De Kerk in Cuba is vindingrijk en levenslustig, maar ook zeer arm.

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood helpt de Kerk om haar zending te vervullen

Door Oliver Maksan

In Guiteras wordt het stadsbeeld beheerst door grijze prefab huizen van lage kwaliteit die afbrokkelen vanwege de vochtige tropische temperaturen. Er wonen 32.000 mensen in deze buitenwijk van de Cubaanse hoofdstad Havana. Zo zijn er veel plekken op het Caraïbisch eiland. Toch is Guiteras op een bepaalde manier bijzonder. Hier bouwt men met de hulp van Kerk in Nood een nieuw kerkgebouw en dat is in Cuba geen alledaagse gebeurtenis. Daar waar er geen kerken zijn die nog dateren van voor de revolutie, moeten de gelovigen bijeenkomen in private woningen. Tot nu toe zijn er slechts in enkele gevallen bouwvergunningen afgeleverd. Guiteras is één van die bevoorrechte plaatsen. Het is de regeringsleider, Raúl Castro, die het eigendomsrecht beschikbaar stelde aan de Kerk na het bezoek van Paus Benedictus XVI aan het eiland in 2012.

Diaken Manuel Hernandez van de katholieke parochie in Guiteras

Diaken Manuel Hernandez van de katholieke
parochie in Guiteras

“Tot nu komen we samen om te bidden in de achtertuin van een private woning. We kijken ernaar uit om te verhuizen naar onze nieuwe kerk”, zegt diaken Manuel Hernandez van de katholieke parochie in Guiteras. Het zal echter nog een tijdje duren voordat alles klaar is.

Naar buiten treden

“We beschikken nu over de bouwvergunning. Maar het werk schiet niet erg op. We hebben geen bouwmaterialen en werktuigen genoeg. Er zou een bulldozer komen om de funderingen uit te graven. Na één uur werken ging hij stuk. Nu kunnen we alleen maar afwachten.” Paus Sint-Johannes-Paulus II zal de patroonheilige worden van de kerk. Hij was de eerste Paus die het Caraïbisch eiland in 1998 bezocht. Zijn bezoek bracht een doorbraak voor de Kerk in Cuba. Na jaren van opsluiting in de catacomben, kon ze voor het eerst naar buiten treden. De katholieke parochie zal zich in de toekomst niet terugtrekken achter de muren van de nieuwe kerk. “We hebben lekenzendelingen die naar de mensen toegaan. Meer nog, we bedelen voedingspakketten aan ouderen in nood. We willen onze inspanningen zelfs nog verhogen eens de kerk afgewerkt is. We zouden hier ook graag een pastoraal centrum bouwen en een sportveld aanleggen. Daarmee willen we vooral jongeren aantrekken.”

Amalia heeft de parochie mee opgericht.

Amalia heeft de parochie
mee opgericht.

Dat verheugt de oudere leden van de parochie. Amalia, bijvoorbeeld, een oudere dame die de katholieke parochie in Guiteras mee heeft opgericht. Samen met andere vrome vrouwen bidt ze de rozenkrans in de tijdelijke kapel op de bouwwerf. “Wanneer de nieuwe kerk af zal zijn dan zal ze zeker meer volk trekken. Dat zal fantastisch zijn. Tweeëntwintig jaar geleden begonnen we het Evangelie te lezen en te bidden in private woningen. Dat was niet altijd gemakkelijk. Mensen mochten geen kruisbeelden of prenten van de Heilige Maagd ophangen in appartementen die door de overheid ter beschikking werden gesteld.” Toch gelooft ze dat de boodschap van het Evangelie in vruchtbare aarde zal vallen in Cuba. “In het begin waren we slechts met enkelen. Vandaag komen honderden mensen naar onze diensten. Alle Cubanen zijn gelovig. Iemand die het anders beweert, die liegt.”

Voor alle mensen van goede wil

Professor René Zamora Marin van het Centrum voor Bio-ethiek in Havana

Professor René Zamora Marin van het Centrum
voor Bio-ethiek in Havana

Professor René Zamora Marin is ook een pionier van het geloof. De arts leidde een intensive care unit van de grootste kliniek in Havana. In 1997 stichtte hij het “Johannes Paulus II Centrum voor Bio-ethiek” in de Cubaanse hoofdstad. “In de tijd die mijn werknemers en ikzelf aan het instituut besteden, zouden we eigenlijk moeten slapen. Maar het werk is het allemaal wel waard”, zei hij. Het centrum telt 14 medewerkers. “Ons werkdomein omvat natuurlijk de engere bio-ethische kwesties zoals stamcelonderzoek of de hersendood. Maar we hebben onze aandacht uitgebreid. Een ethisch thema zoals abortus kunnen we niet laten liggen. Abortus is immers altijd een symptoom van een crisis in de familie.”

Het meegeven van christelijke waarden zou de slagzin kunnen zijn van het centrum dat door Kerk in Nood gesteund wordt. Ze denken aan een gevarieerd aanbod voor jongeren en volwassenen om het bewustzijn van de menselijke waardigheid te bevorderen. “Door in waarheid met elkaar om te gaan, groeit dat bewustzijn vanzelf”, beklemtoont de professor.

Het is zijn doelstelling om de Cubaanse samenleving te beïnvloeden. De geschiedenis van het land heeft zijn stempel gedrukt op het bewustzijn van de mensen. “We beleven in Cuba een crisis van waarden. Dit geldt voor de familie, maar ook voor de samenleving als geheel. Daarom richten we ons naar alle mensen van goede wil. Zo baseren we onze argumenten niet op de catechismus van de katholieke Kerk, maar doen we uitsluitend een beroep op de rede. Elke weldenkende mens snapt immers het concept van de persoon en zijn of haar waardigheid. Die rede verbindt ons allen. Zo kon ook de apostel Paulus op de Areopagus in Athene spreken over een onbekende God.” (Hnd 17,16-33).

Het tijdschrift dat het instituut uitgeeft, maar ook congressen, cursussen, gespreksavonden en een samenwerking met de Faculteit van Filosofie van de Universiteit van Havana maakt het mogelijk om contacten te leggen met die delen van de samenleving die niet naar de Mis gaan op zondag. Volgens professor Zamora komen vele mensen naar het centrum om wijsgerige vragen te stellen, om informatie te verzamelen, om ideeën uit te wisselen en om hun horizon te verbreden. “Ons werk wordt hoog geschat. Ze hebben ons lid gemaakt van de Academie van Wetenschappen van Cuba. Ons centrum kon ook meewerken aan een wetsontwerp over hersendood. Dat stemt ons zeer dankbaar.”

Kerk in Nood steunt al jarenlang de katholieke Kerk in Cuba. Dit en vorig jaar werd 1,6 miljoen euro toegewezen voor allerlei pastorale projecten op het Caraïbisch eiland zoals de bouw en renovatie van kerkgebouwen en de vorming van priesters en religieuzen. Ongeveer zestig procent van de inwoners van Cuba wordt als katholiek beschouwd.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation