Conferentie in Rome over het recht op terugkeer van de Iraakse christenen

FacebookTwitterGoogle+

De pauselijke stichting Kerk in Nood brengt vertegenwoordigers van het Vaticaan en van de Iraakse christenen bijeen om het universeel recht van de christenen op terugkeer naar de Vlakte van Nineve te eisen.

Op donderdag 28 september, om 9.00 uur ‘s morgens, zal de pauselijke stichting Kerk in Nood (Aid to the Church in Need – ACN) als organisator optreden van een conferentie rondom het thema “Terug naar de wortels – Internationale inspanningen ter ondersteuning van de terugkeer van Iraakse christenen naar hun dorpen in de Vlakte van Nineve”, die in der pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome zal plaatsvinden.

Vooraanstaande vertegenwoordigers van het Vaticaan en van de gemeenschap van de Iraakse christenen, onder wie de staatssecretaris van het Vaticaan, Pietro kardinaal Parolin, de Chaldeeuwse patriarch Louis Raphal I Sako, de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop van Mosoel, Nicodemus Daoud Sharaf, de apostolische nuntius in Irak en Jordanië, aartsbisschop Alberto Ortega Martins en de Syrisch-katholieke aartsbisschop van Mosoel, Youhanna Petros Mouche, zullen het hebben over de behaalde successen en over de uitdagingen waarmee de laatste in Noord-Irak achtergebleven christelijke gemeenschappen nog altijd worden geconfronteerd.

De recente bevrijding van de christelijke dorpen heeft bij de christelijke gezinnen die drie jaar geleden door de Islamitische Staat (IS) met geweld uit hun huizen werden verdreven, de wens doen ontstaan om vanuit Erbil, de hoofdstad van de Koerdische Autonome Regio, naar hun door de oorlog verwoeste huizen in de Vlakte van Nineve terug te keren. Als antwoord op hun oproep heeft Kerk in Nood ertoe bijgedragen om de eerste fase van de renovatie van 13.000 beschadigde en vernielde huizen te ondersteunen. Gezien deze kolossale taak roept de hulporganisatie de internationale gemeenschap er echter toe op om ervoor te helpen zorgen dat de christelijke aanwezigheid – en zodoende de diversiteit van de Iraakse samenleving – wordt verzekerd.

Onder het voorzitterschap van de internationale president van Kerk in Nood, Mauro kardinaal Piacenza, zullen onder andere de volgende lezingen worden gegeven: kardinaal Parolin zal dieper ingaan op het standpunt van het Vaticaan met betrekking tot de christenen in Irak en in het Midden-Oosten, aartsbisschop Ortega zal een analyse geven van de algemenere toestand in de regio, Zijne Zaligheid patriarch Sako zal het hebben over de situaties waarmee de Iraakse christenen dag na dag worden geconfronteerd, pater Andrzej Halemba, voorzitter van het Comité voor de Wederopbouw van Nineve (Niniveh Reconstruction Committee – NRC) zal meer toelichting geven bij de ontwikkelingen van het aan de gang zijnde wederopbouwprogramma en van de terugkeer van de verdreven christenen en Steven Rashe, de woordvoerder van het NRC, zal de nadruk leggen op de uitdagingen die tegenwoordig aan de veiligheid worden gesteld, onder andere door het ruimen van landmijnen en wegens de door conflicten gekenmerkte politieke context.

Aan de conferentie van de pauselijke stichting zal worden deelgenomen door regeringsvertegenwoordigers, zakenmensen, ambassadeurs bij de Heilige Stoel en internationale liefdadigheidsorganisaties, die allemaal belang stellen in de allerlaatste informatie uit het veld over de heropbouw en de terugkeer van de christenen te midden van een gespannen politiek, religieus en sociaal klimaat in het land.

Sinds 2014 heeft Kerk in Nood 36,6 miljoen dollar gespendeerd voor de huisvesting van en levensmiddelen voor de christelijke intern ontheemden in Noord-Irak. De kosten voor de wederopbouw van de christelijke dorpen zullen naar schatting 250 miljoen dollar bedragen.

Na de lezingen zal om 12.00 uur ‘s middags een persconferentie worden gehouden in een nabijgelegen conferentiezaal, de Sala Papa Francesco (van de pauselijke Universiteit van Lateranen), waarop de journalisten de gelegenheid zullen krijgen om hun vragen rechtstreeks aan de sprekers te stellen.

De conferentie (in de Sala Pio XI) en de personferentie (in de Sala Papa Francesco) zullen plaatsvinden in de Pauselijke Universiteit van Lateranen, Piazza San Giovanni in Laterano 4, Rome.


Gelieve voor de persaccreditatie een e-mail te sturen naar Maria Lozano, hoofd van de persafdeling van Kerk in Nood (ACN) International, op het adres press@acn-intl.org. De aanmeldingen dienen uiterlijk op woensdag 27 september om 10 uur binnen te zijn. Tv-ploegen worden daarnaast ook verzocht om de nummers van de identiteitsbewijzen en de geboortedata van de leden van het team mee te delen bij de aanvraag van een accreditatie.

Door Maria Lozano

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation