De heropbouw in de Vlakte van Nineve begint

FacebookTwitterGoogle+

Op maandag 8 mei 2017 luidde een “Olijfboomceremonie” in de dorpen Bartella, Karamless en Qaraqosh het begin in van de werkzaamheden voor de bouw van de eerste 100 huizen voor christelijke vluchtelingengezinnen, als onderdeel van een programma dat wordt gesponsord door de internationale katholieke hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood. Pater Andrzej Halemba van Kerk in Nood, die als waarnemend voorzitter van het “Nineveh Reconstruction Committee” (Comité voor de Heropbouw van Nineve) fungeert, beschreef dit moment als een “historische en unieke kans voor de toekomst van het christendom in Irak”.

De internationale katholieke hulporganisatie en pauselijke stichting Kerk in Nood gaf op drie verschillende bouwterreinen in drie dorpen in de Vlakte van Nineve met een ceremonie het officiële startschot voor de heropbouw van de eerste 100 van de nagenoeg 13.000 private woningen die door IS werden vernield. Op maandag 8 mei werden aan de dorpskerken in de drie christelijke dorpen Bartella, Karamless en Qaraqosh aan de huiseigenaars olijfboompjes overhandigd die ze dichtbij hun nieuwe huis moeten planten. Aan die gezinnen werd ook een boodschap meegegeven: breng uw wortels terug naar de plaats waar u geboren bent, neem uw leven weer op en schenk vruchten van vrede en verzoening.

Onder de aanwezigen op de “Olijfboomceremonie” die het begin van de werkzaamheden inluidt, waren leden van het Nineveh Reconstruction Committee (NRC – Comité voor de Heropbouw van Nineve), dat vertegenwoordigers van de drie voornaamste christelijke Kerken in de regio telt: de Syrisch-orthodoxe Kerk, de Syrisch-katholieke Kerk en de Chaldeeuws-katholieke Kerk, naast drie experts en consulenten die door Kerk in Nood werden aangesteld en de heer Philipp Ozores, secretaris-generaal van Kerk in Nood.

Het comité werd op 27 maart 2017 opgericht met het oog op de planning van en het toezicht over de heropbouw van de nagenoeg 13.000 huizen van christenen (waarvan er 669 totaal zijn vernield) die door de strijders van IS tijdens de periode van bezetting van de regio werden beschadigd. De totale kosten van het heropbouwprogramma worden op meer dan 250 miljoen USD geraamd. Kerk in Nood heeft al € 450.000 ter beschikking gesteld van het comité en van de drie christelijke Kerken die het vertegenwoordigt.

Uit een enquête die in maart werd gehouden, bleek dat 41% van de christelijke gezinnen absoluut willen terugkeren naar hun eigen huizen in de Vlakte van Nineve, die ze door de invasie van IS in 2014 gedwongen hebben moeten verlaten. Een terugkeer naar hun thuisdorpen wordt door nog eens 46% van die gezinnen ernstig overwogen. Toen hen niet lang geleden, in november 2016, dezelfde vraag werd gesteld, gaf slechts 3,3% van die gezinnen aan dat ze ernstig overwogen om naar hun dorpen terug te keren.

“Die cijfers zijn een momentopname van het historisch dilemma waarmee het christendom in Irak op dit moment wordt geconfronteerd”, aldus pater Andrzej Halemba, vertegenwoordiger van Kerk in Nood voor het Midden-Oosten en waarnemend voorzitter van het Nineveh Reconstruction Committee. “We hopen dat we door het begin van de heropbouwwerken op deze eerste drie bouwterreinen een duidelijk signaal zenden naar de duizenden christelijke gezinnen die uit hun huizen in de Vlakte van Nineve werden verdreven en die nu onder moeilijke omstandigheden een provisorisch onderkomen hebben gevonden in Erbil en andere steden in Iraaks Koerdistan”, voegt hij eraan toe. “Dit is een beslissend historisch moment. Indien we nu de kans missen om de christenen te helpen bij hun terugkeer naar hun huizen in de Vlakte van Nineve, zouden die gezinnen wel eens kunnen beslissen om Irak voorgoed te verlaten. Dat zou een immense tragedie zijn. De aanwezigheid van christenen in deze regio is van vitaal belang, niet alleen historisch gezien, maar ook politiek en cultureel. De christenen slaan een brug van vrede tussen de diverse moslimgroepen die elkaar bevechten. Ze leveren een  cruciale bijdrage aan het onderwijssysteem en worden door alle gematigde moslims gerespecteerd.” Pater Halemba besluit met een oproep tot gebeden. “Aan al onze christelijke broeders en zusters in het Westen zouden wij niet alleen willen vragen ons financieel te steunen, maar ook om met hun gebeden de moed van de duizenden Iraakse christenen te willen ondersteunen die besloten hebben om naar hun dorpen terug te keren en in Irak te blijven.”

Ondertussen zet Kerk in Nood ook het programma verder voor de verdeling van basisvoedselhulp aan de ongeveer 12.000 gezinnen die werden gedwongen om Mosoel en de andere steden en dorpen in de Vlakte van Nineve te ontvluchten en die in Erbil en andere steden als Duhok, Kirkoek, Zakho en Alqosh een onderkomen hebben gevonden. Tegen einde juni 2017, in het zevende deel van het voedselhulpprogramma dat door Kerk in Nood wordt gesponsord, zal de hulporganisatie voedselhulp ter waarde van twee miljoen euro hebben verdeeld. De maandelijkse voedselpakketten, die elk 60 dollar kosten, worden verdeeld aan alle “intern ontheemden” (IDP’s), ongeacht hun geloofsovertuiging. Kerk in Nood is de enige internationale organisatie die de intern ontheemden in de regio sinds maart 2016 regelmatig heeft ondersteund. Sinds 2014 heeft Kerk in Nood bijna 30 miljoen euro gespendeerd aan de ontheemden die tegenwoordig in Irak wonen.

Door Daniele Piccini

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation