Crisis in Oekraïne: katholieke Kerk helpt mensen ongeacht hun geloof

FacebookTwitterGoogle+
Koenigstein , 21 February, 2013 Mieczyslaw Mokrzycki, Archbishop

De aartsbisschop van L’viv, Mgr. Mieczyslaw Mokrzycki

De katholieke Kerk in Oekraïne probeert de mensen te helpen ongeacht hun godsdienstige achtergrond. De aartsbisschop van L’viv, Mgr. Mieczyslaw Mokrzycki, vestigde daarop de aandacht tijdens zijn bezoek aan het internationale secretariaat van Kerk in Nood. “We zorgen voor de vluchtelingen, zowel pastorale als met materiële zorg voor de gezinnen van de soldaten, we delen soep uit en verdelen voedselpakketten en geneesmiddelen aan de noodlijdende bevolking”, zei aartsbisschop Mokrzycki, die kort bij ons aanliep na zijn ad limini bezoek in Rome. “Paus Franciscus luisterde aandachtig naar ons, de bisschoppen van Oekraïne, en beloofde ons om de politieke verantwoordelijken en de internationale instellingen op te roepen voor vrede in Oekraïne. Hij zegde ons ook materiële hulp toe voor ons werk ten voordele van Oekraïne”, beklemtoonde de aartsbisschop van L’viv. Rom, St Peter's Square, 18 February 2015 The faithful of the Ukr

De hulpactiviteiten van de katholieke Kerk in Oekraïne komen ten goede van de vluchtelingen uit de regio’s die getroffen worden door het conflict in het oosten van het land maar ook aan behoeftige mensen in West-Oekraïne. Het conflict is veel acuter geworden mede door de kritieke economische situatie in het land. Aartsbisschop Mokrzycki zei: “De burgemeester van L’viv richt zich meer en meer rechtstreeks tot de Kerken en vraagt om hulp voor het geven van onderdak aan steeds meer vluchtelingen. Er is een grote solidariteit; christenen van verschillende gezindheden komen meer samen. Hoewel de mensen over weinig middelen beschikken, helpen ze elkaar toch.” Om de vluchtelingen toch enig onderdak te geven worden zowel in Oost- als in West-Oekraïne geïmproviseerde barakken opgetrokken. Kerk in Nood steunt de hulpactiviteiten van de Kerk in verschillende bisdommen. De afgelopen maanden werd daarvoor meer dan 130.000 euro uitgetrokken.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation