“De kinderen moeten in september naar school, anders sterft Baghdeda”

FacebookTwitter

De priester Georges Jahola

16/08/2017/Irak/Nineve/Baghdeda :“Kerk in Nood” en het Comité voor de Wederopbouw van Nineve (NRC – Nineveh Reconstruction Committee) voeren een race tegen de tijd om tegen het begin van het nieuwe schooljaar zoveel mogelijk Syrisch-katholieke gezinnen naar hun huizen te doen terugkeren. Er zijn nu al zowat 600 gezinnen terug naar de stad in de Vlakte van Nineve verhuisd. De priester Georges Jahola, die bij het NRC verantwoordelijk is voor het Syrisch-katholieke team, zegt: “Binnen tien jaar zal de stad opnieuw evenveel inwoners tellen als voor de inval van IS”.

In de stad Baghdeda (in het Turks Qaraqosh) in de Vlakte van Nineve is een race tegen de klok en voor het leven aan de gang. In september zullen de scholen opnieuw hun deuren openen. De Syrisch-katholieke gezinnen, die de stad drie jaar geleden hebben verlaten, op de vlucht voor de aanvallen van de zogenaamde Islamitische Staat (IS), en de afgelopen drie jaar als intern ontheemden in Koerdistan hebben doorgebracht, zouden tijdig voor het nieuwe schooljaar van hun kinderen naar huis willen terugkeren.

“De scholen van Baghdeda werden door internationale organisaties als de VN opnieuw in orde gebracht”, zegt de priester Georges Jahola, die als lid van het NRC verantwoordelijk is voor het Syrisch-katholieke team en belast is met de wederopbouw van de stad. “Spijtig genoeg zijn de huizen van de christelijke gezinnen die graag zouden willen terugkeren nog niet heropgebouwd”, gaat de Syrisch-katholieke priester verder. “Voor de inval van IS woonden er in Baghdeda ongeveer 5.000 Syrisch-katholieke gezinnen. Daarvan hebben er ongeveer 60 procent schoolgaande kinderen. Indien hun huizen tegen september niet klaar zijn, dan zouden die gezinnen kunnen beslissen om ergens elders naartoe te gaan. En ditmaal zou het voor altijd zijn. Wanneer wij er daarentegen in slagen om de huizen te repareren, dan ben ik er zeker van dat Baghdeda binnen tien jaar opnieuw veel inwoners zal tellen, ook al zullen er gezinnen zijn die niet meer terugkeren, en dat er weer evenveel christenen zullen wonen als in de tijd voor IS.

In deze stad heeft een twee en een half jaar durende bezetting door duizenden strijders van IS, die – zo vermoedt pater Jahola – “waarschijnlijk net hier hun steunpunt en uitvalsbasis hadden”, gemaakt dat 6.327 gebouwen nu opnieuw moeten worden opgebouwd. De terroristen staken 2.269 huizen in brand, beschadigden 3.950 andere en bombardeerden er nog eens 108.

“Kerk in Nood” en andere organisaties zijn bezig met de heropbouw en herstelling van de eerste huizen. Ze beginnen eerst met de huizen die minder erg zijn beschadigd.

Kerk in Nood heeft nu al 47 huizen in de sector “E” van de stad heropgebouwd. “De gezinnen krijgen dat signaal van hoop door en beginnen terug te keren”, aldus pater Jahola. “Er zijn al 600 gezinnen naar Baghdeda teruggekeerd. Daarnaast zijn er nog ongeveer 120 arbeiders, die al hiernaartoe gekomen zijn om te werken, terwijl hun gezinnen nog in Erbil wachten om zich later bij hen te voegen. Vooral de kinderen zijn heel blij dat ze naar huis kunnen terugkeren.”

Om Baghdeda opnieuw met leven te vullen, worden het elektriciteitsnet en de watervoorziening opnieuw operationeel gemaakt. “De stroom keert langzaam terug. De regering in Bagdad heeft de oude stroomgeneratoren gerepareerd en 15 nieuwe generatoren bezorgd, maar die volstaan niet. We zouden er eigenlijk nog 150 meer nodig hebben. De terroristen van de Islamitische Staat hebben het waterleidingnet van de stad beschadigd en daardoor is er in sommige wijken van de stad geen watervoorziening. Het stadbestuur zou eigenlijk een scheplaadmachine nodig hebben om de werken uit te voeren, maar die hebben wij niet.”

Het kloppende hart van de heropbouw van Baghdeda is zonder twijfel het Syrisch-katholieke team onder leiding van pater Georges Jahola. “Elke dag krijgen wij telefoontjes van christelijke gezinnen die naar huis willen terugkeren. Onze ingenieurs controleren de staat van hun huizen en meten de schade op. Dan keren ze terug naar hun kantoor en wij noteren de gegevens die ze bij de beoordeling hebben ingezameld. Steeds meer gezinnen vragen ons om een kostenraming te maken voor de reparatie van hun huizen: wegens de talrijke aanvragen moesten wij in de afgelopen dagen zelfs twee bijkomende ingenieurs aanwerven.”

Ondanks de moeilijkheden keren andere Syrisch-katholieke gezinnen ook langzaam terug naar Bartella, een stad in der Vlakte van Nineve met een overwegend Syrisch-orthodoxe bevolking.

Van de 650 gezinnen die voor de aanval van IS in Bartella woonden, zijn er al 24 teruggekeerd. In deze stad, die van 6 augustus 2014 tot 20 oktober 2016 bezet was, heeft IS 69 huizen in brand gestoken die aan Syrisch-katholieke gezinnen toebehoorden, daarnaast hebben ze 274 huizen beschadigd en er 19 totaal vernield. Pater Benham Benoka, lid van het Comité voor de Wederopbouw van Nineve, houdt zich bezig met het heropbouwen van de huizen van de Syrisch-katholieke gezinnen. Net als in Baghdeda bezoekt ook hier een team van ingenieurs de huizen, maakt ramingen van de schade op en bepaalt de kosten. “Dit is het huis van Dhiya Behnam Nuna. Het werd opgetrokken op de ruïnes van het oude Bartella”, licht pater Benoka toe. “De terroristen van de Islamitische Staat hebben de muren van de woningen afgebroken om van het ene huis naar het andere te kunnen gaan zonder door de Amerikaanse legerhelikopters te worden opgemerkt”, legt de priester uit, terwijl wij net door die openingen in de muren van woning naar woning gaan.

Op de grond ligt er een echte afvalberg opgestapeld: heiligenbeelden, kledingstukken, matrassen en meubelen. Het ziet eruit alsof het onmogelijk is om hier terug te komen wonen. Toch is een ingenieur al bezig om de vensterkozijnen op te meten. Binnenkort zal mijnheer Dhiya Behnam Nuna nieuwe vensters in zijn huis hebben.

De christenen in de Vlakte van Nineve worden met immense uitdagingen geconfronteerd. Op dit ogenblik wonen er in Erbil nog altijd 14.000 geregistreerde gezinnen die uit Mosoel en uit de Vlakte van Nineve zijn weggevlucht (of zowat 90.000 personen). Nagenoeg 13.000 huizen moeten opnieuw worden opgebouwd. Daarnaast moet de veiligheid in de dorpen worden verzekerd, moeten de problemen met de infrastructuur worden opgelost (water, stroom, wegen, scholen en ziekenhuizen), moet rekening worden gehouden met de Iraaks-Koerdische politieke manoeuvres in de streek, …  zonder de overgangsperiode tussen de beëindiging van de maandelijkse financiële steun voor de huishuur en de verdeling van voedselpakketten en de verhuizing van die gezinnen naar de heropgebouwde dorpen te vergeten. Volgens de meest recente enquêtes die door het Comité voor de Wederopbouw van Nineve (Nineveh Reconstruction Committee – NRC) op 14 juli 2017 werden bijgewerkt, zijn er al 1.228 gezinnen naar de Vlakte van Nineve teruggekeerd en is de heropbouw van 423 huizen volop bezig, waarvan 157 met financiële steun van Kerk in Nood.

Sinds het begin van de crisis heeft Kerk in Nood de christelijke vluchtelingen in Noord-Irak onophoudelijk geholpen. Tot op vandaag werd in totaal 31 miljoen euro aan noodhulp gespendeerd, onder andere voor levensmiddelen, onderwijs, woonruimte, pastorale hulp en de heropbouw.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *