Congo-Kinshasa : Een in steen gebeitelde oproep

FacebookTwitterGoogle+

08 november 2017 – De Kerk heeft het enorm moeilijk in de Democratische Republiek Congo, vooral dan in het oosten van land, waar al sinds decennia een oorlog woedt om de controle over de zeer gegeerde delfstofmijnen te verwerven. De gevolgen daarvan zijn ook voelbaar in het noordwestelijke bisdom Basankusu van bisschop Joseph Mokobe Ndjoku. Daar rijst sinds enige tijd een indrukwekkend kerkgebouw omhoog uit het landschap. De wereldwijde hulporganisatie Kerk in Nood heeft dit project vele jaren lang ondersteund. Nu heeft het duidelijke contouren gekregen, te midden van de groene velden.

Reizen in het bisdom verloopt moeizaam

De kwakkelende economie, die gekenmerkt is door corruptie en een totaal gebrek aan efficiëntie, laat echter overal haar sporen na. Zo bevindt de infrastructuur zich op vele plaatsen in een lamentabele toestand of is ze amper voorhanden. Voor bisschop Joseph Mokobe Ndjoku en zijn medewerkers betekent dit dat hij voor het brengen van bezoeken in zijn 77.000 vierkante kilometer grote bisdom vaak alleen nog aangewezen is op een kano om zich via de rivieren te verplaatsen omdat de wegen onberijdbaar zijn. Om zowat 300 kilometer af te leggen, heeft hij meer dan twee dagen nodig.

Einde 2017 zijn er in het land verkiezingen voorzien. De voorbereidingen daartoe zitten echter in het slop en rondetafelgesprekken, waaraan de Kerk deelnam en waarop ze steeds opnieuw pleitte voor vredesgesprekken en voor vernieuwing om de ruziënde kampen in de samenleving dichter bij elkaar te brengen, vinden inmiddels niet langer plaats, zo vertelt Mokobe. Voor de van oudsher gekende uitbuiting van de bodemschatten en de rampzalige gevolgen daarvan voor de mensen, zijn nog altijd geen oplossingen gevonden. Daarom ook luidt een van de voornaamste eisen van de Kerk dat “de geplande verkiezingen moeten plaatsvinden.”

Het nieuwe huis van God is een motivatie voor de gelovigen

Toch komen er ondanks die belabberde situatie ook symbolen van hoop tot ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is de bijna voltooide kathedraal van Basankusu. Voor de lokale bevolking is dit meer dan een zichtbaar en tastbaar gebouw. “Zonder dak boven het hoofd is er geen gemeenschap”, luidt een Congolees spreekwoord. Wanneer er nu een kathedraal uit de velden oprijst, “wordt voor de mensen ter plaatse de gemeenschap van de gelovigen effectief bezegeld”, legt de bisschop uit. Hier zullen ze namelijk bijeenkomen en samen zijn, in het gebed of op bijscholingen, tijdens de Heilige Missen en op plechtigheden, bij zonneschijn en regen. “De kathedraal is voor hen een in steen gebeitelde permanente motivatie om zich ook zelf verder voor het algemeen belang en het welzijn van allen te blijven inzetten. Het is tevens een teken van het behoren tot de grote familie van de gelovigen dat de eigen grenzen overstijgt.” Het is dus tegelijk een schakel die hen verbindt met de weldoeners van Kerk in Nood uit de hele wereld die een bijdrage tot de financiering van deze kathedraal hebben geleverd. Tegelijk staat het nieuwe huis van God voor de oproep om “zich als katholiek in Congo in de geest van het christendom in te zetten voor de totstandbrenging van vrede”, aldus Joseph Mokobe Ndjoku. Hij beschrijft de kathedraal daarom als de draaischijf bij uitstek voor toekomstige acties in die zin – ondanks het armoedige leven van elke dag. De inwijding van de Kerk is voor het komende voorjaar gepland.

Door Dr. Karla Sponar

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation