Noodhulp voor Oekraïne in tweede fase

Onmiddellijk na het begin van de oorlog kondigde Kerk in Nood een eerste pakket van 1,3 miljoen euro aan voor de bisdommen, eparchieën en exarchaten zowel in het westen als in het oosten van Oekraïne. Deze middelen zijn reeds verdeeld onder de begunstigden. In deze tweede fase gaat aanzienlijke financiële steun rechtstreeks naar de religieuzen, […]

Oekraïne: missie in oorlogstijd

Kerk in Nood schenkt meer dan een half miljoen euro misintenties aan priesters in Oekraïne die een belegerde en gebombardeerde bevolking dienen. De misintenties zullen bijna 1.900 katholieke priesters in het hele land ondersteunen. Priester in Kiev  Een van deze priesters is Andriy Bodnaruk, die gezinnen in de hoofdstad bezoekt, maar ook soldaten bij controleposten, […]

Oekraïne: Zusters van Sint Jozef: Onze kloosters zijn vluchtelingencentra geworden

Miljoenen mensen hebben hun huizen moeten ontvluchten om zichzelf en hun kinderen te redden. Zij hebben de regio’s in het oosten en zuiden van Oekraïne verlaten en zijn op weg gegaan naar het westen. Volgens recente cijfers van de UNHCR zijn bijna vier miljoen mensen de grens overgestoken naar buurlanden, maar meer dan zes miljoen […]

Bisschop van Odessa: “In deze oorlog zijn beide volkeren slachtoffers.”

Volgens de rooms-katholieke bisschop van Odessa, Stanislaw Shyrokoradyuk, is de desinformatie van de Russische bevolking een van de oorzaken van de invasie in Oekraïne: “Wij Oekraïners zijn het slachtoffer van de oorlog; het Russische volk is het slachtoffer van propaganda.” De bisschop sprak afgelopen dinsdag op een conferentie in het internationale hoofdkwartier van de katholieke […]

“Er is geen angst meer, alleen de behoefte om nuttig te zijn.”

Vanaf het begin van de oorlog is het aartsbisdom Ivano-Frankivsk in West-Oekraïne, betrokken bij de opvang van vluchtende vrouwen en kinderen van wie de meesten afkomstig zijn uit grote steden als Kiev, Charkov, Zaporizja, Dnipro en Odessa. Sofia, net 14 jaar oud, is een van deze vluchtelingen. Samen met haar moeder is zij gevlucht voor […]

Oekraïne: Hulpgoederen bereiken Charkov.

Charkov is momenteel een van de Oekraïense steden die het meest onder vuur liggen. Veel gebouwen en appartementen zijn beschadigd of zelfs vernietigd. In de eerste week van de oorlog trof een raket het huis van de bisschop in het rooms-katholieke bisdom Charkov-Zaporizja. Ondanks de gevaarlijke situatie blijft bisschop Pavlo Honcharuk bij zijn volk. Kerk in […]

Een bloemlezing van getuigenissen uit Oekraïne

Ondanks het steeds groter wordende risico om in de oorlogsgebieden in Oekraïne te verblijven, blijven religieuze gemeenschappen om de mensen te dienen. Kerk in Nood kreeg updates over de situatie in Oekraïne uit het oogpunt van verschillende zusters, broeders, paters, seminaristen, priesters en bisschoppen die nog ter plaatse zijn.     Zusters blijven geestelijke zorg […]

Oekraïne: Bidden in de schuilkelder

Pastoor Mateusz is dag en nacht bij zijn gemeenschap om hen gerust te stellen. De situatie in Kiev wordt steeds nijpender. Een massaal militair konvooi, meer dan 60 kilometer lang, trekt richting de Oekraïense hoofdstad. Terwijl de stad steeds meer onder vuur komt te liggen, schuilen priesters met hun gemeenschappen in bunkers en schuilkelders en bieden […]

Irak: ‘Paus Franciscus-studiebeurzen’ voor studenten in Erbil

De studiebeurzen zullen de Katholieke Universiteit in Erbil (CUE) in staat stellen om meer dan vier keer zoveel christelijke studenten in te schrijven als nu al het geval is. Minder dan een jaar na het historische bezoek van de Paus aan Irak en ondanks de moeilijkheden als gevolg van de pandemie, begon de eerste groep […]

Georgië: wederopbouw van de Kerk na het communistisch tijdperk

18/02/2022 Leuven – Een interview met Mgr. Giuseppe Pasotto, Stigmatijner pater uit Italië, die sinds de val van het IJzeren Gordijn het lot van de kleine rooms-katholieke Kerk in de Kaukasus bewaakt en mee vorm geeft. Eerst als missionaris, daarna, sinds 1996, als apostolisch administrator en vervolgens, sinds 2000, als diocesaan bisschop. Wat ontdekte u […]