De emeritus-bisschop van Hongkong gaat dieper in op de toestand van de Kerk in China

FacebookTwitterGoogle+

Joseph kardinaal Zen Ze-kiun was op 13 mei 2017 te gast op een ontmoetingsdag van Kerk in Nood Duitsland in het bedevaartsoord Kevelaer. Hij sprak er met Berthold Pelster (Kerk in Nood Duitsland) over de rol van de katholieke Kerk bij de heropbouw van de Chinese samenleving en legde uit waarom de communisten bang zijn voor Onze-Lieve-Vrouw van Fátima.

De Volksrepubliek China heeft in de afgelopen vier decennia enorme maatschappelijke veranderingen meegemaakt: hervormingen, vooral op economisch gebied, hebben ervoor gezorgd dat het land tot een economische en technologische grootmacht is uitgegroeid. Wat is tegenwoordig nog het belang van de communistische ideologie?

Joseph kardinaal Zen Ze-kiun: De politieke machthebbers in China hebben de communistische ideologie nooit echt serieus genomen. Bij het Chinese communisme gaat het veeleer om een vorm van ongebreideld imperialisme. De zich steeds verder uitbreidende corruptie, ook binnen de communistische partij, is daar het bewijs van. Alles draait rond macht. Absolute gehoorzaamheid aan de politieke leiding is het enige wat telt. Met de steeds grotere openheid op economisch gebied en de toenemende welstand wordt alles nog erger. Door de rijkdom neemt de corruptie steeds grotere proporties aan.

Politieke waarnemers merken op dat de toestand van de mensenrechten onder de huidige president Xi Jinping zich veeleer heeft verslechterd. Wat stelt u zelf vast?

In het begin had ik goede hoop, omdat de president actie ondernam tegen de corruptie in het staatsapparaat en in de samenleving. Al zeer snel moest ik echter vaststellen dat het ook bij hem enkel en alleen om macht gaat. Personen die zich voor de eerbiediging van de mensenrechten engageren, worden onder zijn regering onderdrukt, vervolgd, vernederd en in propagandaprocessen veroordeeld.

Kunt u ons iets meer zeggen over de huidige stand van de onderhandelingen tussen de Chinese leiding en de Heilige Stoel?

Spijtig genoeg komt over de gesprekken maar weinig naar buiten. Er zijn nog talrijke andere problemen. Ik verwacht dat de gesprekken nog zeer lang zullen duren. De politieke leiders zullen volgens mij geen ander resultaat aanvaarden dan een onderwerping van de Kerk aan het leiderschap van de communistische partij. Bisschoppen van de ondergrondse Kerk werden bijvoorbeeld verplicht om tijdens de Goede Week aan politieke vormingssessies deel te nemen, waardoor ze de liturgie niet samen met de gelovigen konden vieren. Paus Benedictus  XVI heeft in 2007 in zijn brief aan de katholieken in China over verzoening gesproken. Hij bedoelde daarmee in de allereerste plaats spirituele verzoening. Er is echter nog een heel lange weg te gaan!

Dat klinkt bijzonder pessimistisch. Welke zijn uw verwachtingen voor het christendom in China?

Het zal er allemaal van afhangen of wij erin zullen slagen ons geloof op een authentieke manier te beleven – en niet nadat we allerhande compromissen hebben gesloten. Er zijn in China christenen die zich moedig inzetten voor een betere samenleving. Velen van hen zitten echter in de gevangenis! Indien het communisme ooit ten val komt, dan zouden de katholieken tot degenen moeten behoren die het nieuwe China opbouwen. Dat zal echter alleen mogelijk zijn indien de katholieken hun geloofwaardigheid voordien nog niet hebben verspeeld door het sluiten van minderwaardige compromissen met de communistische leiding.

In deze meidagen herdenken wij, katholieken, de verschijningen van de Moeder Gods in Fátima, precies 100 jaar geleden. De boodschappen van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima waarschuwen voor de goddeloze ideologie van het communisme. Zijn die boodschappen onder de katholieken in China gekend?

Natuurlijk! Bij ons kent iedereen de boodschappen van Fátima. Zelfs de communisten! Ze maken zich daar heel veel zorgen over en zijn bang voor de Moeder Gods van Fátima! Dat neemt zelfs groteske trekken aan. Wanneer u bijvoorbeeld afbeeldingen van Maria Immaculata (Onbevlekte Moeder) of voorstellingen van het genadebeeld Maria “Hulp van de christenen” uit het buitenland in China invoert, dan hebben de communisten daar niets op tegen. Afbeeldingen van de “Moeder Gods van Fátima” zijn daarentegen verboden. Vanuit hun gezichtspunt is het hele Fátima-gebeuren “anticommunistisch”. En ze hebben overigens overschot van gelijk!

De politieke leiders maken dus onderscheid. Toch staat ook de verering van Maria “Hulp van de christenen” in een bijzondere verhouding tot China: op haar feestdag, 24 mei, viert de katholieke Kerk een wereldwijde gebedsdag voor de Kerk in China. Paus Benedictus XVI heeft die in 2007 ingevoerd. Welke betekenis heeft die gebedsdag?

De verering van de Moeder Gods “Hulp van de christenen” is overal in China al lang diep verankerd. Met die titel is niet alleen de hulp voor individuele gelovigen bedoeld, maar ook de hulp voor de Kerk als geheel. In China gaat het voornaamste gevaar tegenwoordig uit van het materialistische atheïsme. Spijtig genoeg is die gebedsdag, die voor de katholieke Kerk wereldwijd geldt, nog veel te weinig gekend. Hij wordt nog veel te weinig serieus genomen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation