Centraal Afrikaanse Republiek: “Er is nog een lange weg te gaan naar vrede toe”.

FacebookTwitter

Missionaris vraagt om medewerking van de Europese Unie

Rome/Königstein: “We hebben een kans om aan de slag te gaan en resultaten te boeken. Maar we moeten er wel aan beginnen”. Dat is de oproep van Pater Aurelio Gazzera, een Italiaanse karmeliet die al twintig jaar actief is in de Centraal Afrikaanse Republiek, aan verschillende hoge Europese diplomaten bij de Heilige Stoel.

Central African Republic, diocese of BouarAnti-Bakala fighterDe ontmoeting in Rome werd georganiseerd op initiatief van de Pauselijke Stichting Kerk in Nood die de laatste jaren al heel dikwijls getuigen uitnodigde van de lijdende en vervolgde Kerk om te overleggen met bewindslieden van de EU in Rome en Brussel.
Ik ben ervan overtuigd dat de EU meer kan doen dan individuele Europese staten, die soms gehinderd worden door de historische banden van hun regering met de Centraal Afrikaanse Republiek. Anderzijds heeft de Europese Unie, op basis van haar gemeenschappelijke waarden, de middelen om een aantal dingen te realiseren.”

Terwijl hij opriep om steun beklemtoonde de missionaris, die woont in Bozoum en ook de lokale directeur is van Caritas in Bouar, dat de hulp van de EU moet gebonden zijn aan een aantal voorwaarden en criteria waaraan de regering van de Centraal Afrikaanse Republiek zich moet houden en waarvoor ze zich moet engageren om de problemen van het land op te lossen.

Vraag Bangui om concrete stappen te ondernemen om de bevolking te helpen – zo benadrukte hij – want het ontbreekt de Centraal Afrikaanse Republiek aan elke vorm van gezag. Zo bestaan er in het land zestien prefecturen, maar de regering is er nog steeds niet in geslaagd om al de prefecten te benoemen op die posten waar sommigen gaan lopen zijn om veiligheidsredenen.

Een ander voorbeeld van zwak beleid en inefficiëntie van de regering, vindt men volgens pater Aurelio in het onderwijs, waar de CAR sinds haar onafhankelijkheid van Frankrijk in de jaren ’60 er nog niet in geslaagd om één enkele school zelf te bouwen; alle scholen die ze heeft zijn door het buitenland geschonken.

Bemiddelaar

Central African Republic, diocese of Bouar After a week inside the Catholic Mission, a meeting where the civilian population (Muslim and non-Muslim) expressed their concerns to the armed group Seleka made clear that the villagers did not trust the Seleka, and would not go back to their houses unless they layed down their weapons. (Bozoum, 11 December 2013)."De diplomaten op de vergadering waren zeer opgezet met de informatie over de Centraal Afrikaanse Republiek die ze kregen uit de eerste hand.
Ze waren vooral geïnteresseerd in zijn bemiddelingswerk met zowel gewapende groepen van de Seleka als Anti-Balaka. Pater Aurelio keek terug op de gebeurtenissen in de Centraal Afrikaanse Republiek sinds december 2012, en beschreef al de inspanningen die gedaan zijn om een dialoog op gang te brengen, een inzet waarbij zowel religieuze vertegenwoordigers als politici betrokken zijn. “De Commissie voor Bemiddeling komt elke ochtend om 8:00 u bijeen en probeert het stelen, plunderen en vernietigen te verhinderen”. Hij legde ons uit dat de moslimgemeenschap ten onrechte wordt geïdentificeerd met de moslims van de Seleka-beweging. Door deze verwarring moesten duizenden moslims het land ontvluchten. Pater Aurelio toonde zich daarover
Central African Republic, diocese of Bozoum 14.12.2013Bakari, representative of the Fula/Fulani (Peuls) during meetingheel bezorgd omdat “we zonder moslims geen vredevol samenleven kunnen promoten en dat is nochtans wat dit land absoluut nodig heeft.”
Ondanks deze spanningen verduidelijkte pater Aurelio dat het conflict in de Centraal Afrikaanse Republiek geen religieuze wortels heeft. “In elke ontmoeting die ik had met vertegenwoordigers van beide partijen, heeft er nooit iemand over zijn godsdienst gesproken. Trouwens we zouden anders ook nooit zoveel moslimvluchtelingen opgevangen hebben in onze katholieke missieposten en parochies”, zei pater Aurelio en hij benadrukte het belang van de inspanningen die de Kerk doet en waarbij ze dikwijls de rol van de staat overneemt in de zorg voor de bevolking. “Het zijn politieke en economische oorzaken die aan de basis liggen van het conflict; zo viseren de Anti-Balaka vaak de moslims omdat ze minder arm zijn.”

Ontvoerde Nigeriaanse meisjes

Fr. Aurelio Gazzera OCD, Italian Carmelite missionary in Bozoum, Central African Republic, during his visit to the EU at Brussels (14-16 April 2014) to update EU representatives about the Situation in CAR.Pater Aurelio sprak over de kritieke veiligheidssituatie in het land: “Als je rijdt op de enige weg die de Centraal Afrikaanse Republiek verbindt met Kameroen en die ook het enige bevoorradingskanaal is, dan vind je geen enkele controlepost op dit 300 km lange traject”. Hij had het ook over het nieuws dat er enkele Engelstalige meisjes zijn waargenomen in de Centraal Afrikaanse Republiek, waarvan sommige aannemen dat het zou gaan over de door Boko Haram ontvoerde meisjes uit Nigeria. “Ik kan u niet bevestigen dat het nieuws betrouwbaar is maar gezien het totale gebrek aan veiligheid langsheen de grens is het wel aannemelijk.”

Pater Aurelio, die de instellingen van de EU in Brussel bezocht tijdens zijn verblijf in Europa en verschillende contacten legde, besloot zijn toespraak met het beklemtonen van het belang van lange termijn hulp door de EU “Er is nog zo veel werk te doen om het land wakker te schudden en te herbouwen, vooral wat betreft het bewustzijn van het volk. We moeten deze crisis zien als een kans, want we weten dat elk kruis ons naar de verrijzenis leidt.”
Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten en voor de pastorale opdracht van Kerk in Nood I Oostpriesterhulp gebruikt.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *