Centraal-Afrikaanse Republiek: De vergeten oorlog in het hart van Afrika

12/03/2018 Leuven – De balans van de situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek na vijf jaar oorlog en geweld is rampzalig. In de context van de 37ste gewone zitting van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Genève beschreef de bisschop van Bangassou, Juan José Aguirre-Muñoz, het land als een “mislukte staat”.  Sinds de opkomst van de fundamentalistische groepering Seleka in 2013 heeft de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) “geen leger, politie of rechtsstelsel” meer. De volledige ineenstorting van de staat blijkt bijvoorbeeld uit het totale gebrek aan reactie vanwege de staat op de tegenwoordige en aanhoudende dreiging van een aanval op de stad Bangassou, in het zuidoosten van het land, waarvan hij al sinds 17 jaar bisschop is.

Bisschop Mgr. Aguirre werd afgelopen woensdag 7 maart door de pauselijke stichting en internationale hulporganisatie Kerk in Nood naar Genève uitgenodigd als spreker op een evenement over religieuze minderheden in gewapende conflicten in het Midden-Oosten en in Afrika.  In zijn lezing pleitte de 63-jarige Spaanse bisschop, die al 38 jaar lang als missionaris in de Centraal-Afrikaanse Republiek werkt, voor meer “controle en veiligheid aan de grenzen”. Hij wees erop dat die grenzen op dit ogenblik worden overgestoken door “allerhande criminelen en huurlingen die het land plunderen, vernielen en verwoesten”. Daarnaast riep hij ook op om stappen te ondernemen tegen de verkoop van wapens.

De oorsprong van de crisis ligt in de economische toestand

De Centraal-Afrikaanse Republiek heeft een triestig record op zijn naam. Het land bekleedt namelijk de allerlaatste plaats op de index van de menselijke ontwikkeling. Geen enkel land ter wereld doet het slechter. De lijst van wantoestanden is enorm lang. “De mensen zijn moe, in de steek gelaten, aan hun lot overgelaten. Volledige stadswijken werden vernield en zelfs met de grond gelijk gemaakt omdat de islamitische huurlingen vuur als oorlogswapen hebben ingezet. Nagenoeg één miljoen ontheemden en vluchtelingen verblijven op dit moment in Congo. Meer dan de helft van de bevolking is aangewezen op voedselhulp. De kindersterfte is door de oorlog en het geweld aanzienlijk gestegen. Het onderwijssysteem werkt al jaren niet meer. Een gezondheidssysteem heeft het land helemaal niet. Onze operatiezaal in het noorden van het bisdom werd vernield, net als de missiepost waarvan alleen nog de funderingen overblijven”. Gezien die immense problemen richtte bisschop Aguirre de volgende oproep tot Kerk in Nood: “We hebben uw gebeden nodig, opdat de Heer ons de weg zou helpen vinden die we moeten volgen om ons uit het “wespennest” te bevrijden waarin we ons tegenwoordig bevinden”.

De vergeten oorlog in het hart van Afrika 

Daarnaast vraagt de missionaris van de congregatie van de Combonianen iedereen die in de sector van de communicatie actief is om de wereld over “de vergeten oorlog in het hart van Afrika” te informeren. En hij vraagt zelfs nog meer dan dat: “Alstublieft, voel u betrokken bij die vergeten oorlog”. Tegelijk benadrukt bisschop Aguirre dat deze oorlog niet als “een religieuze crisis mag worden voorgesteld”, aangezien iedereen die vanaf het prille begin alles heeft meegemaakt, weet dat hij “in de allereerste plaats het resultaat is van een economisch probleem, dat echter wel religieuze gevolgen met zich heeft meegebracht”. Zo wijst hij onder andere op “de ontginning van diamanten, goud, uranium en aardolie“, die naast “de handel in hout en het complexe thema van de verweiding (transhumance) de ware redenen van onze geschillen en conflicten zijn”. Hij vermoedt dat achter die grote manipulatie van de berichtgeving belangengroepen schuilgaan en stelt met spijt in het hart vast dat van deze crisis wordt geprofiteerd door dubieuze zakenlui zonder scrupules.

Een lastige situatie voor de interreligieuze dialoog

Voor bisschop Aguirre is vooral de toestand waarin de interreligieuze dialoog zich bevindt bijzonder moeilijk en bedroevend: “Ondanks de talrijke inspanningen die zowel christelijke als islamitische vooraanstaande figuren in het hele land ondernemen, is de situatie tegenwoordig bijzonder kritiek”. Dit komt niet enkel wegens het feit dat ze zelf worden aangevallen of bedreigd, maar ook omdat “de haat tussen islamitische en niet-islamitische groeperingen en de reacties ingegeven door religieuze onverdraagzaamheid aan beide zijden toenemen”.

De moeilijke situatie waarin zijn priesters zich bevinden, die al sinds maanden honderden moslims op het terrein van de kathedraal opvangen − waardoor ze hun eigen leven in gevaar brengen en tegelijk proberen om met de opgefokte en gewelddadige milities van de Anti-Balaka te onderhandelen −, becommentarieert Mgr. Aguirre als volgt: “Wij hebben de hand gereikt aan degenen die ons aanvallen, want dit is wat de Kerk doet”. Maar tegelijk moet hij met treurnis in het hart toegeven: “Door die uitbarstingen van geweld hebben we vele mensen, van verschillende godsdiensten, moeten begraven. Uiteindelijk werden ze eindelijk pas in vrede opnieuw met elkaar verenigd in een massagraf.”

Toch is bisschop Aguirre ervan overtuigd dat de oplossing erin bestaat “voor verzoening, gerechtigheid, vrede en vergeving te blijven ijveren om de harten te ontwapenen”.

Kerk in Nood heeft de bevolking van de Centraal-Afrikaanse Republiek sinds het begin van de crisis begeleid. In 2017 ondersteunde de pauselijke stichting 30 pastorale hulpprojecten voor het land met een bedrag van meer dan  620.000 euro.

Door Maria Lozano

Doe een gift

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid