Colombia: Bestaanshulp voor de zusters salesianen in Malaga

15/11/2018 Leuven – De orde van Maria-Visitatie werd in 1610 door de heilige Franciscus van Sales en de heilige Johanna Francisca van Chantal gesticht. De zusters, die ook als “salesianessen” bekendstaan, leven in clausuur en leiden een teruggetrokken leven dat bestaat uit gebed en contemplatie. Sommige zusters zijn echter ook actief in spirituele begeleiding en in het onderwijs.

De orde dankt haar naam aan het bezoek van de Moeder Gods Maria aan haar nicht Elisabeth (zie Lucas 1,39-56), waarbij Elisabeth Maria zalig sprak en Maria het Magnificat aanhief.

Het embleem van de orde is het doorboorde Hart van Jezus, dat omgeven is door de doornenkroon. Een van de bekendste heiligen van de orde is Margaretha-Maria Alacoque, die in de 17de eeuw in Paray-le-Monial, in Frankrijk, in visoenen van Christus zelf de opdracht kreeg om de verering van zijn Heilig Hart aan te moedigen en te verspreiden als wedergoedmaking voor de ondankbaarheid en de liefdeloosheid waarmee vele mensen hun Verlosser bejegenen. In de visoenen gaf Jezus uitdrukking aan Zijn grote pijn wegens het feit dat het vele mensen volkomen onverschillig laat dat Hij hen zozeer liefheeft dat Hij voor hen aan het Kruis gestorven is en Zijn hart heeft laten doorboren. De verering van het Hart van Jezus is een antwoord op die eindeloze liefde. Op die verschijningen gaat de invoering van het Hoogfeest van het Heilig Hart en van de Heilig Hartvereringen op vrijdag voor de hele Katholieke Kerk terug.

In totaal maken tegenwoordig ongeveer 2.500 zusters deel uit van de orde. Ze leven in meer dan 150 kloosters op vier continenten.

In het Visitatieklooster in Malaga in Colombia zijn er de laatste tijd weer nieuwe roepingen nadat er gedurende enkele jaren geen jonge zusters waren bijgekomen. Ondertussen wonen hier tien zusters van wie er zeven de eeuwige geloften hebben afgelegd.

De zusters schrijven: “Met ons contemplatief leven volgens de regel van de orde bieden wij God elke dag ons gebed, onze nederige dienst, onze vreugdevolle boetedoening en ons zusterlijk samenleven als levend gebed voor de wereld en de Heilige Kerk aan. Wij streven naar een onophoudelijke verdere vorming van de gemeenschap en van elk van ons individueel om ons gebed en ons spiritueel leven beter te maken. De momenten van ontspanning en vrijetijdsbesteding delen wij in de vreugde dat wij samen zijn en gezamenlijk de roep van God beantwoorden.

Ons hele leven, waarvan de dagelijkse tijdsbesteding, in gehoorzaamheid, bestaat uit momenten van gebed, van stilte, van werk, van studie en van gemeenschapsleven, is een stil offer dat wij met liefde aan God brengen voor het heil van de zielen.”

De zusters maken kaarsen om in hun bescheiden levensonderhoud te voorzien. Hun inkomsten volstaan echter niet om de zusters het meest noodzakelijke te kunnen bieden, bijvoorbeeld medische zorg en dagelijkse levensbenodigdheden. Daarom hebben ze ons opnieuw om hulp verzocht en wij zouden hun ook dit jaar weer een duwtje in de rug willen geven. We hebben hun dan ook 3.500 euro beloofd.

Uw gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood gebruikt.

Mededeling op uw overschrijving: 214-06-39 Colombia

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid