Christendom dreigt te verdwijnen in delen van het Midden-Oosten

FacebookTwitterGoogle+

Rapport met boodschap van Paus Franciscus

John Pontifex ACN UK Persecuted and Forgotten?

John Pontifex ACN UK Uitgever
“Persecuted and Forgotten?”

Königstein/ Londen 13 oktober 2015 – Volgens een nieuw rapport dat vandaag verschijnt, dreigt het christendom te verdwijnen in belangrijke delen van het Midden-Oosten. Het rapport geeft ook aan dat de golf van vervolgingen steeds ergere vormen aannemen.

Het Engelstalige rapport “Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2013-15” (Vervolgd en Vergeten? Een rapport over de vervolging van christenen omwille van hun geloof in de periode 2013-2015”), samengesteld door Kerk in Nood in het Verenigd Koninkrijk, vreest dat wanneer de uittocht van gelovigen uit Irak aanhoudt, het geloof wel eens helemaal zou kunnen verdwenen zijn binnen vijf jaar.

Etnische zuivering

In Syrië waar het aantal gelovigen ineenzakte van 1, 25 miljoen voor het begin van de burgeroorlog in 2011 tot nauwelijks 500.000 vandaag, lijkt het afkalven nog sneller te gaan. Het rapport spreekt van een “religieus geïnspireerde etnische zuivering” van christenen door islamitische terreurgroepen, voornamelijk in Irak, Syrië en in ook in delen van Afrika. Paus Franciscus, die ook een kopie van het rapport zal ontvangen, stuurde een boodschap van steun voor het rapport “Persecuted and Forgotten?”

De Staatssecretaris van het Vaticaan, Mgr. Pietro kardinaal Parolin, heeft aan Kerk in Nood een verklaring verzonden: “Zijne Heiligheid heeft grote waardering voor de inspanning van allen die hebben meegewerkt aan dit rapport en die de wereld informeren over het lot en het lijden van christenen die worden vervolgd omwille van hun geloof.”

“Zo bidt de Paus opdat de machtigen er niet alleen zouden naar zouden streven om religieuze discriminatie en vervolging in hun landen uit te roeien, maar ook opdat ze zouden zoeken naar nog meer doeltreffende manieren om de internationale samenwerking te bevorderen zodat deze misdrijven tegen de menselijke waardigheid en de godsdienstvrijheid overwonnen zouden worden.”

Paars: extreme vervolging Paars: extreme vervolging © Aid the Church in Need

Paars: extreme vervolging
© Aid the Church in Need

Vervolging wordt erger

Voor het onderzoek van de meest bedreigde landen in het Midden-Oosten en op andere plaatsen zoals China, Egypte, Eritrea, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan, Soedan en Vietnam steunde “Persecuted and Forgotten?” op ooggetuigenverslagen en getuigenissen. Het rapport stelde vast dat sinds 2013 de toestand van de christenen er in 15 van de 19 bestudeerde landen erop achteruit was gegaan.

In 10 landen – dat is in meer dan de helft – wordt de vervolging als ‘extreem’ bestempeld – dat zijn er vier meer dan in de uitgave van “Persecuted and Forgotten?” over de periode van 2011-2013.

Islamitisch fanatisme wordt door het “Persecuted and Forgotten” rapport van 2015 als de grootste bedreiging gezien, maar het meldt tevens groeiende problemen die veroorzaakt worden door andere extremistische godsdienstige groeperingen zoals militante vormen van het hindoeïsme, judaïsme en boeddhisme die steeds meer en hevigere aanvallen plegen.

Totalitaire regimes, zoals in China, voeren volgens het rapport de druk op de Kerk op met zware bedreigingen ten overstaan van christenen in Eritrea en Vietnam. Volgens het rapport worden vele christenen niet zo zeer vervolgd omwille van hun geloof maar eerder omwille van hun banden met het Westen en omdat de gelovigen nog steeds geassocieerd worden met het kolonialisme.

Vele boosdoeners

Mgr. Jean-Clement Jeanbart, de melkitische aartsbisschop van Aleppo

Mgr. Jean-Clement Jeanbart,
de melkitische aartsbisschop van Aleppo

De verantwoordelijke uitgever van het rapport “Persecuted and Forgotten” en het hoofd van de Persdienst van Kerk in Nood in het Verenigd Koninkrijk, John Pontifex, beschrijft de bevindingen als een “stuitend verslag in troebele tijden” en hij zei: “Een culturele volkerenmoord van christenen wist de aanwezigheid uit van christenen in grote delen van het Midden-Oosten, daar waar het hart van de Kerk zich bevindt.”

Hij voegde er nog aan toe “dat hij niet de volledige schuld voor de vervolging van de christenen in de schoenen van het islamitische extremisme wil schuiven” maar dat het rapport “Persecuted and Forgotten” toch aantoont dat vele problemen veroorzaakt worden door velerlei groepen gaande van niet-islamitische extremisten, over nationalisten en godsdienstige groeperingen tot de van oudsher communistische totalitaire regimes.

Het rapport verklaart dat het verlies van de christenen in het Midden-Oosten en elders een grote klap betekent voor de relaties tussen de gemeenschappen omdat de gelovigen vaak optraden als bruggenbouwers in steeds meer versplinterde samenlevingen.

In het voorwoord van het rapport schrijft aartsbisschop Mgr. Jeanbart: “We worden geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen in onze 2000-jarige geschiedenis. Ondanks de vele problemen in het Midden-Oosten doen we er alles aan om de mensen te helpen die een gebrek hebben aan voedsel, kleding en levensnoodzakelijke producten.”

Als katholieke hulporganisatie, die de vervolgde en lijdende christenen ondersteunt, geeft Kerk in Nood haar prioriteit aan noodhulp en pastorale zorg voor ontheemde en gevluchte gelovigen in het Midden-Oosten. Aartsbisschop Mgr. Jeanbart verklaart tevens in zijn voorwoord: “Dankzij Gods genade en met de steun van vele hulporganisaties zoals Kerk in Nood, zijn we erin geslaagd een antwoord te bieden op de noden van ons volk.”

Tijdens de voorstelling van het rapport “Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2013-15” in het Verenigd Koninkrijk zullen een aantal getuigen het woord nemen:

  • Woensdag, 14 oktober 2015 (20:30 h) – Liverpool Metropolitan Cathedral, Mount            Pleasant, Liverpool L3. Vrije toegang.
  • Donderdag 15 oktober 2015 (19:00 h) – St Mary’s Cathedral, 20 Huntly Street, Aberdeen, Scotland, AB10. Vrije toegang.
  • Zaterdag 17 oktober 2015 (10.30am) – Mass at Westminster Cathedral, Ambrosden Avenue, London SW1 followed by talks in the cathedral hall. Reserveren noodzakelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Aid to the Church in Need in het Verenigd Koninkrijk +44 (0) 20 8642 8668 or email acn@acnuk.org

Lees hier een samenvatting van het rapport (Engels): Persecuted and Forgotten 2015 executive summary

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation