De kinderbijbel, een wereldwijde bestseller van Kerk in Nood, viert zijn 40ste verjaardag

23/01/2019 Leuven – De pauselijke stichting en katholieke hulporganisatie Kerk in Nood viert dit jaar de 40ste verjaardag van haar kinderbijbel “God spreekt tot Zijn kinderen”. Sinds zijn verschijning werden er wereldwijd meer dan 51 miljoen exemplaren in 189 talen verspreid.

“Het is naar menselijke maatstaven onmogelijk meetbaar hoeveel kinderen, maar ook volwassenen, de weg naar God gevonden hebben via de Bijbel,” verklaart uitvoerend president van de stichting Thomas Heine-Geldern. In veel gezinnen uit arme gebieden is de kinderbijbel het enige boek dat ze hebben.

De Bijbel stilt het verlangen om God te vinden

“De brieven die we de afgelopen 40 jaar ontvangen hebben en waarin kinderen, gezinnen, bisschoppen en priesters ons voor de kinderbijbel bedanken, getuigen van het diepe verlangen naar God dat dit boekje nog steeds weet te stillen”, legt Heine-Geldern uit. “God spreekt tot Zijn kinderen” bestaat uit 99 korte hoofdstukken met de belangrijkste teksten uit het Nieuwe en het Oude Testament in een taal die toegankelijk is voor kinderen. De teksten in de huidige versie van de kinderbijbel werden geschreven door de Duitse theologe Eleonore Beck (1926-2014) met kleurrijke illustraties van de Spaanse zuster Miren-Sorne Gómez (°1937) die ook vaak gebruikt worden in godsdienstonderwijs en catecheselessen.

De “vader” van de kinderbijbel was de Nederlandse norbertijn Werenfried van Straaten (1913-2003), stichter van Kerk in Nood. In 1979 verkondigden de Verenigde Naties het “Jaar van het Kind”, wat de aanzet gaf tot de verwezenlijking van een idee waar pater Werenfried al een lange tijd over nadacht: “Kinderen hebben iets nodig zoals een kinderbijbel, opdat het beeld van Christus in hun hart tot leven kan komen,” schreef hij toen. “Lokale Kerken hebben vaak niet de middelen om een kinderbijbel te verschaffen in de moedertaal van de gelovigen, of ze worden vervolgd waardoor ze geen literatuur kunnen publiceren. Vele kinderen zijn zo arm dat ze zich zelfs geen boek kunnen veroorloven. Daarom willen wij hun een kinderbijbel schenken.”

Veel vraag vanaf het begin

Eind januari 1979 stelde Kerk in Nood de kinderbijbel voor tijdens de bisschoppenconferentie van Latijns-Amerika in de Mexicaanse stad Puebla, waar ook paus Johannes Paulus II aan deelnam op zijn eerste buitenlandse reis. Het succes was indrukwekkend: de bisschoppen bestelden onmiddellijk 1,2 miljoen exemplaren in het Spaans. Van zodra missionarissen, bisschoppen en catecheten van andere landen het nieuws vernamen, werd het noodzakelijk om de kinderbijbel ook in andere talen te vertalen. Zo bestaan er vandaag 189 verschillende taalversies, gaande van de A van Afar, de taal die door ongeveer een half miljoen mensen gesproken wordt in gebieden in Ethiopië, Eritrea en Djibouti, tot de Z van Zoeloe, een Bantoe-taal in Zuid-Afrika. Er komen regelmatig nieuwe vertalingen bij omdat men bijvoorbeeld in Afrika al meer dan 2000 verschillende talen spreekt. De kinderbijbel levert daar een belangijke bijdrage tot alfabetisering.

Vanaf het begin deelt Kerk in Nood de kinderbijbel gratis uit in arme landen. In gebieden met meer welvaart dekt de prijs net de productiekosten. De meest verspreide exemplaren zijn de uitgaven in het Spaans (zo’n 14 miljoen), Portugees (10,3 miljoen), Engels (2,5 miljoen), Frans (1,2 miljoen) en Swahili in Oost-Afrika (950.000). Na de val van de Sovjet-Unie, maakte een christelijke radiozender de kinderbijbel bekend in het Russisch. Bijgevolg ontving de stichting in korte tijd een half miljoen aanvragen.

Ook de pausen erkennen het belang van de kinderbijbel.  Zo heeft paus Benedictus XVI op zijn pastorale reis in mei 2007 het tien miljoenste exemplaar van de kinderbijbel (Braziliaanse versie) uitgedeeld tijdens een bezoek aan Brazilië.

Door Tobias Lehner

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid