Cuba – “Hier hongert men naar God”

FacebookTwitterGoogle+

Ulrich Kny, projectverantwoordelijke voor Cuba bij Kerk in Nood internationaal, heeft hoge verwachtingen bij het bezoek van de Paus aan het Caribische eiland.      

Door Oliver Maksan

Ulrich Kny, welke hoop stelt u in het bezoek van de Paus voor de Kerk in Cuba?

We hopen dat de hoge reputatie van Paus Franciscus wereldwijde de Kerk in Cuba zal helpen om haar pastorale zending zonder enige beperkingen te kunnen uitvoeren als een gerespecteerde instelling. Elk pausbezoek resulteerde in tastbare vooruitgang op het gebied van godsdienstvrijheid en de zichtbare aanwezigheid van het katholieke geloof in het openbaar leven. Na het bezoek van Paus Johannes Paulus II in 1998 bijvoorbeeld werd Kerstdag een officiële feestdag. In de aanloop naar zijn bezoek werd een jarenlang verbod op publieke uitingen van religie zoals Eucharistievieringen en processies opgeheven.

Had het bezoek van Benedictus XVI gelijkaardige positieve effecten?

150914 Cuba_doopJawel, maar in mindere mate dan bij Johannes Paulus II. Na het bezoek van Paus Benedictus XVI in 2012, werd bijvoorbeeld Goede Vrijdag uitgeroepen tot officiële feestdag. Nadien boette de beweging naar een normalisering van het Kerkleven aan kracht in. Ik hoop heel erg dat het bezoek van Paus Franciscus de dingen weer in beweging zet. Ondanks de gemaakte vooruitgang van de laatste jaren is de Kerk nog niet van alle moeilijkheden verlost.

Voor welke pastorale uitdagingen staat de Kerk in Cuba?

U moet er zich van bewust zijn dat vijfenvijftig jaar communisme zijn sporen heeft nagelaten. Hoewel zestig procent van de Cubanen gedoopt is in de katholieke Kerk, gaat slechts twee procent regelmatig naar de Mis op zondag.

Wat doet de Kerk daaraan om dit te veranderen?

De Kerk doet alles wat in haar macht ligt om te getuigen van het geloof van Jezus Christus en en van Zijn Boodschap. Zo probeert de Kerk een dialoog op te zetten met de burgerlijke samenleving door een actieve rol te spelen in het rijke culturele leven van Cuba en organiseert ze concerten, tentoonstellingen en wedstrijden. In Santiago de Cuba heeft de Kerk bijvoorbeeld met de hulp van Kerk in Nood een cultureel centrum geopend. Daar worden ook cursussen georganiseerd voor eigenaars van kleine ondernemingen om ze te informeren over de sociale leer van de Kerk. Het cultureel centrum “Padre Félix Varela” in Havana, dat de Paus op de avond van 20 september zal bezoeken, is één van de vele centra in het land die cultuur, geloof en sociale initiatieven op deze wijze combineren.

150914 Cuba_abuelaHebben deze initiatieven geholpen bij de geloofsverkondiging?

Ik geloof van wel. De laatste jaren is er duidelijk een groeiende belangstelling voor het christendom. Er is een honger naar God. We kunnen zeggen dat er een voorzichtige lente is van het geloof. Toen enkele jaren geleden een kopie van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw van El Cobre door het land trok, wekte de reis veel geestdrift op en trok veel publieke  belangstelling. Ook het aantal dopen van volwassenen stijgt. Er is meer interesse voor het katholieke geloof, vooral bij jongeren. Het gebeurt vaak dat de grootouders het geloof doorgeven aan hun kleinkinderen, terwijl de ouders als volslagen atheïsten zijn opgegroeid. Het bezoek van Paus Franciscus zal de belangstelling voor het geloof hier zeker aanwakkeren.

Videofilm (Engels) over de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van El Cobre

Hoe lang helpt Kerk in Nood de Kerk in Cuba al?

We steunen de Kerk in Cuba al met gebed en financiële steun sinds 1963. De moeilijkste periode voor de Kerk was in de zestiger jaren, volgende op de revolutie in 1959. Het communistische regime heeft toen vele kerkgebouwen onteigend en vele priesters en religieuzen moesten het eiland verlaten. Het heeft lang geduurd vooraleer de Kerk dit trauma te boven gekomen is.

Waarop richt de steun van Kerk in Nood zich voor Cuba?

Onze steun richt zich vooral op het scheppen van een infrastructuur voor de Kerk en op het versterken van de lokale aanwezigheid van de Kerk. Daarvoor gaven150914 Cuba_calle we dit jaar alleen al 1,6 miljoen euro. Cuba legt nog steeds strenge beperkingen op, in het bijzonder voor de bouw van kerken, wat het in praktijk bijna onmogelijk maakt. Gelukkig zijn er ook zeldzame uitzonderingen en die steunen we door het geven van fondsen. Zo gaf president Raul Castro na het bezoek van Paus Benedictus XVI de Kerk een perceel in de hoofdstad Havanna voor de bouw van een kerk. Dat was al sensationeel. Men is nu bezig met het bouwen van een parochiekerk die zal toegewijd worden aan de heilige Johannes-Paulus II. Onlangs gaf de regering andere gebouwen terug die ooit werden aangeslagen. Meestal bevinden ze zich in zeer slechte toestand. We helpen bij de verbouwingswerken zodat ze opnieuw voor de eredienst kunnen gebruikt worden.

Zijn er nog andere manieren waarop Kerk in Nood de Kerk steunt?

150914 Cuba_habanaOm het pastorale werk op het eiland te verzekeren, zorgen we voor het inzamelen van fondsen voor de aankoop van voertuigen. In Cuba is er een groot tekort aan priesters. Daarom hebben priesters op het platteland vaak de zorg over een groot gebied en moeten ze over lange afstand reizen. Daarvoor moeten ze kunnen rekenen op voertuigen die ofwel moeilijk te verkrijgen zijn of heel duur zijn in Cuba. Desondanks zijn we er onlangs in geslaagd om op kleine schaal vervangmotoren in te voeren en motorfietsen aan te schaffen. Het aanstaande bezoek van Paus Franciscus levert dus al vruchten af. We financieren ook het levensonderhoud van priesters en religieuzen. Priesters helpen we via misintenties en een aantal zustercongregaties ontvangt van ons een jaarlijkse hulpbijdrage. We steunen ook een karmelietessenklooster in Havana dat werkelijk de spirituele ruggengraat is van de Kerk in Cuba. Gelukkig heeft de overheid de Kerk de laatste jaren toegelaten om nieuwe vrouwelijke geloofsgemeenschappen op te richten. Kerk in Nood heeft hen geholpen om een start te maken.

Heeft Kerk in Nood de Kerk ook geholpen bij de voorbereiding van het Pausbezoek?

Zeker. In de stad Holguín, hebben we geld gegeven om het podium aan te kleden waarop de Paus de Heilige Mis zal opdragen.  Daarenboven hebben we ook voor stoelen gezorgd. We gaven ook ons akkoord voor de aankoop van 2000 kleurrijke ballonnen in de kleuren van de Cubaanse vlag. De ballonnen zullen gevuld worden met heliumgas en losgelaten worden op de Loma de la Cruz, een 261 m hoge heuveltop in het noorden van de stad, van waarop de Paus de stad zal zegenen. In het aartsbisdom Santiago de Cuba, hebben we een bijdrage geleverd in de verbetering van het meubilair van de “Casa del Clero Retirado” en het bezinningscentrum ernaast de “San Basilio Magno”. De Heilige Vader en zijn delegatie zullen er overnachten van 21 op 22 september.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation