De christenen van Egypte tussen angst en vertrouwen in God

FacebookTwitterGoogle+

De Koptisch-orthodoxe
Paus Tawadros (Theodorus) II

Königstein/Assiut, 22.12.2106 – De meest recente aanslag op de koptische kathedraal in Caïro heeft volgens de koptisch-katholieke bisschop Kyrillos William de angst voor nog meer  islamistische aanslagen in Egypte doen toenemen. Tegelijk voelt men echter dat de christenen van het land een “groot vertrouwen hebben in God”, zei de bisschop van Assiut in een interview met “Kerk in Nood”. Bisschop Kyrillos beschouwt de initiatieven van de Egyptische president Abd al-Fattah al-Sisi als zeer positief voor de toekomst van het land.

Kerk in Nood: Excellentie, hoe beoordeelt u vanuit christelijk oogpunt de toestand op dit ogenblik in Egypte?

Bisschop Kyrillos: Het meest recente voorval van brutale terreur tegen gelovigen in Caïro heeft bij de christenen tot grote treurnis geleid. Wij zijn bijzonder geschokt. Net op dinsdag heeft de Koptische Kerk de 26ste martelaar van de meest recente aanslag aan de lijst moeten toevoegen. Een tienjarig meisje is aan zijn verwondingen overleden. Tegelijk merken we ook een groot vertrouwen in God en zien we dat de mensen blijk geven van kracht en weerbaarheid. Net als bij eerdere voorvallen stellen we ook nu weer vast: wanneer terreurdaden worden gepleegd om de mensen ervan te weerhouden de eredienst bij te wonen, komen ze nog talrijker dan anders.

Hoe heeft uw niet-christelijke omgeving gereageerd?

Wij ervaren een grote solidariteit en veel medeleven! Velen hebben gebeld of zijn zelfs naar ons gekomen om hun medeleven te betuigen. De staat heeft onmiddellijk gereageerd en een onderzoek ingesteld. De president zelf heeft gezegd dat hij niet naar de dienst ter nagedachtenis van de slachtoffers was kunnen komen indien hij geen dader had kunnen aanwijzen. Dat betekent zeer veel voor ons als men bedenkt dat er voor andere voorvallen, bijvoorbeeld de aanslag in Alexandrië enkele jaren geleden, tot op vandaag geen enkel spoor is van de daders. In degelijke gevallen denken de mensen dat de politie en de staat de daders steunen. Ditmaal is dat anders. Een president die zelf naar de herdenkingsdienst komt en alle familieleden en vertegenwoordigers van de Kerk de hand schudt, geeft een bijzonder sterk signaal.

Heeft de aanslag in Caïro de angst voor nog meer aanslagen tijdens de kerstperiode doen toenemen?

Zeker, de angst is aanwezig. De Islamitische Staat heeft nog meer aanslagen aangekondigd. Het is dus zeker niet uitgesloten dat dit gebeurt.

Worden er bijzondere veiligheidsmaatregelen genomen?

De verantwoordelijke veiligheidsdiensten zijn naar ons gekomen en hebben ons om samenwerking verzocht. Naast de externe bescherming, die wij zelf in de hand hebben, willen ze onze mensen ook opleiden, hen tonen hoe ze waakzaam kunnen zijn. Onder andere is het de bedoeling dat onze padvinders, die op feesten instaan voor de ordedienst, van de overheid een burgerlijke veiligheidsopleiding krijgen. Daarnaast moeten voor onze kathedraal en ons gastenverblijf metaaldetectoren worden geplaatst. Dat is weliswaar duur, maar ook heel belangrijk. Wij kennen de leden van onze geloofsgemeenschappen wel, maar zeker aan feesten nemen ook talrijke vreemden deel, bijvoorbeeld om hun gelukwensen te komen overbrengen.

Voelen de christenen zich door die maatregelen voldoende beschermd?

Voor talrijke kerken staan nu al jaren soldaten. Het probleem is echter dat die niet goed uitgerust noch opgeleid zijn, zodat vele kerken zeggen: we hebben die soldaten niet nodig, want het haalt toch maar weinig uit. Er moeten betere methoden worden gevonden, zoals beter opgeleide en beter uitgeruste veiligheidsdiensten. Naar aanleiding van de belangrijke feestdagen worden er natuurlijk wel buitengewone maatregelen genomen, zoals wegversperringen en meer ordediensten.

Welke kerstwens hebt u voor uw land en uw gelovigen?

Uiteraard is het mijn wens dat er vrede heerst in ons land. Wij zien welke inspanningen onze president levert, want hij wil een toekomst voor Egypte. De ondernomen acties worden echter ondermijnd door de terreurdaden. Het land moet rustig worden, ook om het toerisme weer te doen opbloeien want het is een belangrijke bron van inkomsten. Wanneer er geen rust is in het land, komen er geen toeristen.

Kerk in Nood helpt de christenen in Egypte bij de bouw van kerken, de opleiding van priesters en de jeugdpastoraal. Ongeveer tien procent van de inwoners van Egypte zijn christenen. De meesten van hen zijn lid van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. De zowat 250.000 katholieken in het land zijn overwegend lid van de Koptisch-Katholieke Kerk.

Door Andrea Krogmann

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation