer? Dat ‘wanneer’ is geen tijdstip, het is een toestand: nadat Mosoel bevrijd is, zodra Mosoel veilig is, wanneer de regering aan de heropbouw begint te denken en probeert om die plaatsen in de Vlakte van Nineve echt veilig te maken. Uiteraard zullen een aantal mensen in Duhok en Erbil blijven, omdat ze daar hun leven hebben opgebouwd en een kleine onderneming zijn begonnen, maar als er concrete signalen komen, dan zullen de mensen ongetwijfeld teruggaan. We verwachten dat dit zal gebeuren, maar we hopen tegen de zomer van 2017 te kunnen vaststellen dat er mensen ter plaatse aan het werken, aan het opruimen zijn en dat er geprobeerd zal worden om opnieuw instellingen te openen.”

Wat de herovering van Mosoel betreft, merkte de aartsbisschop het volgende op: “We verwachten dat het een harde strijd zal worden. Het zal tijd in beslag nemen om de mensen die in Mosoel wonen ervan te overtuigen dat het voor hen een goede zaak is om de situatie te veranderen. We zullen moeten afwachten. We weten dat Mosoel één van de bolwerken van IS is en dat ze hun aanwezigheid daar tot de laatste snik zullen verdedigen.”

acn-20161111-48151Ondanks de overduidelijke uitdagingen die hen te wachten staan, merkt de Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil op met betrekking tot de ontheemde christenen in Erbil, die uit de onlangs heroverde regio waren verdreven: “Er is hoop. Mensen danken God omdat we ondanks immense moeilijkheden ten minste vandaag zeker zijn dat onze streken worden bevrijd. Mensen vieren missen en houden gebedsbijeenkomsten. Elke dag gaan ze hun eigendommen in die dorpen controleren. Spijtig genoeg zijn de vernielingen bijzonder groot: kerken zijn afgebrand, sommige heiligdommen werden volledig vernield, heel veel huizen werden platgebrand en meubelen werden geroofd. We zullen tijd nodig hebben om de heropbouw te voltooien en die dorpen opnieuw leefbaar te maken.”

Wegens het feit dat een terugkeer nu nog niet mogelijk zal zijn, blijven voedsel, geneesmiddelen, onderdak en onderwijs voor de ontheemden in Erbil de voornaamste en meest dringende zorg voor de aartsbisschop: “Mensen zullen zeggen ‘wanneer IS weg is, is hulp niet langer nodig’, ze zouden kunnen zeggen ‘ga verder met uw leven’, maar we kunnen niet.  De winter komt eraan. We hebben hulp nodig tot ze kunnen teruggaan.”

Grote bezorgdheid heerst bij de Iraakse christenen niet alleen wegens een mogelijke vertraging bij de bevrijding van Mosoel en het bijbehorende uitstel van de heropbouw van de dorpen, maar ook wegens de mogelijkheid dat er nieuwe gevechten en conflicten zullen losbarsten in de regio van de Vlakte van Nineve. De aartsbisschop zei in dit verband: “Enerzijds is er het militaire gedeelte van de situatie, maar anderzijds is ook de politieke en sociale context nog niet geregeld. De christenen hebben schrik dat de grenzen van de Vlakte van Nineve geen bescherming zullen genieten tegen politieke twisten. Er heerst een aanzienlijke angst dat sommige personen, groepen of partijen de Vlakte van Nineve zullen gebruiken om hun positie te versterken.” Mgr. Warda voegde eraan toe: “Daarom is het voor ons nodig dat de internationale gemeenschap druk uitoefent op alle betrokken partijen en hen zegt: ‘Gedaan met oorlogen, gedaan met geweld’, laten we nu naar een periode van vrede gaan voor alle mensen die hebben geleden en werden vervolgd, die een erge genocide hebben meegemaakt.”

Aartsbisschop Warda bedankte Kerk in Nood, de organisatie die volgens zijn berichten via het Chaldeeuws-katholieke aartsbisdom sinds de zomer van 2014 instaat voor 43% van de totale noodhulp voor ontheemden in Erbil. “Ik zou u willen bedanken voor uw steun, uw gebeden en uw hulp. Zonder uw hulp zouden we vandaag de dag niet over een mogelijke terugkeer naar de dorpen in de Vlakte van Nineve kunnen spreken. Dankzij uw hulp zijn er nog altijd christelijke gezinnen in Irak. Ik zou u willen vragen om die steun verder te zetten en om te blijven bidden en een stem te blijven zijn voor de gemarginaliseerde en vervolgde christenen overal ter wereld”.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *