Centraal-Afrikaanse Republiek – het zou een tragedie zijn indien de Paus niet zou kunnen komen

FacebookTwitterGoogle+

Kerk in Nood roept haar weldoeners om zondag te bidden voor het Pausbezoek, ondanks het recente geweld in het land.

Op 29 en 30 november zal Paus Franciscus de Centraal-Afrikaanse Republiek bezoeken, maar de nieuwe golf van geweld die op 29 oktober in de hoofdstad uitbrak kunnen zijn bezoek nog in gevaar brengen. Voor de mensen van Centraal-Afrika zou dat een bijkomende tragedie zijn. Omdat wij ons zeer bewust zijn van het grote belang van dit bezoek, roept Kerk in Nood op tot een Wereldwijde gebedsdag op zondag 22 november (Feest van Christus Koning, Vredesvorst) voor het herstel van de vrede, opdat het bezoek zou kunnen doorgaan zoals gepland.151119 car_children

Königstein/Bangui, 18.11.2015. De deelnemers van een Kerk in Nood delegatie die net terug is uit Bangui, waren getuige van het geweld, dat nog steeds voortduurt in de buitenwijken van de hoofdstad. “We zagen een echte uittocht van mensen op de dag dat het geweld opnieuw uitbarstte in een van de buitenwijken (Cattin). De mensen vluchtten met alles wat ze konden dragen, terwijl anderen aan het plunderen sloegen in de verlaten huizen.” Op Allerheiligen zag de parochiepriester van de parochie Sint-Jozef van Mukassa dat driekwart van zijn gemeenschap verdwenen was.

Te midden van al het geweld stijgen de verwachtingen die mensen stellen in het Pausbezoek. Ze zien het als een diepe aanmoediging voor het vredesproces en verklaren dat “de ogen van de wereld zich eindelijk zullen richten op de Centraal-Afrikaanse Republiek.”

 

Vrede, verzoening en barmhartigheid

151119 car_archbishopAartsbisschop Mgr. Dieudonné Nzapalainga van Bangui legt ons uit; “We kijken naar het bezoek uit als een boodschap van vrede, verzoening en vooral van barmhartigheid. Het bezoek van de Paus is een teken van God die ons wil ontmoeten in Zijn boodschapper. Hij is de Paus van de armen, die de armen komt bezoeken. Centraal-Afrika is een arm land, een vergeten mand, een hulpeloos en verlaten land.”

Voor Mgr. Franco Coppola, de apostolische nuntius in Bangui, “wenst de Heilige Vader de gehele wereld door zijn bezoek herinneren aan de moeilijkheden waarmee de Centraal-Afrikaanse Republiek worstelt en probeert hij met al de kracht die hij heeft het land eruit te trekken.”

Zuster Prisca, een zuster van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Afrika in Bangui, legt ons ook uit: “Ons land heeft de laatste drie jaren heel erg geleden. Het bezoek van de Paus zal voor ons een getuigenis van vrede zijn, althans daar hopen de mensen van de Centraal-Afrikaanse Republiek op. Ik verwacht ook dat hij de religieuzen zal uitnodigen om meer naar buiten te treden en de Blijde Boodschap te brengen aan zij die hun broeders en zusters afslachten en ik hoop dat hij ons zal helpen om uit te gaan en te spreken over vrede en verzoening.”

 

Hoop

Christian, de voorzitter van het Parochiecomité van de Heilige Verlosser verklaart: “We hopen dat het Pausbezoek een geest van sociale samenhang zal brengen tussen de christenen en de moslims. Wij, de jongeren van de Centraal-Afrikaanse Republiek, willen werken in de richting van de ontwikkeling van de Centraal-Afrikaanse Republiek.”

Voor Christine du Coudray, het hoofd van de afdeling Franstalig Afrika, is het bezoek van de Paus cruciaal. “Het zou een tragedie zijn mocht het pausbezoek geannuleerd worden. Dat zou een vernedering zijn voor het land en zijn bevolking. De Centraal-Afrikaanse Republiek is een vergeten land. De mensen zijn al jaren lang in de greep van het geweld. Het is van wezenlijk belang dat de Paus komt om een einde te maken aan de cyclus van geweld. Voor de christenen en zelfs voor de moslims staat de Paus voor de hoop op een betere toekomst.”

De katholieke Kerk speelt in het land een levenskrachtige rol, niet alleen voor de christelijke bevolking (66%) maar ook voor de moslims. “Zonder de Kerk zou de toestand nog veel labieler zijn. Aartsbisschop Mgr. Nzapalainga is een charismatische en alom gerespecteerde leider. We hebben met eigen ogen gezien hoe hij erin slaagde de gemoederen te bedaren in de conflictgebieden”, zo vervolgt Christine du Coudray. De priesters en de religieuzen zijn erg geliefd, zowel bij de christenen als de moslims, ondanks het gevaar blijven ze het volk nabij.

Sinds 2013 heeft de internationale hulporganisatie Kerk in Nood meer dan 2 miljoen euro gegeven voor hulp aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, in het bijzonder voor steun aan de één miljoen vluchtelingen (bijna één vierde van de bevolking). Op zondag 22 november (Feest van Christus Koning, de Vredesvorst) roep Kerk in Nood haar 600.000 weldoeners en vrienden op om zich aan te sluiten bij een Wereldwijde Gebedsdag voor het Pausbezoek aan de Centraal Afrikaanse Republiek met volgend gebed.

Gebed voor Vrede op Christus Koning

Heer onze God, wij danken U;
Voor Paus Franciscus, die naar de Centraal-Afrikaanse Republiek komt.
Begeleid hem op zijn paden in de wereld en in ons land.
Inspireer zijn woorden en daden,
Opdat hij aan alle naties Uw liefde en barmhartigheid zou kunnen verkondigen.

God van barmhartigheid, te midden van al ons lijden, zijt Gij genadig geweest voor ons;
En hebt Gij ons Paus Franciscus gezonden om ons Uw liefde te tonen.
Help ons het pad te volgen van de ware christenen die hij ons wijst.
Bevrijd onze harten van trots en kwaadheid,
Opdat we samen de weg naar vrede zouden volgen.mary151119 car_archbishop

God van vrede, Gij beschermt Uw dienaren,
Moge het bezoek van Paus Franciscus aan ons land,
Nieuwe kracht schenken aan de bisschoppen en aan de overheden van ons land;
Nieuwe wijsheid schenken aan de kinderen, jongeren, mannen en vrouwen,
Opdat we samen zouden werken om de Kerk in ons land te laten groeien.

Heilige Maria, Gij zijt een goede Moeder voor de Gezinnen;
Bid voor de vaders en de moeders die aan het hoofd staan van hun gezinnen
Opdat ze hun kinderen een goede opvoeding zouden geven.
Onze gezinnen zullen dan gezinnen worden van vrede;
En we zullen in staat zijn Paus Franciscus te verwelkomen met vreugde en vrede.

We vragen het U door Jezus, Christus, Uw Zoon en onze Heer!

Amen.

Gebed in de kapel « Onthaalcentrum voor missionarissen » in Bangui.

 

 

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation