Bemoedigende brief van de president van Kerk in Nood in tijd van coronacrisis

In deze bemoedigende brief gericht aan alle vrienden, weldoeners, medewerkers en projectpartners van Kerk in Nood, doet Thomas Heine-Geldern, uitvoerend president van de katholieke hulporganisatie (ACN International – Aid to the Church in Need), een oproep tot gemeenschappelijk gebed om deze tijd van beproeving te overwinnen in verbondenheid met elkaar en met onze vervolgde broeders en zusters in de hele wereld.

Goede vrienden

Toen wij ons op Aswoensdag allen op de vastenperiode aan het voorbereiden waren, kon niemand ook maar in de verste verten vermoeden dat deze boetetijd zo een enorme uitdaging zou worden. Op zeer korte tijd hebben wij moeten ervaren dat onze aardse zekerheid en vrijheid door een pandemie op losse schroeven worden gezet.

Nooit eerder heeft iemand van ons een dergelijke buitengewone situatie bewust meegemaakt. Maatregelen die door de overheid worden genomen en enkele weken geleden voor ons nog ondenkbaar waren, vinden we nu gerechtvaardigd en verstandig. Maar hoe goed zullen ons geloof en ons gevoel van geborgenheid in God deze onverwachte beproevingen doorstaan?

Het is zeer begrijpelijk dat wij ons in eerste instantie zorgen maken om mensen die wij kennen en het slachtoffer zijn geworden van dit virus; dat wij aan de bejaarden denken die we niet meer mogen bezoeken; of aan de kleinkinderen die door de ouderen onder ons niet meer mogen worden opgevangen. Voor vele mensen, ongetwijfeld ook een aantal onder u, komen daar nu ook financiële bekommernissen bij.

Wij bemerken ook dat het niet langer vanzelfsprekend is om een Heilige Mis bij te wonen en de Heilige Communie te ontvangen. Dit is wat vele van onze broeders en zusters in missiegebieden of in dictaturen meemaken. Ze moeten vechten om de Heilige Mis bij te wonen en de sacramenten te kunnen ontvangen. Wij begrijpen nu ook veel beter wat het betekent om met onze kinderen samen te bidden in een huiskerk. Dat is hoe de mensen bidden waar er geen kerken zijn. Wij beschikken minstens over de techniek om aan religieuze diensten en bijeenkomsten deel te nemen door middel van livestreaming of uitzendingen via andere elektronische middelen. Zo wordt het voor ons gemakkelijker gemaakt om niet alleen met God, maar ook met onze vrienden en met de wereldwijde gemeenschap van gelovigen verbonden te zijn. Vele van onze lijdende en vervolgde broeders en zusters kunnen niet over dergelijke technische mogelijkheden beschikken.

Wij volgen Jezus Christus in deze vastentijd veel directer in de woestijn. In onze angsten en zorgen ervaren wij duidelijker wat het betekent om zich tijdelijk ook door God verlaten te voelen. In het gebed voor elkaar kunnen wij echter altijd opnieuw opstaan. Wij mogen steunen op de zekerheid dat de brug van de liefde en van het geloof tussen de weldoeners, de medewerkers van Kerk in Nood en onze projectpartners in de hele wereld zal standhouden en dat ons gemeenschappelijk gebed zal helpen om deze wereldwijde crisis te overwinnen. Zo hebben wij in de afgelopen dagen ontelbare berichten gekregen uit Senegal, Burkina Faso, Brazilië, Haïti of de Filippijnen waarin ons wordt verzekerd dat voor alle weldoeners van Kerk in Nood wordt gebeden.

Ons dagelijkse leven is bijzonder ingrijpend veranderd. Laten we ons echter leiden door het fundamentele en beproefde beginsel dat elke crisis ook kansen biedt. In dit geval betekent dit dat we de tijd waarover we plots beschikken, kunnen gebruiken om innerlijk te groeien, om nader tot God te komen en om daarbij tegelijk allen te betrekken die ons het nauwst aan het hart liggen: onze echtgenoten, kinderen, broers en zussen en ouders. En vervolgens ook al onze broeders en zusters in het geloof, in onze onmiddellijke omgeving en in de hele wereld.

Dat gebeurt in het gebed, alleen of samen met anderen, en het gebeurt doordat wij de beproevingen en de angsten die in de komende weken te verwachten zijn opofferen voor allen die wij op dit moment niet rechtstreeks kunnen helpen of voor wie de situatie door ziekte of eenzaamheid nog harder en lastiger is dan voor ons. Laten we ook denken aan de gezinnen die nu door de krappe ruimte waarover ze in hun woning beschikken bijzonder op de proef worden gesteld. En laten we ook onze broeders en zusters niet vergeten in de landen waar christenen ook nu worden vervolgd of gediscrimineerd, want ze hebben veel grotere zorgen dan het virus. Laten we bijvoorbeeld alle priesters in onze partnerlanden, die voor ons de Heilige Mis kunnen opdragen, ook in de toekomst met misintenties blijven ondersteunen.

Altijd opnieuw heb ik mij in de afgelopen jaren bij u mogen bedanken voor uw gulheid en voor uw hulp voor onze broeders en zusters in nood! Vandaag mag ik u oproepen om de drie pijlers van Kerk in Nood – gebed, informatie en actie – in creatieve trouw aan onze opdracht verder te ontwikkelen en aldus de crisis als kans te benutten om getuigenis af te leggen van Jezus Christus.

Misschien duurt de vastenperiode dit jaar langer dan in de kalender is voorzien, maar Pasen komt in elk geval. Laten we deze tijd van beproeving samen zo gebruiken dat we het mysterie van de Verrijzenis dieper dan ooit ervaren.

Dat is wat ik u allen toewens.

Verbonden in gebed,

 

 

Thomas Heine-Geldern

We gebruiken cookies op deze website. Indien u doorgaat gaan we er vanuit dat u deze toestaat.

Doe een gift

Name(Vereist)
Adres(Vereist)
U zal worden omgeleid naar een beveiligde betaalpagina om uw betaling te voltooien.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief

Voor een goed databeheer hebben we deze gegevens nodig. Ons privacybeleid