Colombia: Opleidingshulp voor 91 seminaristen in het bisdom Sonson-Rionegro

09/07/2018 Leuven – Het is lastig om de 91 jonge mannen die zich in het diocesane priesterseminarie van Onze-Lieve-Vrouw in het bisdom Sonson-Rionegro op de priesterwijding voorbereiden allemaal samen op één foto te krijgen. Dit bisdom, in het zuiden van Colombia, telt heel veel roepingen. Uit het in 1980 gestichte seminarie zijn tot op heden maar liefst 500 priesters voortgekomen! Nochtans is het zeker niet ongevaarlijk om priester te zijn in Colombia, want  het komt heel frequent voor dat priesters in dit land worden vermoord.

Van de rijkdom aan roepingen profiteert ook de Wereldkerk, want 200 priesters uit Sonson-Rionegro zijn als missionaris in het buitenland actief. In 18 landen helpen ze waar het de Kerk aan priesters ontbreekt. De bisschop krijgt onophoudelijk brieven uit de hele wereld waarin hem wordt gevraagd om priesters uit zijn bisdom te sturen.

Maar ook in Colombia is er nood aan priesters. Na een burgeroorlog die 50 jaar heeft geduurd, moeten vele wonden worden geheeld. Verzoening en vergeving zijn dringend noodzakelijk om het land naar een betere toekomst te leiden. Bij zijn bezoek aan Colombia in september 2017 zei paus Franciscus aan het “Kruis der Verzoening”, een monument ter herinnering aan alle mensen die werden vermoord, in Villavicencio: “Christus heeft geen armen meer en ook Zijn lichaam is niet meer aanwezig, maar zijn gezicht heeft Hij nog altijd en daarmee kijkt Hij ons aan en heeft Hij ons lief. De gebroken en geamputeerde Christus is voor ons ‘nog meer Christus‘, omdat Hij ons eens te meer toont dat Hij gekomen is om voor Zijn volk en met Zijn volk te lijden. En ook om ons te leren dat de haat het laatste woord niet heeft, dat de liefde sterker is dan de dood en dan geweld. Hij leert ons de pijn in een bron van leven en verrijzenis te veranderen opdat wij met Hem en door Hem de kracht van de vergeving en de grootsheid van de liefde zouden leren kennen.“ De mensen helpen om hun pijn in de vreugde van de verrijzenis om te vormen, is ook de rol van de priesters.

Kerk in Nood ondersteunt de opleiding van de aanstaande priesters van het seminarie elk jaar en zou er ook dit jaar met 22.750 euro willen voor zorgen dat de 91 jonge mannen hun roeping kunnen blijven volgen.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 214-02-79 Colombia

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid