Burundi: verzoening in Kerkelijke basisgemeenschappen

FacebookTwitterGoogle+

Door Claude Piel

Priester Joseph-Désiré Nijimbere, priester van de parochie Rutovu in het bisdom Bururi, bedankt voor de hulp van Kerk in Nood bij de renovatiewerken aan

ACN-20150814-29198 zijn pastorie. Het nieuwe dak kwam net op tijd: “De christenen kregen pijn aan het hart toen ze het dak van de pastorie zagen instorten. Nu kunnen we weer in gezonde arbeidsomstandigheden aan het werk”, schrijft hij aan Kerk in Nood. De parochie “Koningin van de Hoop” in Rutovu is uitgestrekt over twee steden met ongeveer 32.000 katholieken op een totaal van 50.000 inwoners. De gelovigen van de parochie Rutovu wonen niet zoals dikwijls in Afrika in dorpen, maar leven verspreid in de heuvels, ongeveer 110 km van de hoofdstad Bujumbura. De parochiepriester Joseph-Désiré Nijimbere komt ’s avonds vaak uitgeput thuis na een dag door de heuvels te zijn getrokken. Hij is zeer gelukkig om nu “eindelijk te wonen in een degelijke woning zonder dat hij zich zorgen moet maken omdat het binnen regent in de kamers.” Maar hij maakt zich wel zorgen over zijn parochianen, in het bijzonder de over de jongeren en de vrouwen die besmet zijn door Hiv en Aids. Het land is in een totale chaos gestort. De staatsinstellingen zijn verlamd. De bevolking leeft in armzalige levensomstandigheden.

 

Open dialoog

Kruis van de Jeugd

Kruis van de Jeugd

“We wonen in een land dat in de oorlog geconfronteerd werd met wreedheden die vandaag nog steeds doorwerken, in het bijzonder bij de jongeren”, schrijft Joseph-Désiré Nijimbere ons. Daarom hadden we veel aandacht voor de pastorale zielszorg in ons parochieleven ook in 2014-2015 zodat we hen konden bijstaan, legt de priester ons uit, “zodat we de hindernissen kunnen overwinnen die etnische en raciale verdeeldheid hebben gezaaid en in de weg staan voor een vreedzame samenleving.” We organiseerden talrijke bijeenkomsten waar we zochten naar mogelijkheden voor een open dialoog, geïnspireerd door Gods Woord om zo een klimaat te creëren van ontspanning en verzoening tussen de jonge tegenstrevers. In de week van 12 tot 29 augustus 2014 namen 1400 jongeren deel aan een evenement waarbij we de aankomst vierden van het “Kruis van de Jeugd” ter bevordering van de vrede. “Net zoals zout smaak geeft aan het voedsel en het beschermt tegen bederf”, schrijft priester Joseph-Désiré Nijimbere, “zo moeten jongeren een teken van hoop zijn in een wereld die gekenmerkt wordt door geweld, onrecht, armoede in gezinnen geteisterd door Aids enz.… Net zoals het licht de duisternis verjaagt, moeten jongeren een lichtend teken zijn in de wereld.”

 

Kerkelijke basisgemeenschappen

Het evenement is de kroon op het jarenlange werk van catechese in de zogenaamde “Small Christian Communities” – de Kerkelijke basisgemeenschappen: christenen die samenleven op een heuvel en dezelfde bron en brandhout delen. Ze kennen elkaar, ze helpen elkaar en ontmoeten elkaar wekelijks. Ze bouwden een kapel om Gods Woord en elkaars zorgen te delen. De zielszorg van de “Kerkelijke basisgemeenschappen” is een “pastoraal van nabijheid” legt priester Nijimbere ons uit: “Na 12 jaar dienst in deze parochie ken ik bijna al de gezinnen en weet wie het goed gaat en wie in nood is. Net als Jezus, de herder die zorgt voor zieken, schapen en voor zij die de weg naar de Kerk niet vinden om zich te laven aan de sacramenten.” De pastorale zorg van “Kerkelijke basisgemeenschappen” brengt het begrip “de Kerk als Gods Familie” – dat door de gehele Kerk in Burundi en door het bisdom Bururi wordt gevolgd – in praktijk.

Mgr. Venant Bacino

Mgr. Venant Bacino

De bisschop van het bisdom, Mgr. Venant Bacino, is zelf geboren en getogen in de parochie Rutovu, dat in 2015 een dubbel jubileum viert: het gouden priesterjubileum van de bisschop Mgr. Venant Bacino en het diamanten jubileum van het 75-jarig bestaan van de parochie op 15 september 2015. Van bij haar oprichting na de Tweede Wereldoorlog werd de parochie onder de bescherming geplaatst van de Heilige Maagd Maria en kreeg de parochie de naam “Koningin van de Hoop.” Gedurende deze jaren is de parochie niet gespaard gebleven, aldus priester Nijimbere, “vele onschuldige burgers verloren het leven in 1965, 1969 en tijdens de genocides van 1972 en 1993. Een paar jaar na de bloedige gebeurtenissen van 1972 zond het dictatoriale communistische regime van president Bagaza alle missionarissen naar huis.” Dat was het startschot van tien jaren van vervolging. De parochie heeft daar zwaar onder geleden omdat ze toen nog niet stevig gegrondvest was. Ook de huidige spanningen wegen op de arme bevolking. Op de droge grond en het reliëf van de heuvels kampen ze niet alleen met de weersomstandigheden maar ook met een gebrek aan veiligheid, volgens priester Nijimbere en “dat verhoogt het risico op een nieuwe opstand”, na de verkiezing van de president voor een derde ambtstermijn.

De klimatologische omstandigheden waren de hoofdoorzaak van de slechte toestand van de kerk en de pastorie: de bijdrage van Kerk in Nood stelde de priester in staat om de dakwerkers te betalen. De rest van het werk werd uitgevoerd door de gelovigen zelf. Met het gespaarde geld werd een huis gebouwd met negen kamers waardoor de seminaristen tijdens de zomer een bezoek konden brengen aan de “Kerkelijke basisgemeenschappen”. Vroeger moesten ze daarvoor met zijn vieren in één kamer slapen. Het huis dat als naam “Regina Pacis” kreeg zal ook gebruikt worden door de christenen die naar de bijeenkomsten komen.

Samen met u willen wij een helpende hand zijn voor mensen in nood. Dankzij u ondersteunt Kerk in Nood de gelovigen overal waar ze worden vervolgd, verdrukt of in nood verkeren door informatie, gebed en actie.

U kan helpen door:

  • een gift voor een pastoraal project op rekeningnummer IBAN: BE91 4176 0144 9176 en BIC: KREDBEBB (Kerk in Nood vzw – zonder fiscaal attest). Pastorale projecten komen volgens de Belgische wetgeving niet in aanmerking voor de toekenning van een fiscaal attest.

  • een gift voor een sociaal project op rekeningnummer IBAN: BE11 4176 0100 0148 en BIC: KREDBEBB (Hulp en Hoop vzw – met fiscaal attest vanaf € 40,00). Zij die in de loop van het jaar € 40,00 of meer schenken voor een sociaal project, ontvangen het volgende jaar automatisch een fiscaal attest.

Alvast bedankt voor uw steun!

Reacties :

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pontical Foundation