Damascus: De christenen staan doodsangsten uit

Pater Andrzej Halemba

13/03/2018 Leuven – Het militair offensief dat op dit ogenblik in Syrië aan de gang is, treft niet alleen de inwoners van de regio Oost-Ghouta, maar ook die van het nabijgelegen Damascus. De raket- en mortierbeschietingen op de hoofdstad duren voort. Ook de christelijke wijk aan de oostelijke rand van de oude stad krijgt het zwaar te verduren. Waarom de oorlogvoerende partijen burgerdoden zomaar op de koop toe nemen, waarom de islamistische terreurdreiging opnieuw toeneemt en welke vorm de hulp voor de burgerbevolking nu moet aannemen, waren de thema’s van een gesprek dat Tobias Lehner met pater Andrzej Halemba, de projectverantwoordelijke voor het Midden-Oosten van de pauselijke stichting en wereldwijde  hulporganisatie Kerk in Nood, heeft gevoerd.

Welke informatie krijgt u over de toestand in Oost-Ghouta?

Dr. Andrzej Halemba: Kerk in Nood onderhoudt bijzonder goede en nauwe contacten met talrijke bisschoppen in Damascus. Een van hen is de primaat van de Melkitisch-Grieks-Katholieke Kerk, patriarch Joseph Absi. Daarnaast is Caritas Syrië ter plekke actief en houdt ons op de hoogte van de situatie.

De inwoners van Oost-Ghouta zitten als ratten in de val en kunnen geen kant uit. Het gaat hier om verscheidene duizenden mensen! Ze hebben amper toegang tot levensmiddelen. Ze krijgen geen medische zorgen toegediend. Vele inwoners zijn gewond geraakt en hebben een operatie nodig. Er zijn geen evacuatiecorridors. Een van de redenen daarvoor zou kunnen zijn dat de rebellen de burgerbevolking als “menselijk schild” beschouwen. Daarnaast vreest de regering dat niet alleen burgervluchtelingen naar Damascus zullen komen, maar ook zelfmoordterroristen, waardoor er in de stad nog meer terreur zal heersen. Angst en ongerustheid zijn alomtegenwoordig.

En dat alles gebeurt eigenlijk om zo te zeggen aan de voordeur van de Syrische hoofdstad, die meer dan een miljoen inwoners telt …

Oost-Ghouta ligt maar iets meer dan vier kilometer van het stadscentrum van Damascus verwijderd. Van daaruit hebben de rebellentroepen een goed zicht op de stad. Onder hen zijn er ook milities die nauw aanleunen bij Al Qaida. In het zuiden van de hoofdstad zijn er ook nog altijd enkele eenheden van de Islamitische Staat (Daesh) gelegerd. Men mag dus niet uitsluitend over het optreden van de regeringstroepen spreken, maar er moet ook worden gewezen op het feit dat de islamisten de hoofdstad in het vizier hebben genomen: met terreuraanslagen in de stad zelf en met mortierbeschietingen van buitenaf. Ook de christelijke stadswijk Bab Tuma, aan de oostelijke rand van het oude stadscentrum, krijgt het zwaar te verduren. De strijdende partijen zijn er zich maar al te goed van bewust dat de ogen van de wereld op hen gericht zijn en zij de aandacht van de publieke opinie krijgen telkens wanneer kinderen worden omgebracht, jonge mensen worden gedood, gezinnen worden verwoest en huizen worden vernield. Dat is ingecalculeerd en daarom richten ze hun aanvallen onder andere ook op de christelijke stadswijk.

Kunt u de toestand daar ter plaatse nader toelichten?

De toestand is bijzonder ernstig. De beschietingen met mortiergranaten gaan onverminderd voort. De christenen staan doodsangsten uit. Ik heb onlangs met een kloosterzuster gesproken. Ze vertelde mij dat zij en haar medezusters het stadscentrum zelfs niet meer kunnen verlaten om zich naar de wijken te begeven waar vele christenen  wonen en vluchtelingen uit Oost-Ghouta een onderkomen hebben gevonden. Het is gewoonweg te gevaarlijk. Konvooien die humanitaire hulp naar Damascus moesten brengen, werden tegengehouden. Het is een verschrikkelijke situatie!

U had het erover dat er zich onder de rebellengroeperingen ook islamistische eenheden bevinden. In de Europese media is de focus vooral gericht op het brutale optreden van de regeringstroepen. Dat is dus maar de halve waarheid?

In een oorlog is de waarheid altijd het eerste dat sneuvelt. Geen van beide zijden heeft het recht aan zijn kant. Beide zijden begaan misdaden. Beide zijden dragen schuld voor wat er gebeurt. Beide zijden hebben talloze slachtoffers gemaakt. In Syrië zijn in de zeven jaar dat de oorlog inmiddels aan de gang is meer dan één miljoen mensen om het leven gekomen of gewond geraakt. En de wonden hebben niet alleen betrekking op het lichaam, maar ook op de ziel. Ontelbare mensen zijn getraumatiseerd. Het zal tientallen jaren duren om die wonden te helen. En daarvoor dragen alle strijdende partijen de verantwoordelijkheid!

Laten we even dieper ingaan op de bevoorrading en de hulpvoorziening. De overeengekomen wapenstilstand was dermate broos dat de humanitaire hulp zelfs niet tot bij de omsingelde bevolking geraakte. In het begin van de week hebben de transporten met hulpgoederen dan toch hun bestemming bereikt. Wat weet u daarover?

Het was een dringende noodzaak om levensmiddelen en medische hulp zeer snel bij de  bevolking in Oost-Ghouta te krijgen. Daarbij mogen echter ook de honderdduizenden intern ontheemden niet uit het oog worden verloren die hun toevlucht hebben gezocht in Damascus. Velen van hen hebben een familielid verloren, vele anderen raakten bij de aanvallen zwaar gewond. Allen hebben hun toekomst verloren. Daarom liggen die intern ontheemden Kerk in Nood heel nauw aan het hart. Wij willen hen zowel pastoraal als financieel ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze bijvoorbeeld verzorging kunnen krijgen in een ziekenhuis. We moeten onze liefde tonen voor die mensen die zoveel leed hebben meegemaakt!

Welk soort hulpverlening voorziet Kerk in Nood voor Damascus?

Wij zijn al lange tijd in de regio actief. In totaal hebben wij sinds het uitbreken van de oorlog meer dan 21 miljoen euro noodhulp ter beschikking gesteld. Wij helpen christelijke gezinnen nu al met levensmiddelen, kleding en geneesmiddelen. Bovendien proberen wij ook om een pastorale en therapeutische begeleiding te organiseren voor die getraumatiseerde mensen. Dat is van zeer groot belang. Wij moedigen ook het werk van de instituten van gewijd leven aan, want zij zijn van essentieel belang voor de voorziening van de noodhulp. Wij zoeken naar verblijfsmogelijkheden voor vluchtelingengezinnen. In Damascus wordt een bijzondere nadruk gelegd op de hulp voor mensen die een familielid hebben verloren of die gewond zijn geraakt en nu een operatie nodig hebben. Ook in een stad als Damascus zijn  er gebieden die slechts moeilijk toegankelijk zijn of die worden verwaarloosd. Wij moeten ons bekommeren om de mensen die daar wonen. Wij moedigen onze projectpartners aan om alle mensen te helpen die zich voor hulp en steun tot hen wenden.

Op talrijke punten is de situatie die nu in Oost-Ghouta en Damascus heerst vergelijkbaar met de gevechten voor de controle over Aleppo in 2016. Vandaar kwamen berichten dat kerken vaak de enige plaatsen waren waar de noodlijdende bevolking terecht kon – niet alleen christenen, maar ook vele moslims. Hoe is de situatie in Damascus?

Als christelijke hulporganisatie bekommert Kerk in Nood zich om alle mensen die het slachtoffer van deze oorlog zijn en in nood verkeren. Daartoe werken wij in Damascus ook nauw samen met andere organisaties. Wij kunnen dus voortbouwen op bestaande netwerken. Niemand wordt van onze hulp uitgesloten. Dat geldt uiteraard ook voor individuele moslims die evenzeer onder de oorlog te lijden hebben als de christenen. Christelijke naastenliefde kent geen grenzen en vraagt niet welke godsdienst iemand heeft. In het gezicht van elke mensen die lijdt, kunnen we het gelaat van Jezus Christus herkennen. En dit gehavende gezicht kijkt ons aan door de ogen van de inwoners van Oost-Ghouta en van Damascus –  en vraagt ons welk ons antwoord is op dit onbeschrijflijke leed!

Door Tobias Lehner

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid