De Heilige Vader tot de bisschoppen van Venezuela: “In uw stem weerklinkt de stem van de Paus”

FacebookTwitterGoogle+

Interview van Kerk in Nood met bisschop Moronta na de privé-ontmoeting van de Paus met de bisschoppenconferentie van Venezuela

“Het bezoek werd wegens de crisistoestand in het land op zeer korte termijn gepland”

“De vrede kan niet worden bewerkstelligd met quiëtisme, door werkloos toe te kijken. Het is onze opdracht om verzoening tot stand te brengen”

Een vertrouwelijk gesprek voeren met de Paus, hem in de ogen kijken en hem in detail vertellen hoe het alledaagse leven er in de Venezolaanse crisis uitziet, dat was de voornaamste reden voor de Romereis van de leiding van de Venezolaanse bisschoppenconferentie. De bisschoppen werden op 8 juni 2017 door de Heilige Vader in privé-audiëntie ontvangen. “Het bezoek werd op zeer korte termijn gepland omdat de toestand dringend is”, aldus bisschop Mario Moronta van San Cristóbal, een van de vertegenwoordigers van de bisschoppenconferentie van het Latijns-Amerikaanse land. Voor wij de vliegtuigbiljetten voor onze vlucht naar Italië kochten, hadden wij nagevraagd of de Heilige Vader ons kon ontvangen. Wij moesten de tijdsplanning van beide partijen op elkaar afstemmen, maar de Paus was te allen tijde zeer beschikbaar en geïnteresseerd”, vertelt de bisschop in een interview naar aanleiding van zijn bezoek aan de hulporganisatie Kerk in Nood in Königstein. “Eerst werden wij om 10.30 uur uitgenodigd. Later werd de afspraak echter vooruitgeschoven, zodat wij over meer tijd beschikten en we rustig met elkaar konden spreken. Het onderhoud duurde 50 minuten, terwijl dergelijke audiënties doorgaans maar zowat 20 minuten duren. “De Paus wilde naar ons luisteren. En hij wilde dat wij naar hem luisterden.”

Wat enkele jaren geleden nog een droomland was, is nu een land waar grote wanhoop heerst. Daarnaast heeft het land af te rekenen met honger, corruptie, plunderingen, arrestaties en vandalisme. Venezuela is een echte tijdbom geworden. Massabetogingen en protesten tegen het Bolivaarse regime van Nicolás Maduro zijn aan de orde van de dag. Tussen 1 april en 19 juni 2017 vonden volgens het Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Venezolaans Observatorium voor Sociale Conflicten – OVCS) maar liefst 2.675 betogingen plaats – 33 protestdemonstraties per dag. Tijdens de protesten zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Door de censuur en het gebrek aan transparantie zijn officiële, betrouwbare dodenaantallen echter niet beschikbaar.

De bisschoppen van Venezuela toonden de Paus de door Caritas opgemaakte verslagen over de ondervoeding van de kinderen en een uitvoerig dossier over de gewelddadige onderdrukking met foto’s en de namen van de slachtoffers. “Paus Franciscus las alles zorgvuldig. Hij zag er zeer aangedaan, zeer ontroerd uit. De Paus heeft tegenover de bisschoppen bevestigd dat zij op zijn steun konden rekenen en hen gevraagd om zeer dicht bij de mensen te staan: “Wees midden onder hen, zorg voor een transparante dialoog en bouw bruggen.” De Venezolaanse bisschoppen, van hun kant, vertrouwden de Heilige Vader toe “dat zowel de Kerk in Venezuela als de overweldigende meerderheid van het Venezolaanse volk in volle gemeenschap zijn met de Paus. Ze volgen alles waarom hij hen verzoekt.” “Hun stem is onze stem”, benadrukten de bisschoppen. Waarop de Heilige Vader antwoordde: “Neen, in uw stem weerklinkt de stem van de Paus”.

Bisschop Moronta verzekerde dat zij “uit de eerste hand konden ervaren dat de Paus het nieuws uit Venezuela van zeer dichtbij volgt. Venezuela is echter niet de enige zorg van de Heilige Vader. Dit geldt ook voor Syrië, voor Soedan … En hij kan zich niet over alle details van onze politiek uitspreken.”

Hoe moet vrede tot stand worden gebracht?

Mogr. Mario del Valle Moronta
Rodriguez

Mgr. Moronta vraagt om een piëtisme te vermijden dat kan omslaan in quiëtisme – werkloos toekijken en wachten tot alles zich vanzelf oplost. “Het kan niet dat men de Rozenkrans bidt en tegelijk een slechte relatie onderhoudt met de buurman, omdat hij een aanhanger is van het Chávez-regime of van de oppositie. Wij allen moeten elkaar helpen, elkaar ontmoeten en ons verzoenen. De vrede moet van onderuit tot stand worden gebracht en naar boven opklimmen. Ze zal immers nooit van bovenaf, van de politici, naar onderen komen. Het is onze opdracht om verzoening tot stand te brengen: begeleiden, interpreteren wat God van ons vraagt.”

Wat het dagelijkse leven in Venezuela betreft, spreekt bisschop Moronta over de talrijke initiatieven waardoor vele mensen in het bisdom de meest behoeftigen helpen: een priester die een moestuin aanlegt om de gemeenschap te tonen hoe ze gezien de ontoereikende levensmiddelenvoorziening in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Of ook een gemeenschap die in een gehuurd lokaal een restaurant opent en met de opbrengst de armen en behoeftigen uit de regio van voedsel voorziet. Daarnaast vertelt hij hoe de mensen met de noodtoestand omgaan in het bisdom San Cristóbal, dat aan de grens met Colombia gelegen is, niet ver van de stad Cúcuta. “Elke dag opnieuw steken duizenden mensen de grens over om levensmiddelen en andere basisproducten te kopen. Ze komen daar moe en hongerig aan. De Kerk in Colombia is bijzonder behulpzaam. Ze geeft hen te eten en te drinken.” De bisschoppen van beide bisdommen hebben elkaar dikwijls ontmoet om over de ergste problemen, vooral op het gebied van medische zorg, te praten en te zien hoe ze die samen kunnen aanpakken. Bisschop Moronta geeft uiting aan zijn grote dankbaarheid wanneer hij over het partnerbisdom spreekt.

Het gaat hier om een strategische, maar tegelijk problematische plaats. De grens werd sinds augustus 2015 al herhaalde malen gesloten. Tot op vandaag zijn daar heel wat beperkingen van kracht. De delegatie van Kerk in Nood die Cúcuta in april 2016 bezocht kon zich met eigen ogen overtuigen van de lastige situatie. De Venezolaanse priesters die destijds een ontmoeting hadden met de delegatie om over de tragische toestand van duizenden verdreven burgers te spreken, moesten de grens te voet oversteken omdat die toen nog gesloten was.

Bisschop Morata heeft van zijn reis naar Rome gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan de hoofdzetel van Kerk in Nood. Hij ontmoette er de verantwoordelijke van Kerk in Nood voor de projecten in Venezuela. Tijdens die ontmoeting ging hij in detail in op de zorgen waarmee zijn bisdom wordt geconfronteerd en sprak hij zijn dank uit voor de ondersteuning die werd geboden voor de evangelisatie en voor de opleiding van priesters, leken en religieuzen van de lokale Kerk.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation